Preuzmi Maturang aplikaciju


Prijemni ispit i uslovi za upis na Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2019/2020 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Upis 2019

KONKURS za upis studenata u prvu godinu OSNOVNIH studija u septembarskom upisnom roku.

KONKURS u prvu godinu MASTER strukovnih studija u septembarskom upisnom roku.

Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu, u školskoj 2019/2020. godini, upisuje studente na prvu godinu osnovnih strukovnih studija na osam studijskih programa:

 

Važni datumi

 • Podnošenje prijava na Kokurs: 30.avgust, 02-03.septembar, 09-17h
 • Prijemni ispit:  04.septembar 2019. godine u 10 časova.
 • Upis primljenih kandidata:  05, 06, 09. i 10.septembra 2019.godine

Dokumenta potrebna za prijavu na konkurs ​

 1. prijavni list (nalazi se u skriptarnici Škole),
 2. originalna svedočanstva svih završenih razreda srednje škole na uvid i neoverene fotokopije istih,
 3. originalnu diplomu srednje škole na uvid i neoverenu fotokopiju, odnosno, ukoliko su polagali maturski ili završni ispit, diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu na uvid i neoverenu fotokopiju istih,
 4. izvod iz matične knjige rođenih na uvid i neoverenu fotokopiju,
 5. dokaz o uplati na ime naknade za polaganje prijemnog ispita na žiro račun Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija broj 840-1991666-39, sa pozivom na broj 22 - 18 (primerak uplatnice nalazi se u skriptarnici Škole).

 

Prijemni ispit

Uspeh na prijemnom ispitu ocenjuje se od 0 do 60 bodova. Prijemni ispit se sastoji od 20 zadataka i pitanja i to:

 • 10 zadataka iz Matematike i
 • 10 pitanja iz Osnova informaciono komunikacionih tehnologija.

 

Materijal za pripremu prijemnog ispita

Zadatke za prijemni ispit iz oblasti Matematike kandidati mogu vežbati i pomoću Zbirke zadataka sa prijemnih ispita, koja se može kupiti na Skriptarnici Škole.

Baza pitanja u pdf formatu

Online pripremni test za prijemni ispit >>>

 

Uslovi upisa

Na osnovne strukovne studije mogu se upisati:

 • kandidati, državljani Republike Srbije, koji su u Republici Srbiji završili srednju školu i koji ostvare odgovarajući broj bodova na prijemnom ispitu; 
 • državljani Republike Srbije koji srednju (ili odgovarajuću) školu u školskoj 2017/2018. godini završe u inostranstvu, odnosno koji po stranom nastavnom planu i programu završe srednju školu u Republici Srbiji, mogu da se upišu na osnovne strukovne studije, pod uslovom da im se prizna (nostrifikuje) strana srednjoškolska isprava i da ostvare odgovarajući broj bodova na prijemnom ispitu. 
 • pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja mogu da se upišu na osnovne strukovne studije pod istim uslovima kao i državljani Republike Srbije, ukoliko su im nostrifikovana srednjoškolska dokumenta. Kandidati sa srednjoškolskim dokumentima izdatim u Republici Srpskoj ne nostrifikuju dokumenta. 
 • strani državljani se mogu upisati na osnovne strukovne studije isključivo u statusu samofinansirajućeg studenta (ako drugačije nije određeno međudržavnim sporazumom), a pod istim uslovima kao državljani Republike Srbije (polažu prijemni ispit). 

 

Upis

Potrebna dokumenta za upis primljenih kandidata:

 • Dva obrasca ŠV - 20
 • Indeks
 • Dve istovetne fotografije (3,5x4,5 cm)
 • Original svedočanstva iz srednje škole
 • Original diploma srednje škole
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Dokaz o uplati školarine (za samofinansirajuće studente)

Napomena: Indeks i ŠV obrasci kupuju se u skriptarnici Škole.


Sve informacije mogu se dobiti na telefone: 3970-429, 3950-047 i 2471-099, kao i na e-mail: upis@viser.edu.rs.    

 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: