Prijemni.rs
Maturang
 • Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu
Studentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Novi B Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4


O Ustanovi

Novi Sad je univerzitetski grad više od 50 godina. Danas Univerzitet u Novom Sadu ima 14 fakulteta. Samostalnih visokih strukovnih škola ima 3 i visokih škola akademskih studija ima 2 u Novom Sadu. Tu su: naša Škola (Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača), Visoka poslovna škola strukovnih studija i Visoka tehnička škola strukovnih studija. U Novom Sadu postoje i Visoka škola „ Fakultet z apravne i poslovne studije“ i Privredna akademija. Nadalje, naš grad ima Akademiju umetnosti i preko 60 naučno-obrazovnih institucija.Svake godine se upiše oko 7.000 novih studenata. Na njemu studira preko 45.000 studenata i ima preko 3.000 zaposlenog naučno-nastavnog osoblja.

Naša ustanova je samostalna visoka strukovna škola i nosi naziv Visoka škola strukovnih studija, nastala je 1952. kao Viša pedagoška škola, a današnji naziv nosi od prve akreditacije ustanove i studijskog programa u skladu sa Bolonjskom deklaracijom i Zakonom o visokom obrazovanju 2007.godine.

Trenutno VSOV NS ima blizu 550 studenata, što je zbir studenata prve, druge i treće godine osnovnih studija i 50 studenata specijalističkih studija. Svake godine imamo izvastan broj studenata na doškolavanju koji nadoknađuju razliku između starih i novih programa studija.

Predškolska ustanova Radosno detinnjstvo sa 67 objekata, preko 1200 vaspitača, 619 vaspitnih grupa i 15 300 dece je naš dugogodišnji saradnik i predstavlja mesto za metodičku i stručnu praksu naših studenata.

Studijski programi

Osnovne strukovne studije

 • Obrаzоvаnjе vаspitаčа dеcе prеdškоlskоg uzrаstа

Master strukovne studije

 • Obrаzоvаnjе vаspitаčа dеcе prеdškоlskоg uzrаstа

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog