Prijemni.rs
Maturang
 • Akademija umetnosti - Novi Sad
Studentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Novi B Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4


O Fakultetu

Akademija umetnosti je počela sa radom 1974. godine kao jedan od fakulteta u sastavu Univerziteta u Novom Sadu. Odluku o osnivanju visokoškolske ustanove, koja će delovati u oblasti muzičkih, likovnih i dramskih umetnosti, donela je Skupština AP Vojvodine 22. aprila 1974. U matičnoj komisiji imenovanoj istom odlukom bili su eminentni stručnjaci i umetnici iz više tadašnjih jugoslovenskih kulturnih centara. Njihovim zalaganjem uobličena je struktura nove umetničke škole, izvršeni su izbori prvih nastavnika i time je otvoren prostor za upis prve generacije studenata.

Ostvarujući svoju obrazovnu delatnost kroz redovne akademske cikluse osnovnih, master, specijalističkih i doktorskih studija, ali i kroz alternativne oblike nastave (otvorena katedra, majstorski kursevi, seminari, letnje škole, takmičenja), Akademija umetnosti obrazovanje tretira kao razvojnu kategoriju, a primenom mehanizama stalne kontrole i razvoja kvaliteta, studijske programe permanentno prilagođava standardima moderne interaktivne nastave i učenja.

Angažovanje studenata kao ravnopravnih partnera u nastavnom, stvaralačkom i istraživačkom procesu, kontinuirano praćenje njihovih postignuća, te puna otvorenost i javnost primenjivanih procedura provere čine temelj na kome je zasnovana objektivnost ocenjivanja ostvarenih rezultata i dosegnutog nivoa profesionalnog razvoja svakog studenta.

Usaglašenim studijskim programima i njihovim ostvarivanjem kroz jednosemestralne kurseve (predmete), uvođenjem širokog spektra izbornih predmeta, primenom Evropskog sistema prenosa bodova – koji obezbeđuje lakšu prepoznatljivost obrazovnih programa i omogućuje akumulaciju rezultata ostvarenih u različitim institucijama i kulturnim sredinama, a time i pokretljivost studenata i nastavnika – Akademija umetnosti se uključila u jedinstven evropski obrazovni prostor, zasnovan na Bolonjskoj deklaraciji, i drugim dokumentima vezanim za bolonjski proces. Potpuno je, pri tom, zadržala i pravo na autonomno odlučivanje, koje ti dokumenti omogućavaju.

Pored obaveznih, svi studijski programi uključuju i veliki broj izbornih nastavnih predmeta, koji studentima omogućuju da u širokom spektru ponuđenih disciplina iz ukupnog korpusa umetničkog iskazivanja odaberu one koji najpotpunije rezoniraju sa njihovim širim interesovanjima.

Visoki kriterijumi koje studenti zadovoljavaju već na prijemnim ispitima i pretežno individualno programiranje i realizacija nastave osnovnih umetničkih disciplina omogućuju uspešno savladavanje ukupnog programa studijskih ciklusa, zapaženo visoku prohodnost, visoke prosečne ocene i relativno kratko trajanje osnovnih studija.

Studijski programi

Departman dramskih umetnosti

1. Gluma (OAS/MAS/DAS)

 • Modul: Gluma na srpskom jeziku,
 • Modul: Gluma na mađarskom jeziku,
 • Modul: Režija.

2. Dramaturgija (OAS/MAS)

3. Audio-vizuelni mediji (OAS/MAS/DAS)

 • Modul Montaža u audiovizuelnim medijima, 
 • Modul Kamera, 
 • Modul Snimanje i dizajn zvuka, 
 • Modul Dizajn svetla, 
 • Modul Animacija i vizuelni efekti, 
 • Modul Produkcija za audio-vizuelne medije.

Departman muzičke umetnosti

1. Izvođačke umetnosti (OAS/MAS/DAS)

 • Modul Klavir, 
 • Modul Gudački instrumenti (Violina, Viola, Violončelo, Kontrabas), 
 • Modul Duvački instrumenti (Flauta, Klarnet, Oboa, Horna, Truba, Trombon, Saksofon), 
 • Modul Gitara, 
 • Modul Harfa, 
 • Modul Orgulje, 
 • Modul Udaraljke, 
 • Modul Solo pevanje.

2. Kompozicija (OAS/MAS/DAS)

3. Muzička pedagogija (OAS/MAS)

4. Muzikologija (OAS/MAS/DAS)

5. Etnomuzikologija (OAS/MAS/DAS)

6. Muzika i mediji (MAS)

Departman likovnih i primenjenih umetnosti 

1. Likovne umetnosti (OAS/MAS/DAS)

 • Modul slikarstvo 
 • Modul Grafika
 • Modul Vajarstvo
 • Modul Novi likovni mediji
 • Modul fotografija
 • Modul Crtanje (MAS)

2. Primenjena umetnost i dizajn (OAS/MAS/DAS)

 • Modul Grafički dizajn
 • Modul Ilustracija
 • Modul Dizajn enterijera

Master akademske studije

 • Konzervacija i resturacija dela likovne i primenjene umetnosti
 • Master profesor predmetne nastave u oblasti likovnih umetnosti, primenjenih umetnosti i dizajna

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog