Preuzmi Maturang aplikaciju
   
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Prijemni ispit i uslovi za upis - Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2021/2022 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Objavljena je Konačna rang lista kandidata koji su konkurisali u junskom upisnom roku za upis na MASTER strukovne studije za školsku 2020/2021. godinu, na studijske programe: Računarsko inženjerstvo, Elektrotehničko inženjerstvo, Multimedijalno inženjerstvo, sačinjena na osnovu opšte prosečne ocene ostvarene na prethodnom nivou studija. 

Objavljena je Konačna rang lista kandidata koji su konkurisali u junskom upisnom roku za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija za školsku 2020/2021. godinu formirana na osnovu uspeha u srednjoj školi i na osnovu bodova ostvarenih na prijemnom ispitu. 

Objavljena je Konačna rang lista kandidata koji su konkurisali u junskom upisnom roku za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija za školsku 2020/2021. godinu primenom Programa afirmativne mere upisa kandidata koji su lica sa invaliditetom  formirana na osnovu uspeha u srednjoj školi i na osnovu bodova ostvarenih na prijemnom ispitu. 

Objavljena je Konačna rang lista kandidata koji su konkurisali u junskom upisnom roku za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija za školsku 2020/2021. godinu primenom Programa afirmativne mere upisa kandidata koji su pripadnici romske nacionalne manjine formirana na osnovu uspeha u srednjoj školi i na osnovu bodova ostvarenih na prijemnom ispitu.

Rešenja zadataka:

Upis 2020

KONKURS za upis studenata u prvu godinu OSNOVNIH studija u septembarskom upisnom roku.

KONKURS u prvu godinu MASTER strukovnih studija u septembarskom upisnom roku.

Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu, u školskoj 2020/2021. godini, upisuje studente na prvu godinu osnovnih strukovnih studija na osam studijskih programa:

 

Važni datumi

 • Podnošenje prijava na Konkurs: 24-26.06.2020, 09-17h
 • Prijemni ispit:  01.jul, 2020. godine u 10 časova.
 • Upis primljenih kandidata:  06-08.07.2020.

Dokumenta potrebna za prijavu na konkurs ​

 1. prijavni list (nalazi se u skriptarnici Škole),
 2. originalna svedočanstva svih završenih razreda srednje škole na uvid i neoverene fotokopije istih,
 3. originalnu diplomu srednje škole na uvid i neoverenu fotokopiju, odnosno, ukoliko su polagali maturski ili završni ispit, diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu na uvid i neoverenu fotokopiju istih,
 4. izvod iz matične knjige rođenih na uvid i neoverenu fotokopiju,
 5. dokaz o uplati na ime naknade za polaganje prijemnog ispita na žiro račun Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija broj 840-1991666-39, sa pozivom na broj 22 - 18 (primerak uplatnice nalazi se u skriptarnici Škole).

 

Prijemni ispit

Uspeh na prijemnom ispitu ocenjuje se od 0 do 60 bodova. Prijemni ispit se sastoji od 20 zadataka i pitanja i to:

 • 10 zadataka iz Matematike i
 • 10 pitanja iz Osnova informaciono komunikacionih tehnologija.

 

Materijal za pripremu prijemnog ispita

Zadatke za prijemni ispit iz oblasti Matematike kandidati mogu vežbati i pomoću Zbirke zadataka sa prijemnih ispita, koja se može kupiti na Skriptarnici Škole.

Baza pitanja u pdf formatu

Online pripremni test za prijemni ispit >>>

 

Uslovi upisa

Na osnovne strukovne studije mogu se upisati:

 • kandidati, državljani Republike Srbije, koji su u Republici Srbiji završili srednju školu i koji ostvare odgovarajući broj bodova na prijemnom ispitu; 
 • državljani Republike Srbije koji srednju (ili odgovarajuću) školu u školskoj 2017/2018. godini završe u inostranstvu, odnosno koji po stranom nastavnom planu i programu završe srednju školu u Republici Srbiji, mogu da se upišu na osnovne strukovne studije, pod uslovom da im se prizna (nostrifikuje) strana srednjoškolska isprava i da ostvare odgovarajući broj bodova na prijemnom ispitu. 
 • pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja mogu da se upišu na osnovne strukovne studije pod istim uslovima kao i državljani Republike Srbije, ukoliko su im nostrifikovana srednjoškolska dokumenta. Kandidati sa srednjoškolskim dokumentima izdatim u Republici Srpskoj ne nostrifikuju dokumenta. 
 • strani državljani se mogu upisati na osnovne strukovne studije isključivo u statusu samofinansirajućeg studenta (ako drugačije nije određeno međudržavnim sporazumom), a pod istim uslovima kao državljani Republike Srbije (polažu prijemni ispit). 

 

Upis

Potrebna dokumenta za upis primljenih kandidata:

 • Dva obrasca ŠV - 20
 • Indeks
 • Dve istovetne fotografije (3,5x4,5 cm)
 • Original svedočanstva iz srednje škole
 • Original diploma srednje škole
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Dokaz o uplati školarine (za samofinansirajuće studente)

Napomena: Indeks i ŠV obrasci kupuju se u skriptarnici Škole.


Sve informacije mogu se dobiti na telefone: 3970-429, 3950-047 i 2471-099, kao i na e-mail: upis@viser.edu.rs.    

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog