Prijemni.rs
Maturang
 • Biološki fakultet
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


O Fakultetu

Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu postoji kao nezavisan fakultet od 1995. godine, iako tradicija predavanja biologije i postojanja bioloških odseka u Beogradu postoji još od 1853. godine, od početka rada Liceja Kneževine Srbije. U toku je realizacija projekta kojim će se obezbediti objekat eksplicitno za Biološki fakultet, s obzirom na to da on trenutno nema svoju zgradu.

Predavanja i vežbe se održavaju na Institutu za fiziologiju i biohemiju, Institutu za zoologiju koji se nalaze na našem spratu zgrade Filološkog fakulteta; Fizičkom fakultetu; Hemijskom fakuletu; Fakultetu za Fizičku hemiju kao i u Botaničkoj bašti „Jevremovac". Fakultet pruža obrazovanje za budući nastavni i naučni kadar, i to za tri biološka profila: biologija, molekularna biologija i fiziologija, ekologija i zaštita životne sredine. Studije su organizovane na tri nivoa: osnovne akademske, master akademske i doktorske akademske studije.

Studijski programi

Osnovne akademske studije

Biološki fakultet na godišnjem nivou upisuje 230 studenata na osnovne akademske studije, studijskog programa BIOLOGIJA. Osnovne akademske studije traju četiri godine i obima su 240 ESPB.

Po završetku studijskog programa Biologija studenti stiču akademski naziv Diplomirani biolog i imaju znanja i veštine neophodne za rad u svim delatnostima u kojima se primenjuju znanja iz biologije.

Studijski program ima module

 • Biologija, 
 • Molekularna biologija i fiziologija,
 • Ekologija.

Program se sastoji od zajedničkih opšteobrazovnih, teorijsko-metodoloških, naučno-stručnih i stručno-aplikativnih predmeta koji obezbeđuju potrebno znanje iz biologije kao celine, predmeta specifičnih za pojedine module i izbornih predmeta zajedničkih za sve studente. Među izbornim predmetima ponuđeni su i posebni stručno-aplikativni predmeti za specijalizovano tržište rada.

Studijski program dozvoljava studentima mobilnost između modula, čime je obezbeđena prohodnost ka željenom programu master akademskih studija. Postoji visok stepen podudarnosti programa osnovnih studija biologije između fakulteta u Srbiji koji je postignut međusobnom saradnjom u okviru TEMPUS projekta (JEP 40094-2005 — Higher Education Reform of Biological Sciences), što omogućava i mobilnost na nacionalnom nivou.
Studijski program se izvodi kroz različite oblike teorijske i praktične nastave (predavanja, vežbe, laboratorijske vežbe) terenski rad, seminarski radovi, stručno-istraživačke projekte, kolokvijume, ispite. Programom nije predviđena izrada završnog rada. Polaganjem poslednjeg ispita student stiče prava koja Zakon predviđa za završene osnovne akademske studije.

Master akademske studije

Master program na Biološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu po Bolonjskoj konvenciji traje godinu dana. Biološki fakultet upisuje 195 studenata po školskoj godini na master akademske studije. Student je u obavezi da upisane master studije završi najkasnije u roku od dve godine.

Student koji završi master akademske studije stiče akademski naziv master, sa naznakom zvanja drugog stepena master akademskih studija iz odgovarajuće oblasti.

Studijski program ima module

 • Biologija, 
 • Molekularna biologija i fiziologija,
 • Ekologija,
 • Profesor biologije,
 • Profesor ekologije i zaštite životne sredine.

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog