Preuzmi Maturang aplikaciju


Opšte informacije - Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija u Šapcu

vera milosevicPola veka trajanja Visoke poljoprivredne škole čini da je velika čast, odgovornost i izazov rukovoditi rukovoditi radom ove institucije. Prva visokoškolska ustanova u Šapcu, nastala petnaestak godina posle Drugog svetskog rata, u vremenu materijalne i prave borbe za opstanak i afirmaciju, u pet decenija trajanja prolazila je kroz razne faze u razvoju. Iako u kraju u kome je poljoprivreda, po svim parametrima, po svim parametrima, osnovno polazište i zanimanje najvećeg broja aktivnog stanovništva, što jasno ukazuje na važnost obrazovanja u ovoj oblasti, obezbeđenje društveno važne pozicije i finansijske podrške nije uvek bilo lako. Od osnivanja škole posebno je bilo značajno na pravi način planirati i promišljati nastavne planove i programe, prateći novine u obrazovanju, ali i potrebe privrede i njen razvoj.

Iako je svako vreme imalo svoje izazove i nametalo izuzetno značajne odluke, poslednje godine obeležile su brojne novine u funkcionisanju sistema visokog školstva, pa je bilo neophodno školu prilagoditi zakonskim normama i u dovonjnoj meri učiniti atraktivnom mladima, a da pri tom škola zadrži svoju osnovnu funkciju, te da zarad atraktivnosti, ne izgubi na kvalitetu nastave. Upravo to i unapređenje uslova rada bili su osnovni zadaci na početku novog perioda razvoja Visoke poljoprivredne škole u kom ona, sasvim izvesno, dobija na značaju i u pravom smislu reči postaje nezaobilazni partner u društva u aktivnoj brizi o budućim kadrovima koji će raditi i razvijati izuzetno značajnu oblast – poljoprivredu.

Imajući u vidu potrebu stalnog razvoja i unapređenja uslova u kojima mladi stiču znanje u našoj školi i proširenje spektra obrazovanih oblasti, kontinuiran rad na tom polju urodio je plodom, pa je 2003. Godine Ministarstvo prosvete i sporta odobrilo školi otvaranje dva nova smera: zaštita bilja i agromenadžment. Zakon o visokom obrazovanju, usvojen 2005. godine, stvorio je osnovu da obrazovni sistem u Srbiji uhvati korak sa evropskim školstvom i na pravi način ovu oblast uklopio u savremeno okruženje stvarajući preduslove za obrazovanje stručnjaka koji će u potpunosti biti spremni da odgovore na sve zahteve modernog doba. U novonastalim okolnostima i u skladu sa zakonom o visokom obrazovanju Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srije 30. Aprila 2007. godine donela je odluku kojom se Viša ponjoprivredna škola akredituje u Visoku poljorivrednu školu strukovnih studija u Šapcu u trajanju od tri godine.

Visoka poljoprivredna škola je na pravi način odgovorila na ovu mogućnost sopstvenog rasta, razvoja i usavršavanja, pa je rešenjem Ministarstva prosvete Republike Srbije od 31.08.2007. godine, dobila dobila dozvolu za rad po Bolonjskom procesusledeće studijske programe: Agromenadžment, Ratarstvo i povrtarstvo, Stočarstvo , Zaštita bilja , Strukovna veterina , a od januara 2010.godine , škola je dobila dozvolu za rad studijskog programa Voćarstvo i vinogradarstvo.

U godini u kojoj obeležavamo pola veka postojanja učinili smo još jedan izuzetno važan iskorak na polju unapređenja kvaliteta nastave, a opet shvajući novo vreme i njegov imperativ permanmentnog obrazovanja. U skladu sa tim u aprilu 2009.godine odobrena su nam i specijalističke studije na dva obrazovna profila: inženjerski menadžment u poljoprivredi i biljna proizvodnja.

Osim unapređenja nastavnih programa, ko se planiraju ukorak sa vremenom, Visoka poljoprivredna škola kontinuirano radi i na poboljšanju nastave , pa se u našoj školi dosta radi na stručnom usavršavanju profesora i angažovanju najboljih predavača. Osim atraktivih, dobro osmišljenih nastavnih programa i izuzetnog nastavnog kadra u proteklim godinanma dosta smo se angažovali i na opremanju škole i stvaranju što oljih uslova za kvalitetno izvođenje nastave, što je jedan od osnovnih preduslova postizanja dobrih rezultata u ovom više nego važnom i odgovornom poslu.

Sve ovo imalo je za posledicu povećanje interesovanja svršenih srednjoškolaca za upis u našu školu, što je pouzdan znak da smo na pravi način prepoznali trenutak i u skladu sa obavezom koju stvara tradicija, svesni njenog značaja,r adom na sopstvenom napretku poluvekovnom trajanju odgovorno dopisali nove stranice. Uvereni smo da je to zadatak onih koji brinu o onom što nam je najvažnije – o mladima i njihovoj budućnosti. Brojni su naši studenti koji, po završetku ove škole, nastavljaju dalje usavršavanje ili postaju uspešni preduzetnici u oblasti za koju smo ih mi obrazovali.

U proteklih pedeset godina više tri hiljade studenata stiglo je diplomu nekada Više, danas Visoke poljoprivredne škole i upravo taj podataka i vreme biće najbolji pokazatelji i mera svega što je urađeno u ovoj školi, a u skladu i u korak s vremenom u kom je postojala, rasla i razvijala se, kao i sredina u kojoj živimo. U dugoj istoriji ove škole je zabeleženo da su se na njoj školovani brojni studenti iz svih krajeva nekadašnje Jugoslavije, ali i iz dalekih zemalja poput Nigerije, Zimbabve, Jordana,Iraka, Sudana i Kolumbije.

Danas je ovo moderna visokoobrazovna ustanova spremmna da odgovori svim zahtevima modernog doba i obrazuje stručnjake čije će znanje biti najbolja i jedina preporuka.

Dr Vera Milošević
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog