Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski dom Paviljon I i II Topličina bb

 • Studentski dom Paviljon III Velikotrnavska 2

 • Studentski dom Paviljon IV Gradsko polje

Prijemni ispit i uslovi za upis - Visoka škola strukovnih studija za kriminalistiku i bezbednost

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2024/2025 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Upis je u toku

Visoka škola strukovnih studija za kriminalistiku i bezbednost – Niš upisivaće studente na prvu godinu studija školske 2022/2023. godine na sledeće akreditovane studijske programe osnovnih strukovnih studija:

Osnovne strukovne studije – Kriminalistika i bezbednost

KONKURS

Osnovne strukovne studije – Menadžment odnosa sa javnošću

KONKURS

Drugi upisni rok po konkursu za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija na studijskim programima:

 1. kriminalistika i bezbednost
 2. menadžment odnosa sa javnošću    
 • Prijavljivanje kandidata od 12. septembra 2022. god. (od 9ºº do 14ºº sati)
 • Polaganje prijemnog ispita 03. oktobra 2022. god. (od 9ºº do 14ºº sati)
 • Upis primljenih kandidata 10. oktobra 2022. god. (od 9ºº do 14ºº sati)

Visoka škola strukovnih studija za kriminalistiku i bezbednost – Niš upisivaće studente na prvu godinu studija školske 2022/2023. godine na sledeći akreditovani studijski program master strukovnih studija:

Master strukovne studije – Kriminalistika i bezbednost

KONKURS

Drugi upisni rok po konkursu za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija na studijskom programu:

Master strukovnih studija – kriminalistika i bezbednost

 • Prijavljivanje kandidata od 12. septembra 2022. god. (od 9ºº do 14ºº sati)
 • Polaganje prijemnog ispita 03. oktobra 2022. god. (od 9ºº do 14ºº sati)
 • Upis primljenih kandidata 10. oktobra 2022. god. (od 9ºº do 14ºº sati)

Potrebna dokumentacija za upis:

 • fotokopije srednjoškolskih dokumenata
 • original izvoda iz matične knjige rođenih
 • tri fotografije (3,5 x 4,5 cm)
 • dokaz o uplati školarine (uplatnica), odnosno dokaz o uplati prve rate školarine.

Uverenja o akreditaciji

Prijava na konkurs:

Prijavni list popuniti i poslati na E-mail adresu: inform.kib@gmail.com;

ili

Prijavni list odštampati, popuniti i poslati na adresu: Visoka škola strukovnih studija za kriminalistiku i bezbednost, Niš; Ulica – Bulevar Svetog cara Konstantina br. 80-84, 18000 Niš.

PRIJAVNI LIST

Informacije:

Adresa: Bulevar Svetog cara Konstantina br. 80-84, 18000 Niš
Kontakt telefoni: 018/297-222, 065/8-305-225

Takođe nam možete poslati e-mail na: inform.kib@gmail.com, ili nas možete kontaktirati slanjem poruke – Facebook
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog