Prijemni.rs
Maturang
 • Akademija umetnosti - Novi Sad
Studentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Novi B Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4


Uslovi upisa

Departman dramskih umetnosti 

Prijemnom ispitu mogu pristupiti kandidati sa završenim srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju svih struka i smerova. 

Kandidati po objavljenom Konkursu za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija prijave na konkurs podnose isključivo elektronski preko portala Akademije umetnosti.

Potrebna dokumentacija za prijavu     

 • Diploma srednje škole
 • Svedočanstva sva četiri razreda srednje škole
 • Biografija
 • Lična karta
 • Fotografija (1200x800 piks)
 • Dokaz o uplati novčane naknade za prijavu po konkursu za upis

Prijemni ispit 

Radi utvrđivanja podobnosti za studije, upis u prvu godinu studija uslovljen je postignutim pozitivnim uspehom na prijemnom ispitu.

Informacije o strukturi prijemnog ispita dostupne su u Konkursu za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija. 

Departman muzičke umetnosti

Prijemnom ispitu mogu pristupiti: 

 • Kandidati sa odgovarajućim srednjim obrazovanjem muzičke struke (smer muzički izvođač ili muzički saradnik). Izuzetno za studijski program Etnomuzikologija, odgovarajuće srednje obrazovanje imaju i kandidati koji su završili srednju Baletsku školu;  
 • Kandidati sa odgovarajućim srednjim obrazovanjem muzičke struke neodgovarajući smer - polažu instrument odn. solo pevanje (kandidati za studijske programe Izvođačke umetnosti);   
 • Kandidati sa neodgovarajućim srednjim obrazovanjem, koji polože diferencijalne ispite po programu srednje muzičke škole.  
 • Izuzetno prijemnom ispitu na Departmanu muzičke umetnosti Studijski program Izvođačke umetnosti, moduli: Klavir, Orgulje, Harfa, Gitara, Gudački instrumenti, Duvački instrumenti, Udaraljke i Solo pevanje mogu pristupiti i lica sa nepotpunim srednjim obrazovanjem, odnosno završenom osmogodišnjom školom ako pre polaganja prijemnog ispita polože dopunske ispite. Kandidat koji ostvari više od 50% pozitivnih odgovora stiče pravo polaganja diferencijalnih ispita po programu srednje muzičke škole.

Potrebna dokumentacija za prijavu     

 • Diploma srednje škole
 • Svedočanstva sva četiri razreda srednje škole
 • Biografija
 • Lična karta
 • Fotografija (1200x800 piks)
 • Dokaz o uplati novčane naknade za prijavu po konkursu za upis

Prijemni ispit 

Radi utvrđivanja podobnosti za studije, upis u prvu godinu studija uslovljen je postignutim pozitivnim uspehom na prijemnom ispitu.

Informacije o strukturi prijemnog ispita dostupne su u Konkursu za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija.

Departman likovnih i primenjenih umetnosti 

Prijemnom ispitu mogu pristupiti: 

 • Kandidati sa odgovarajućim srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju svih struka i smerova koji u svom nastavnom planu i programu sadrže neki od sledećih predmeta: Istorija umetnosti, Likovna kultura, Vizuelna kultura, Teorija forme, Likovni elementi, Umetnost i vizuelno opažanje, Estetika, u trajanju od najmanje dve školske godine. 
 • Kandidati sa neodgovarajućim srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju polažu diferencijalni ispit iz predmeta Likovna kultura, po programu gimnazije – društveni smer.  
 • Kandidati sa neodgovarajućim srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju, koji polože diferencijalni   ispit iz predmeta Likovna kultura, po programu Gimnazije - društveni smer.

Potrebna dokumentacija za prijavu     

 • Diploma srednje škole
 • Svedočanstva sva četiri razreda srednje škole
 • Biografija
 • Lična karta
 • Fotografija (1200x800 piks)
 • Dokaz o uplati novčane naknade za prijavu po konkursu za upis

Prijemni ispit 

Radi utvrđivanja podobnosti za studije, upis u prvu godinu studija  uslovljen je postignutim pozitivnim uspehom na prijemnom ispitu.

Informacije o strukturi prijemnog ispita dostupne su u Konkursu za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog