Preuzmi Maturang aplikaciju


Prijemni ispit i uslovi za upis na Visoka škola strukovnih studija za kriminalistiku i bezbednost

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2020/2021 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Visoka škola strukovnih studija za kriminalistiku i bezbednost - Niš

Visoka škola strukovnih studija za kriminalistiku i bezbednost u Nišu u prvom upisnom roku upisuje studente na: 

A. Osnovnim strukovnim studijama (50 studenata po studijskom programu) u prvu godinu studija
 1. Kriminalistika i bezbednost
 2. Civilna zaštita i vanredne situacije
 3. Socijalni i vaspitno-popravni rad
 4. Organizacija javnih i poslovnih sistema
B. Specijalističkim strukovnim studijama (upisuje 108 studenata)
 1. Menadžment socijalnih, dečijih i gerontoloških ustanova

 

Prvi konkursni termin

Prijavljivanje kandidata i polaganje testa: do 16. jula 2018. god. (od 9:00 do 14:00 sati);

Upis kandidata: do 20. jula 2018. god.

 

Uslovi za konkurs i rangiranje

Kandidati koji konkurišu, mogu da se prijavljuju i upisuju na sledeće akreditovane studijske programe osnovnih strukovnim studija (OSS):

 • Pravo da konkurišu i da se upisuju na Visoku školu, u okviru utvrđene upisne kvote imaju lica sa zavšenom srednjom školom u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju.

Strani državljanin se može upisati na studijske programe, pod istim uslovima kao i domaći državljanin, uz priznavanje strane obrazovne isprave.

Lice se može upisati na studijske programe, ako poznaje jezik na kome se izvodi nastava

 • Rangiranje će se izvršiti prema merilima navedenim u tekstu ovog konkursa, tako što će se formirati jedinstvena rang-lista. Pravo na upis na studijski program za koji su se predelili, ostvaruju kandidati sa jedinstvene (konačne) rang-liste koji se rangiraju od 1. do 50. mesta na svakom studijskom programu, odnosno od 1. do 200. ukupno.

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

 

Dokumenta potrebna za prijavu na konkurs

Prilikom prijave kandidat podnosi Studentskoj službi Visoke škole sledeća dokumenta: 

 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Diplomu o završenom srednjem obrazovanju
 • Svedočanstva
 • Tri fotografije.

 

Prijemni ispit

Prijemni ispit se polaže u obliku testa Opšte kulture.

Polaganje prijemnog ispita održaće se u prostorijama Visoke škole ul. Beogradska br. 1, Niš.

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata na rang-listi:

 • najviše 40 bodova kandidat ostvaruje po osnovu uspeha u srednjoj školi;
 • najviše 60 bodova kandidat ostvaruje na testu iz Opšte kulture;
 • kandidat mora ostvariti najmanje 50 bodova da bi ostvario pravo na upis i rangiranje.

 

Dokumentacija za upis

Potrebna dokumentacija za upis:

 • fotokopije srednjoškolskih dokumenata
 • original izvoda iz matične knjige rođenih
 • tri fotografije (3,5 x 4,5 cm)
 • dokaz o uplati školarine (uplatnica), odnosno dokaz o uplati prve rate školarine.

 

Školarina

 1. Kriminalistika i bezbednost - 1500E (12 mesečnih rata= 125E mesečno)
 2. Civilna zaštita i vanredne situacije - 1200E (Upis 200E, ostalih 1000E: 12 mesečnih rata = 83E mesečno)
 3. Socijalni i vaspitno popravni rad - 1200E (Upis 200E, ostalih 1000E: 12 mesečnih rata = 83E mesečno)
 4. Organizacija javnih i poslovnih sistema - 1000E (Upis 200E, ostalih 800E: 10 mesečnih rata = 80E mesečno)

 

Informacije i kontakt

Ulica – Beogradska br.1, 18000 Niš

Kontakt telefoni

 • 018/209-500
 • 018/297-222
 • 018/525-888
 • Faks – 018/209-509
 • Mobilni – 065/8-305-225

Takođe nam možete poslati e-mail na: studentska_sluzba@kib.edu.rs, ili nas možete kontaktirati slanjem poruke na Facebook stranici.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: