Prijemni.rs
Maturang
  • Visoka škola strukovnih studija za vaspitače u Aleksincu

O Ustanovi

Akademija vaspitačko-medicinskih strukovnih studija osnovana je odlukom Vlade Republike Srbije 04. aprila 2019. godine spajanjem Visoke škole strukovnih studija za vaspitače Kruševac, Visoke medicinske škole strukovnih studija Ćuprija i Visoke škole za vaspitače strukovnih studija Aleksinac. Septembra 2022. godine Akademiji se priključuje nekadašnja Visoka hemijsko-tehnološka škola strukovnih studija iz Kruševca, tako da danas Akademiju čine četiri odseka, a sedište Akademije se nalazi u Kruševcu. 

Akademija je samostalna visokoškolska ustanova koja u obavljanju delatnosti objedinjuje obrazovni, primenjeno-istraživački i stručni rad, kao komponente jedinstvenog procesa visokog obrazovanja. Akademija je ustanova koja obavlja delatnost visokog obrazovanja kroz ostvarivanje osnovnih, specijalističkih i master strukovnih studija, iz više naučnih i stručnih oblasti u okviru obrazovno-naučnih polja: Društveno-humanističke nauke, Tehničko-tehnoloških i Medicinskih nauka. 

U Akademiji se školuje više od dve hiljade studenata na sva četiri Odseka (Odsek vaspitačkih studija Kruševac, Odsek medicinskih studija Ćuprija, Odsek vaspitačkih studija Aleksinac i Odsek tehničko-tehnoloških studija Kruševac) u okviru 12 studijskih programa na osnovnim strukovnim studijama i tri studijska programa na master strukovnim studijama, zaposleno je 190 nastavnika i saradnika. Akademija je učesnik/partner brojnih međunarodnih projekata i organizacija, kao i organizator međunarodnih, domaćih stručnih, naučnih skupova i konferencija, nosilac je i ERASMUS povelje. Izdavač je dva stručna časopisa i to: Sinteze – naučno-stručni časopis za pedagoške nauke, književnosti i kulturu; Pons – medicinski časopis.

Odsek vaspitačkih studija Kruševac

Odsek vaspitačkih studija u Aleksincu, nastavlja tradiciju Kraljevske srpske učiteljske škole koja je osnovana davne 1871. godine, a 1896. premeštena iz Beograda u Aleksinac ukazom kralja Aleksandra Obrenovića. Tokom dugog niza godina, škola je menjala nazive, da bi 1972. godine, kao i ostale učiteljske škole, postala nadaleko čuvena Pedagoška akademija u Aleksincu. 

U skladu sa novim Zakonom, škola 1993. godine menja naziv u Viša škola za obrazovanje vaspitača, a od 2007. postaje Visoka škola za vaspitače strukovnih studija. Ova godina obeležava i početak realizacije nastavnih programa u skladu sa Bolonjskom deklaracijom, kao i dobijanje akreditacije od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Ministarstva prosvete Republike Srbije. Odlukom Vlade Republike Srbije od 4. aprila 2019. godine, Škola postaje jedan od odseka Akademije vaspitačko-medicinskih strukovnih studija.

Lepa i opremljena zgrada,  duga i bogata tradicija, veliki broj studenata, vrhunski nastavni kadar, prijatna radna atmosfera,  biblioteka sa fondom od preko 36.000 naslova, osavremenjeni kabineti, čitaonica i sportski tereni, odlična saradnja sa lokalnom zajednicom i predškolskim ustanovama, dobra infrastruktura i geografski položaj, diploma priznata u Srbiji i inostranstvu – samo su neke od prednosti studiranja u Odseku vaspitačkih studija Aleksinac. Pored redovne nastave, Odsek organizuje kulturnoumetničke programe, promocije knjiga, izložbe slika, izlete i ekskurzije, godišnje proslave, svečanost povodom prijema nove generacije studenata i sl.

Odsek vaspitačkih studija u Aleksincu organizator je međunarodne konferencije „Vaspitač u XXI veku“, a radovi predstavljeni na konferenciji objavljuju se u zborniku „Naše stvaranje“.
Pored toga što ima dobru saradnju sa srodnim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inostranstvu, predškolskim ustanovama i lokalnom zajednicom, Odsek vaspitačkih studija u Aleksincu redovno organizuje kulturno-umetničke programe, promocije knjiga i izložbe studentskih radova.

Studijski programi 

U Odseku se izvode osnovne strukovne i master strukovne studije za obrazovanje vaspitača.

  • Osnovne strukovne studije traju tri školske godine (180 ESPB), nakon čega svršeni studenti stiču stručni naziv strukovni vaspitač.
  • Master strukovne studije traju dve školske godine (120 ESPB), nakon čega diplomirani studenti dobijaju stručni naziv strukovni master vaspitač.

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog