Prijemni.rs
Maturang
 • Visoka škola strukovnih studija za vaspitače u Aleksincu

Uslovi upisa

Za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija mogu konkurisati kandidati sa prethodno stečenim srednjim obrazovanjem bilo kog profila.

Prijava na konkurs

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose kopije dokumenata koje se ne vraćaju: 

 • prijava koja se dobija u Odseku, 
 • svedočanstva svih razreda srednje škole, 
 • diplomu o položenom završnom ispitu, 
 • izvod iz matične knjige rođenih, 
 • lekarsko uverenje, 
 • dokaz o uplati nadoknade za proveru sposobnosti i klasifikacioni ispit, 
 • lična karta ili pasoš. 

Prijemni ispit 

Svi kandidati, pre polaganja klasifikacionog ispita, podležu proveri fizičkih, govornih i muzičkih sposobnosti. Rezultati postignuti na ovoj proveri imaju eliminatorni karakter. 

Ispunjenje posebnih uslova u pogledu fizičkih, govornih i muzičkih sposobnosti utvrđuje Komisija na osnovu posebne provere i lekarskog uverenja. 

Izbor kandidata za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija obavlja se prema opštem uspehu postignutom u srednjoj školi i uspehu na klasifikacionim testovima iz: 

 • srpskog jezika i književnosti,
 • opšte kulture i informisanosti. 

Rangiranje kandidata

Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u svim razredima pomnožen sa dva. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Na klasifikacionim testovima može se osvojiti maksimalno po 30 bodova, ukupno 60 bodova. Na osnovu ukupnog broja bodova formira se rang lista za upis kandidata.

Upis kandidata

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose: 

 • originalna dokumenta (sve kao kod prijavljivanja), 
 • dve fotografije (4,5x3,5), 
 • dokaz o uplati za indeks i ŠV obrasce, 
 • dokaz o uplati prve rate školarine (za samofinansirajuće studente).Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog