Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

  • Studentski dom Paviljon I i II Topličina bb

  • Studentski dom Paviljon III Velikotrnavska 2

  • Studentski dom Paviljon IV Gradsko polje

Studijski program - Menadžment odnosa sa javnošću

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Mediji i komunikacije, Marketing i PR, Menadžment, Ljudski resursi,

Vrste studija: Strukovne

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Niš

Visoka škola strukovnih studija za kriminalistiku i bezbednost organizuje strukovne studije prvog stepena OSS Menadžment odnosa s javnošću, nakon čijeg završetka se stiče zvanje – strukovni menadžer (180 ESPB).

OSS Menadžment odnosa s javnošću ima za svrhu pružanje strukovnog znanja iz aktuelne oblasti na relaciji policija – društvena zajednica, što se postiže kroz edukaciju o zakonskoj regulativi informisanja, odnosa s javnošću i menadžmenta, a koji je strukovno profilisan konkretno za oblast kriminalistike i bezbednosti.

Osnovni cilj studijskog programa OSS Menadžment odnosa s javnošću je osposobljavanje diplomiranih studenata za obavljanje izvršilačkih poslova na tržištu rada u oblasti menadžmenta i odnosa s javnošću, za rad u državnim i nedržavnim institucijama i preduzećima. Cilj je i sticanje stručnosti da studenti mogu da odgovore potrebama i izazovima dobrih poslovnih odnosa, kao i da poznaju pravnu regulativu u oblasti odnosa s javnošću.

Takođe, studenti se osposobljavaju da ova stečena znanja i veštine menadžera odnosa s javnošću primenjuju, između ostalog i u oblasti kriminalistike i bezbednosti. Stećiće veštine uspešne komunikacije koje mogu da primene, kako u radu sa poslovnim partnerima i građanstvom, tako i sa članovima svog kolektiva u koji budu radno angažovani.

Ciljevi studijskog programa OSS Menadžment odnosa s javnošću su u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevima Visoke škole strukovnih studija za kriminalistiku i bezbednost, koje je opštim aktom utvrdio Savet škole, kao i sa ciljevima visokog obrazovanja koji su određeni Zakonom o visokom obrazovanju.

Specifikacija predmeta
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog