Prijemni.rs
Maturang
 • Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu
Studentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Novi B Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4


Uslovi upisa

Za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija na studijski program - Vaspitač dece predškolskog uzrasta, mogu konkurisati kandidati koji imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju. 

Prijava kandidata

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta i overene fotokopije:

 • Overene fotokopije svedočanstava I, II, III i IV razreda srednje škole;
 • Overenu fotokopiju diplome o položenom završnom (maturskom) ispitu srednje škole;
 • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili fotokopija) ili očitanu ličnu kartu;
 • Lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;
 • Uverenje od logopeda;
 • Dokaz o uplati naknade za proveru sposobnosti i naknade za polaganje prijemnog ispita. 

Prijemni ispit 

Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija podležu proveri sposobnosti. Posedovanje odgovarajućih fizičkih, govornih i muzičkih sposbnosti utvrđuje Komisija na osnovu provere sposobnosti, lekarskog uverenja i uverenja od logopeda. 

Provera sposbnosti ima eliminatorni karakter. 

Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija, a prethodno su položili provere fizičkih, govornih i muzičkih sposobnosti, polažu prijemni ispit iz:

 • opšte kulture - informisanosti;
 • maternjeg jezika i književnosti. 

Utvrđivanje redosleda kandidata

Redosled kandidata za upis na studije utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na prijemnom ispitu. 

Opšti uspeh postignut u srednjem obrazovanju u četvorogodišnjem trajanju boduje se tako što se zbir prosečnih ocena za sve četiri godine srednje škole pomnoži brojem 2, pri čemu kandidat po ovom osnovu može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

Rezultati postignuti na prijemnom ispitu boduju se od 0 do 60 bodova.

Maksimalan broj bodova koje kandidat za upis u prvu godinu studija može da ostvari pri rangiranju je 100.

Kandidat može upisati studijski program u statusu studenta koji se finansira iz budžeta ili studenta koji se sam finansira u zavisnosti od ukupnog broja ostvarenih bodova, mesta na rang listi i broja studenata utvrđenih konkursom, saglasno dozvoli za rad.

Na osnovu merila utvrđenih konkursom, sačinjavaju se rang liste prijavljenih kandidata, pojedinačno za svaki akreditovani studijski program.

Kandidat se može upisati u statusu studenta koji se finansira iz budžeta ukoliko se nalazi na konačnoj rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta i ako ostvari najmanje 51 bod.

Kandidat se može upisati u statusu studenta koji se sam finansira ukoliko se nalazi na konačnoj rang listi do broja odobrenog za upis studenata koji se sami finansiraju i ako ostvari najmanje 30 bodova.

Upis kandidata

Kandidat koji je stekao pravo na upis podnosi sledeća dokumenta:

 • Dva obrasca ŠV-20;
 • Indeks;
 • Dve fotografije u boji, formata 3,5x4x5 cm;
 • Dokaz o uplati troškova upisa;
 • Dokaz o uplati prve rate školarine.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog