Prijemni.rs
Maturang
  • Zanimanje o kom se retko priča u Srbiji - a donosi sjajne uslove


(Preuzeto sa sajta Noizz.rs - 07.03.2018. )

O zanimanju metalurga ne razmišlja mnogo ljudi, jer ga vidi kao težak posao. Ima li tu istine pitali smo Stefana Dikića (25), asistenta na Tehnološko-metalurškom fakultetu, koji je radio i u privatnom sektoru u različitim kompanijama.

Metalurško inženjerstvo

Foto: TMF

Stefan je oduvek znao da želi da bude inženjer, ali kada je upisao Tehnološko-metalurški fakultet nije bio siguran šta se tačno izučava na metalurgiji, a onda je dublje zašao u to i otkrio da je ona vrlo interesantna.

- Metalurgija je jako široka i traži znanja iz brojnih oblasti. Prava je poslastica za inženjera, jer ima mnogo fizike i hemije - kaže Stefan za Noizz.

Uslovi za studiranje su prema njegovom mišljenju jako dobri, jer su profesori stručni, jedino što nedostaje jesu bolji uslovi u laboratorijama, ali to je boljka većine fakulteta u zemlji. Srećom, manjak mogućnosti za eksperimente ne utiče toliko na njih, jer kada odu u inostranostvo, naši studenti se uvek izdvoje.

- Nisam imao to iskustvo studiranja van Srbije, ali znam da su kolege tamo imale fantastičan prolaz i da su se svojim znanjem uvek izdvajali, tako da mogu da kažem da u Srbiji možemo da steknemo brojna znanja, koja su korisna i upotrebljiva bilo da ostanete u nauci ili se odlučute za industriju - smatra naš sagovornik.

Tokom studija ima mnogo prostora za praksu, smao zavisi koliko je neko spreman da odvoji vreme i putuje van Beograda, jer se većina fabrika ne nalazi u prestonici.

- Poslodavci su vrlo radi da pruže studentima potrebnu pomoć i znaje, jer je i njima to mogućnost da nekoga regrutuju u sopstvene redove -objašnjava on.

Ukoliko tokom studija ne uspete da kroz praksu zainteresujete poslodavca, nema potrebe za brigim, tako kaže Stefanovo iskustvo. Samo dve nedelje nakon završetka fakulteta on se zaposlio. Kada je odlučio da promeni posao, našao ga je za nekoliko dana u drugoj kompaniji.

- Kada govorimo o zaradama one u početku nisu velike i ne bi trebalo da budu zadovoljavajuće za jednog inženjera. Međutim, vremenom napredujete i zarada se povećava, koja je u pogledu na ostale plate u zemlji jako dobra - navodi Stefan.

Naravno, kao i uz većinu poslova i uz ovaj idu predrasude.

- Ljudi obično kažu: "A joj, zašto to, to je prljavo i teško", kada im kažem čime se bavim. Istina je da posao i same studije nisu lake, jer zahtevaju usvajanje brojnih znanja. Takođe taj posao može da zahteva rad u velikim fabrikama, ali je on pre svega interesantan i lep. Pritom ne mora uopšte da bude prljav, jer je naš delokrug rada širok - priča ovaj mladi upešan čovek.

Ono što ova industrija pruža jeste i veliki razvoj i napredak, jer brojne fabrike imaju zastarele mašine i principe rada, pa je izazov za metalurge da ih unaprede i izmene. Zato Stefan poručuje svima koji žele da budu inženjeri i mogu sebe da vide u tom poslu da krenu na studije bez bojazni.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: