Prijemni.rs
Maturang
  • Agronomski fakultet
Studentski domovi

  • Studentski centar Čačak Svetog Save 66


O Fakultetu

Realizacija inicijative Skupštine opštine Čačak i Univerziteta u Kragujevcu da se u regiji Zapadne Srbije formira  visokoškolska ustanova poljoprivrednog usmerenja započela je obrazovanjem Matične komisije na Univerzitetu u Kragujevcu 7. aprila 1977. godine. Za predsednika Komisije imenovan je prof. dr Milan Despotović, prorektor Univerziteta u Kragujevcu. U odluci o formiranju Matične komisije naznačeni su poslovi koje treba da obavi: izrada Elaborata o društvenoj i ekonomskoj opravdanosti osnivanja Agronomskog fakulteta, donošenje Nastavnog plana, raspisivanje konkursa i prijem nastavnika, raspisivanje konkursa za upis studenata na prvu godinu studija.

Na svojoj VII sednici održanoj 8. oktobra 1978. godine Matična komisija je donela odluku da fakultet počne sa radom 9. oktobra. Na svečanosti povodom početka rada uručeno je Rešenje Republičkog sekretarijata za obrazovanje, nauku i kulturu, broj 02-2161/78, kojim je utvrđeno da su ispunjeni svi uslovi za početak rada Agronomskog fakulteta u Čačku. Time je ideja osnivanja visokoškolske ustanovesa ciljem školovanja kadrova koji će steći znanja neophodna za poljoprivrednu proizvodnju u brdsko-planinskim krajevima, gde dominira usitnjen zemljišni posed i raznovrsna poljoprivredna proizvodnja bila realizovana.

Organizaciona struktura Fakulteta se tokom vremena menjala u funkciji unapređenja nastave i stvaranja optimalnih uslova za školovanje stručnjaka sposobnih za uključivanje kako u privredne, tako i u naučne tokove. 

Potrošačko društvo i trka za dobijanjem ogromnih količina jeftinih namirnica dovela je do nehumane primene naučnih saznanja u mnogim sferama čovekove delatnosti. Sveopšta hemizacija i genetički inženjering u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, kao i upotreba aditiva, konzervansa i antioksidanata u prehrambenoj industriji doneli su problem zagađenosti vode, vazduha i hrane. Zato su zahtevi tržišta sve strožiji, kako u pogledu kvaliteta, tako i u pogledu ambalaže, dizajna itd. 

Stručna primena savremenih agrotehničkih mera u primarnoj proizvodnji i optimizacija procesa u pogonima prehrambene industrije  postaju imperativ proizvodnje visokokvalitetne hrane i mogu se obezbediti samo aktivnim učešćem visokoobrazovanih kadrova. Zaposleni na Agronomskom fakultetu svesni su da je značaj fakultetskog obrazovanja svakim danom sve veći. Zato se permanentnim unapređenjem studijskih programa na svim nivoima, kao i unapređenje kvaliteta naučno-istraživačkog rada osnovna delatnost Fakulteta neprekidno prilagođava savremenim zahtevima nauke i prakse.

Studijski programi

Osnovne akademske studije

  • Opšta agronomija
  • Prehrambena tehnologija
  • Voćarstvo i vinogradarstvo
  • Zootehnika

Master akademske studije

  • Agronomija
  • Prehrambena tehnologija
  • Zootehnika

Doktorske akademske studije

  • Agronomija

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog