Prijemni.rs
Maturang
 • Akademija umetnosti - Novi Sad
Studentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Novi B Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4
Prijemni ispiti i uslovi za upis

Departman likovnih umetnosti

 • Kandidati podnose mapu umetničkih radova i polažu praktičan preliminaran ispit iz umetničke discipline Crtanje.
 • Kandidati sa neodgovarajućim srednjim obrazovanjem polažu diferencijalni ispit iz predmeta Likovna kultura.

Departaman dramskih umetnosti

Studijski program gluma

 • Kandidati sa završenim srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju svih struka i smerova.

 Prijemni ispit obuhvata tri dela:

1. deo:

 • Provera muzikalnosti (kvalitet glasa, sluha i osećanje ritma)
 • Dva monologa (jedan iz komedije, drugi iz drame)
 • Dve pesme (jedna narodna epska, a druga lirska) po slobodnom izboru.

2. deo:

 • Provera fizičkih sposobnosti
 • Vežbe iz glume, scenskog pokreta, dikcije i tehnike glasa pod rukovodstvom nastavnika i saradnika Dramskog odseka
 • Pismeni rad na zadatu temu
 • Provera znanja iz kulture i umetnosti (test)

3. deo:

 • Prikazivanje rezultata višednevnog vežbanja, pred Komisijom

Studijski program dramaturgija

 • Kandidati sa završenim srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju svih struka i smerova.

Prijemni ispit obuhvata tri dela:

1. deo:

 • kandidati su dužni da prilože (objavljeno ili neobjavljeno) jedno svoje dramsko delo ili scenario za igrani ili tv-film ili radio dramu, odnosno teorijski rad iz oblasti pozorišne ili filmske dramaturgije, pisano na srpskom jeziku ili prevod originala na srpskom jeziku (do 40 strana, u tri primerka u štampanoj i elektronskoj formi).

2. deo:

 • Projekcija filma (Ljubav i moda - Ljubomira Radičevića (1960), ili Anđeo uništenja - Luisa Bunjuela (1962) )
 • Pismena analiza filma,
 • Pisanje jedne dramske scene na zadatu temu u mediju po izboru (pozorište, film, radio ili televizija)

Na osnovu rezultata ostvarenih u prvom delu prijemnog ispita komisija donosi odluku o kandidatima koji stiču pravo da pristupe drugom delu prijemnog ispita.

3. deo:

Usmeni ispit pred komisijom koji obuhvata razgovor o pismenim radovima kandidata, proveru opštih znanja iz oblasti teorije i istorije pozorišta i filma, proveru poznavanja svetske i domaće drame, kao i filma, proveru poznavanja literature o pozorištu i filmu i proveru opšteg poznavanja književnosti i umetnosti.

Departman muzičke umetnosti

 • Kandidatima se pri prijemnom ispitu zadaje kompozicija.

Studiranje umetnosti predstavlja dragoceno iskustvo za svakog studenta koji želi da razvije svoj umetnički talenat i detaljno prouči umetničku praksu. Akademije pružaju studentima mogućnost da se podvrgnu rigoroznom i sveobuhvatnom obrazovanju, koje im pomaže da izgrade svoj jedinstveni umetnički stil i pristup stvaranju umetničkih dela.

Umetnost je kao ogledalo našeg društva i prikazuje nam svet onakav kakav jeste, ali i kakav bi mogao da bude. Ona nas vodi kroz bogatu istoriju ljudskog postojanja i pomaže nam da bolje razumemo sami sebe i svet oko nas. Kao takva, umetnost je od vitalnog značaja za kulturu i društvo u celini. Samim tim, studenti će se susresti sa širokim spektrom umetničkih disciplina kroz koje se mogu izraziti, poput slikarstva, crtanja, vajarstva, grafike, fotografije, performansa i video-umetnosti, kao i kroz teorijske i kritičke aspekte umetnosti.

Karijerne mogućnosti za diplomirane umetnike

Po završetku studija, diplomci mogu odabrati različita zanimanja u umetničkim i srodnim industrijama, kao što su:

Umetnički kritičar

Diplomci umetnosti koji su upoznati sa teorijama i praksama u umetnosti mogu raditi kao kritičari umetnosti. Oni pišu o umetničkim izložbama, radovima i kreativnom procesu umetnika.

Grafički dizajner

Grafički dizajneri su stručnjaci za kreiranje vizuelnih komunikacija. Oni rade na različitim projektima, uključujući dizajn logotipa, ambalaže, reklama i knjiga.

Restaurator

Restauratori obnavljaju i održavaju umetnička dela. To može uključivati rad na slikama, skulpturama, keramici i drugim vrstama umetničkih dela.

Kustos

Kustosi rade u muzejima, galerijama i drugim institucijama umetnosti. Oni su odgovorni za izbor i organizaciju umetničkih dela, planiranje izložbi i rad na javnom programu.

Umetnički terapeut

Umetnički terapeuti koriste umetnost kao način da pomognu pacijentima da se izraze i izleče. Oni rade sa ljudima koji imaju mentalne ili emocionalne probleme, kao i sa osobama sa invaliditetom.

Fotograf

Fotografi su stručnjaci za snimanje i obradu fotografija. Oni rade u različitim industrijama, uključujući modu, novinarstvo, arhitekturu i umetnost.

Slobodni umetnik

Slobodni umetnik je osoba koja stvara umetnička dela koja se mogu izražavati različitim oblicima, uključujući slikarstvo, vajarstvo, grafički dizajn, fotografiju, muziku, ples, pozorište, književnost, film i druge forme kreativnosti, neovisno od toga da li je deo nekog preduzeća ili stvara radi sebe i/ili drugih.

Diplomiranje umetnosti predstavlja završetak jednog važnog poglavlja i početak uzbudljive karijere u svetu umetnosti. To je trenutak kada studenti izlaze iz okvira akademskog obrazovanja i koriste stečena znanja i veštine kako bi ostvarili svoje umetničke snove i ciljeve.

Diploma umetnosti nije samo papir koji potvrđuje završetak studija, već je simbol godina posvećenosti, napornog rada i istrajnosti. Ona nosi sa sobom priznanje i veru u sopstveni talenat i sposobnosti. Sa takvom diplomom, diplomom umetnosti u rukama, otvaraju se brojne mogućnosti za izgradnju karijere u umetničkom svetu. Diplomirani umetnici mogu odabrati različite putanje, prilagoditi se promenjivim zahtevima industrije i uvek hrabro pružiti svoj jedinstveni doprinos umetničkoj sceni, kreativnoj zajednici, tako da uvek streme svojim idealima.

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog