Preuzmi Maturang aplikaciju
   Studentski domovi

  • Studentski dom Paviljon I i II Topličina bb

  • Studentski dom Paviljon III Velikotrnavska 2

  • Studentski dom Paviljon IV Gradsko polje

Studijski program - Menadžment odnosa sa javnošću

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Mediji i komunikacije, Marketing i PR, Menadžment, Ljudski resursi,

Vrste studija: Strukovne

Vežbaj online: -

Gradovi: Niš

Studijski program OSS Menadžment odnosa sa javnošću, pripada naučnom polju društveno-humanističkih nauka – oblast: Menadžment i biznis. Ukupan broj ESP bodova iznosi 180 i to po 60 na svakoj studijskoj godini. 

Stručni naziv koji se stiče završetkom ovog studijskog programa je:

  • strukovni menadžer za odnose sa javnošću.

Ovaj studijski program ima za svrhu pružanje strukovnog znanja na aktuelnu oblast relacije policije i društvene zajednice, što se postiže kroz edukaciju o zakonskoj regulativi informisanja, odnosa sa javnošću i menadžmenta, a koji je strukovno profilisan uopšteno i konkretno za oblast kriminalistike i bezbednosti.

Osnovni cilj studijskog programa OSS Menadžment odnosa sa javnošću je osposobljavanje diplomiranih studenata za obavljanje izvršilačkih poslova na tržištu rada u oblasti menadžmenta i odnosa s javnošću, za rad u državnim i nedržavnim institucijama i sticanje stručnosti da studenti mogu da odgovore potrebama i izazovima dobrih poslovnih odnosa, kao i da poznaju pravnu regulativu odnosa s javnošću.

Nastavni program je kvalitetno kombinovan sa različitim društveno-humanističkim disciplinama, tako da pored primarno komunikoloških saznanja nudi dobro poznavanje marketinško-menadžerskih veština, socioloških i književno-retoričkih saznanja, pa se može zaključiti da odgovara izazovima savremenog multimedijalnog okruženja.

Svrha studijskog programa je osposobljavanje menadžera odnosa sa javnošću da u praksi primenjuju klasična i najnovija menadžerska znanja i metode u upravljanju odnosima s javnošću.

Oni će ovladati komunikološkim i informatičkim znanjima i metodama prilikom rešavanja menadžerskih problema u privatnim i javnim institucijama; prilikom pripreme i donošenja odluka o tome kako uspostaviti odnos s javnošću i prilikom analize postignutih rezultata. Ovakvi menadžeri moraju da koordiniraju upravljačke poslove unutar organizacionih sistema i da primene sposobnosti i savremena naučna dostignuća i tehnološka sredstva na rešavanju konkretnih problema i poslova.

Program OSS Menadžment odnosa sa javnošću omogućava studentima da u određenoj meri, birajući izborne predmete u skladu sa svojim željama i interesovanjima, delimično i sami kreiraju svoje znanje i veštine.

Ovaj studijski program u skladu sa Strategijom razvoja stručnog obrazovanja Republike Srbije treba da se realizuje i u okvirima bezbednosnih i institucija za borbu protiv kriminala, gde se moraju sve više negovati znanja i veštine menadžmenta odnosa s javnošću. 
 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog