Prijemni.rs
Maturang
 • Arhitektonski fakultet
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


O Fakultetu

Arhitektonski fakultet predstavlja najznačajniju akademsku instituciju arhitektonske i urbanističke struke u našoj zemlji i regionu i kao institucija takvog ranga predstavlja posebno atraktivnu sredinu za razvoj, unapređenje i aktualizaciju profesije koja u svom delokrugu obuhvata: humanističke, umetničke i tehnološke aspekte.

U tom kontekstu, težnja Arhitektonskog fakulteta kao vodeće akademske institucije u Srbiji i regionu jeste:

 • uspostavljanje strategije za podizanje i širenje znanja iz oblasti arhitekture i urbanizma u domenu obrazovanja, istraživanja i organizacije;
 • stvaranje kvalitetno obrazovanih stručnjaka potpuno osposobljenih za najviše profesionalne standarde iz oblasti arhitekture i urbanizma, koji su socijalno odgovorni u doprinosu razvoja Srbije i regiona, promovišući najviše socijalne, ekonomske i kulturne vrednosti;
 • formiranje platforme za inovacije iz oblasti arhitekture i urbanizma prilagođene najvišim međunarodnim standardima i usklađene sa standardima u obrazovanju u zemljama Evropske unije.

Zadatak Arhitektonskog fakulteta je da obezbedi slobodu istraživanja, intelektualnog i naučnog mišljenja, da ojača transnacionalnu i regionalnu naučnu saradnju i združeni rad na diskursima o arhitekturi i urbanizmu u kontekstu savremenih kretanja.

Fakultet je posvećen stvaranju dinamičnog i kreativnog okruženja za studiranje koje, više od 170 godina, podstiče profesionalnu akciju i intelektualnu razmenu ideja i mišljenja. Arhitektonski fakultet je aktivno mesto kojim pulsiraju brojni događaji, na samom Fakultetu i van njega, povezujući veliki broj studenata i nastavnog osoblja, lokalne i međunarodne partnere, i širu publiku.

Fakultet trenutnopohađaoko 1100 studenta. Arhitektonski fakultet ima oko 150 članova akademskog osoblja (129 nastavnika i 14 istraživača), 18 honorarnih akademskih radnika i 43 zaposlenih u tehničkom i administrativnom osoblju.

Fakultet je podeljen na četiri departmana: 

 • Departman za arhitekturu
 • Departman za urbanizam
 • Departman za arhitektonske tehnologije
 • Departman za istoriju i teoriju arhitekture i umetnosti

Univerzitet u Beogradu-Arhitektonski fakultet je vodeća visokoškolska ustanova u domenu arhitekture i urbanizama u regionu Zapadnog Balkana, koja nudi sveobuhvatno obrazovanje budućih arhitekata, uključujući širok spektar studija, koje omogućavaju razmenu znanja i razvoj veština potrebnih za bavljenje arhitekturom u interdisciplinarnom okruženju. 

UB-AF je visokoškolska ustanova specijalizovana za: 

 • Pružanje visokoškolskog obrazovanja, 
 • Istraživačke i umetničke projekte, 
 • Pružanje stručnih konsultacija
 • Izdavaštvo.

Studijski programi

1. OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE – ARHITEKTURA

2. INTEGRISANE AKADEMSKE STUDIJE – ARHITEKTURA

Studije su struktuirane kao studijski program sa modulima, od trećeg semestra i sastoje se iz dva modula: Modul 1 i Modul 2.

 • Modul 1 realizuje se u celini na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu (UB-AF).
 • Modul 2 realizuje se u saradnji sa Sapienca Univerzitetom u Rimu – Arhitektonskim fakultetom (Sapienza Università di Roma – Facoltà di Architettura) i predstavlja program za sticanje dvostruke diplome.

3. MASTER AKADEMSKE STUDIJE - ARHITEKTURA

Studije su struktuirane kao usmerene od prvog semestra. Linije usmerenja – moduli su:

 • Arhitektura (A)
 • Urbanizam – Održivi grad (U)
 • Arhitektonske tehnologije (AT)
 • Arhitektonsko konstrukterstvo (AK)

4. MASTER AKADEMSKE STUDIJE - UNUTRAŠNJA ARHITEKTURA

5. MASTER AKADEMSKE STUDIJE - INTEGRALNI URBANIZAM

6. SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE

 • Energetski efikasna i zelena arhitektura
 • Urbana obnova – Gradovi u novom milenijumu

7. DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE – ARHITEKTURA I URBANIZAM


Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog