Preuzmi Maturang aplikaciju


Studijski program - Finansije, računovodstvo i bankarstvo

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Ekonomija, bankarstvo i finansije,

Vrste studija: Strukovne

Na prijemnom se polaže: Dva od četiri sledeća predmeta: Osnove ekonomije, Poslovna ekonomija, Osnove informatike, Matematika.

Vežbaj online: Informatika i računarstvo, Ekonomija, Matematika,

Gradovi: Leskovac

Modul: Finansije i računovodstvo, Stečeno zvanje: Strukovni ekonomista za finansije i računovodstvo

Modul: Finansiije, bankarstvo i osiguranje, Stečeno zvanje: Strukovni ekonomista za finansije, bankarstvo i osiguranje

 

Stepen studija: Osnovne strukovne studije

Dužina trajanja: Šest semestara (tri godine)

ESPB: 180

Broj slobodnih mesta: 88

 

Savremen i međunarodno evaluirani studijski program, usaglašen sa potrebama tržišta, pruža studentima neophodna znanja iz oblasti  finansijskog menadžmenta, računovodstva i revizije, kao i znanja iz oblasti bankarstva i osiguranja.

Nakon uspešno savladanog studijskog programa Finansije, računovodstvo i bankarstvo, na odgovarajućem modulu, student će biti sposoban da:

 • Demonstrira razumevanje finansijske funkcije i sposobnost donošenja poslovnih odluka;
 • Kritički prouči ključne probleme u oblasti finansija, računovodstva, bankarstva i osiguranja;
 • Izvrši analizu poslovanja preduzeća u celini i pojedinih njegovih delova;
 • Izvrši reviziju finansijskih izveštaja;
 • Kritički analizira strategiju finansijskih institucija;
 • Izvrši kreditnu analizu;
 • Izvrši detaljnu finansijsku analizu putem analize profitabilnosti, likvidnosti i solventnosti, analize investicionih odluka, finansijskih opcija, finansijskih izveštaja i završnog računa;
 • Demonstrira poznavanje knjigovodstvene metodologije, kontnog okvira, zakonskih propisa i međunarodnih računovodstvenih standarda;
 • Interpretira računovodstvene izveštaje, organizuje računovodstveni sistem i kreira računovodstvene informacije na različitim nivoima menadžmenta za donošenje poslovnih odluka;
 • Obavlja poslove upravljanja obrtnim sredstvima, izvrši procenu poslovnih performansi i projekciju finansijskih potreba;
 • Efikasno prati i usvaja novine u oblasti finansijskog menadžmenta te da demonstrira šire analitičke sposobnosti na ličnom nivou i veštinu u komunikaciji, istraživanju, analizi i rešavanju problema kao i prezentaciji zaključaka, znanja i postupaka zaključivanja stručnoj i široj javnosti;
 • Shvati principe i tipove osiguranja kao odgovor na moguće rizike.

Po završetku studijskog programa Finansije, računovodstvo i bankarstvo, na odgovarajućem modulu, studenti mogu obavljati:

 • Poslove u finansijskom sektoru (bankama, osiguravajućim društvima; knjigovodstvenim agencijama, zdravstvenim, investicionim i penzionim  fondovima);
 • Poslove u računovodstvenim i finansijskim službama u javnim ustanovama i privatnom sektoru;
 • Poslove interne revizije u malim i srednjim preduzećima;
 • Poslove vezane za pokretanje sopstvenog biznisa.

 

Spisak predmeta po godinama studija

Finansije, bankarstvo i osiguranje

PRVA GODINA

Semestar 1

Semestar 2

ESPB

 
 

OBAVEZNI PREDMETI

P

V

P

V

 

1FAB-MAT

Matematika

2

2

 

 

6

A

1FAB--BST

Poslovna statistika

2

2

 

 

6

S

1FAB-ACC

Osnove računovodstva

2

2

 

 

6

S

1FAB-BUE

Poslovna ekonomija

 

 

2

2

6

S

1FAB-BAE

Osnove ekonomije

 

 

2

2

5

A

1FAB-IT

Informacione tehnologije

 

 

2

3

7

SA

1FAB-IIF

Uvod u finansije

 

 

2

1

4

A

1FAB-PP

Stručna praksa (prva godina)

 

 

 

 

4

SA

 

Izborni blok 1a (bira se jedan)

 

 

 

 

 

 

1FAB-SOC

Sociologija

2

2

 

 

5

A

1FAB-BCE

Poslovna kultura i etika

2

2

 

 

5

A

1FAB-FLESK

Engleski jezik - početni kurs

2

2

 

 

5

A

1FAB-FLFSK

Francuski jezik - početni kurs

2

2

 

 

5

A

 

Izborni blok 1b (biraju se dva)

 

 

 

 

 

 

1FAB-FLE1

Poslovni engleski jezik 1

 

 

2

2

6

S

1FAB-FLF1

Poslovni francuski jezik 1

 

 

2

2

6

S

DRUGA GODINA

Semestar 3

Semestar 4

ESPB

 

 

OBAVEZNI PREDMETI

P

V

P

V

 

2FAB-BMG

Osnove menadžmenta

2

2

 

 

5

S

2FAB-BNK

Bankarstvo

2

2

 

 

6

SA

2FAB-BL

Poslovno pravo

 

 

2

0

3

S

2FAB-BMA

Osnove marketinga

 

 

2

2

6

S

2FAB-BO

Osnove organizacije

 

 

2

2

5

S

2FAB-FAC

Finansijsko računovodstvo i bilans

 

 

2

3

7

SA

2FAB-PP

Stručna praksa (druga godina)

 

 

 

 

3

SA

 

Izborni blok 2a (bira se jedan)

 

 

 

 

 

 

2FAB-FLE2

Poslovni engleski jezik 2

2

2

 

 

6

S

2FAB-FLF2

Poslovni francuski jezik 2

2

2

 

 

6

S

 

Izborni blok 2b (bira se jedan)

 

 

 

 

 

 

2FAB-AM

Aktuarska matematika

2

2

 

 

6

SA

2FAB-ETN

Preduzetništvo

2

2

 

 

6

SA

 

Izborni blok 2c (bira se jedan)

 

 

 

 

 

 

2FAB-BP

Poslovno planiranje

 

 

2

3

7

SA

2FAB-FBM

Upravljanje porodičnim biznisom

 

 

2

3

7

SA

 

Modul finansije i računovodstvo

 

2FAB-FFE

Finansijsko i devizno poslovanje

2

2

 

 

6

SA

 

Modul finansije i bankarstvo

 

2FAB-INS

Osiguranje

2

2

 

 

6

SA

TREĆA GODINA

Semestar 5

Semestar 6

ESPB

 

 

OBAVEZNI PREDMETI

P

V

P

V

 

3FAB-FMG

Finansijski menadžment

3

2

 

 

6

S

3FAB-PMG

Projektni menadžment

2

2

 

 

5

S

3FAB-SMG

Strategijski menadžment

 

 

3

2

6

S

3FAB-PP

Stručna praksa (treća godina)

 

 

 

 

3

SA

3FAB-FPR

Završni rad

 

 

 

 

8

SA

 

Izborni blok 3a (bira se jedan)

 

 

 

 

 

 

3FAB-HRM

Menadžment ljudskih resursa

2

2

 

 

5

S

3FAB-IMG

Menadžment inovacija

2

2

 

 

5

S

 

Izborni blok 3b (bira se jedan)

 

 

 

 

 

 

3FAB-BUA

Analiza poslovanja

 

 

2

3

5

SA

3FAB-KMG

Menadžment znanja

 

 

2

3

5

SA

 

Modul finansije i računovodstvo

 

3FAB-AIS

Računovodstveni informacioni sistem

1

2

 

 

4

SA

3FAB-EB

Elektronsko poslovanje

2

1+1

 

 

5

SA

3FAB-FRA

Analiza finansijskih izveštaja

 

 

3

2

6

SA

3FAB-FCR

Finansijska kontrola i revizija

 

 

2

3

7

SA

 

Modul finansije i bankarstvo

 

3FAB-RMG

Upravljanje rizikom

2

2

 

 

6

SA

3FAB-SE

Finansijske berze

1

2

 

 

4

SA

3FAB-FM

Finansijska tržišta

 

 

3

2

6

SA

3FAB-EBT

Elektronsko bankarstvo i platni promet

 

 

2

3

6

SA

 

 

Detaljnije informacije o ovom studijskom programu možete dobiti na: http://vpsle.edu.rs/finansije-racunovodstvo-i-bankarstvo-2017/
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog