Preuzmi Maturang aplikaciju


Studijski program - Vaspitač za tradicionalne igre

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Pedagoške nauke,

Vrste studija: Strukovne

Vežbaj online: -

Gradovi: Kikinda

Studijski program 

Knjiga predmeta 

Knjiga nastavnika 

ŠKOLSKA 2020/2021. GODINA

DRŽAVNA, AKREDITOVANA VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVANjE VASPITAČA U KIKINDI

SA TRADICIJOM OD PREKO 60 GODINA

U P I S U J E
14. GENERACIJU STUDENATA NA AKREDITOVAN I JEDINSTVEN U REGIONU STUDIJSKI PROGRAM
STRUKOVNI VASPITAČ ZA TRADICIONALNE IGRE

 

STRUKTURA STUDIJSKOG PROGRAMA
Studijski program Strukovni vaspitač za tradicionalne igre zasnovan je na obrazovnom konceptu čija struktura proističe iz pedagoško-psihološkog naučnog polja. Ovaj novi koncept pridaje značaj predmetima iz oblasti nauke o muzici, etnomuzikologiji, etnokoreologiji, etnologiji i antropologiji ali i pedagoško- psihološkim i metodičko-didaktičkim predmetima kao i praktičnom iskustvu.

USLOVI ZA UPIS
Osnovne strukovne studije se upisuju nakon završene srednje škole (trogodišnje i četvorogodišnje). Kandidati podležu proveri fizičkih, muzičkih i govornih sposobnosti, a na klasifikacionom ispitu polažu Test opšte kulture i informisanosti.

SVRHA STUDIJSKOG PROGRAMA
Svrha studijskog programa Strukovni vaspitač za tradicionalne igre sagledana je kroz dva aspekta: relevantnosti za tržište rada (zvanje se nalazi na dopunjenoj Listi stručnih, akademskih i naučnih naziva sa skraćenicom struk. vasp. za trad. igre) i relevantnosti za dalje školovanje (mogućnost daljeg školovanja na našoj školi, na drugom nivou studija: master strukovne studije).

DIPLOMA
Nakon što ispuni sve obaveze predviđene studijskim programom i odbrani diplomski rad koji predstavlja teorijski, istraživački ili kombinovan teorijsko-istraživački rad, student stiče zvanje Strukovni vaspitač sa dodatkom diplome: za tradicionalne igre.

KVALITET, SAVREMENOST I MEĐUNARODNA USAGLAŠENOST STUDIJSKOG PROGRAMA
Studijski program smera Strukovni vaspitač za tradicionalne igre prvi put akreditovan školske 2006/2007. Sa drugom akreditacijom školske 2017/18.godine, osmišljen je i izrađen zajedničkim radom tima sastavljenog od eksperata iz oblasti etnologije, etnomuzikologije, etnokoreologije i oblasti muzike i izvođačkih umetnosti. Prilikom izrade studijskog programa, uzimani su u obzir zahtevi koje student, budući vaspitač za tradicionalne igre, mora ispuniti kako bi stekao očekivane kvalifikacije za obavljanje svoje buduće profesije. Studijski program je uporediv sa programima studija na uglednim evropskim visokoškolskim ustanovama i fakultetima.

KONKURS ZA UPIS STUDENATA
Škola ima mogućnost upisa studenata iz budžeta kao i samofinansirajućih (visina školarine za samofinansirajuće studente iznosi 48.000,00 dinara, sa mogućnošću plaćanja u 8 mesečnih rata).

BUDžETSKI STUDENTI IMAJU PRAVO I MOGUĆNOST DA KORISTE NOVOIZGRAĐEN I SAVREMEN DOM UČENIKA „NIKOLA VOJVODIĆ“ U KIKINDI, KOJI SE NALAZI U BLIZINI CENTRA GRADA www.dukikinda.edu.rs,

BROJ TELEFONA 0230/436-212

 

KONKURS, USLOVI ZA UPIS NA VISOKU ŠKOLU STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVANjE VASPITAČA U KIKINDI, BROJ BUdžETSKIH MESTA I CENA ŠKOLARINE ZA SAMOFINANSIRAJUĆE STUDENTE BIĆE OBJAVLjENI NA SAJTU ŠKOLE www.vaspitacka.edu.rs
ZA SVE INFORMACIJE POZVATI: Tel/faks: 0230/422-423

 

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog