Prijemni.rs
Maturang
 • Departman za pravne nauke Državnog univerziteta u Novom PazaruDepartman za pravne nauke, u zavisnosti od univerziteta na kojem se nalazi, može imati različite programe studija. Studije prava obično obuhvataju različita pravna područja, kao što su krivično pravo, građansko pravo, upravno pravo, privredno pravo i međunarodno pravo. Programi takođe obuhvataju obaveznu praksu, koja se obično odvija u advokatskim kancelarijama, sudovima i drugim relevantnim institucijama i služi studentima kao prvo profesionalno iskustvo u struci, koje ih priprema za dalju pravnu, najčešće advokatsku karijeru.

Rad u oblasti prava danas u svetu može biti vrlo raznolik, u zavisnosti od vrste posla i institucije u kojoj se radi. Mnogi diplomirani pravnici rade u advokatskim kancelarijama i zastupaju klijente u sudskim postupcima, ali postoje i druge mogućnosti, kao što su rad u javnom sektoru, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, bankarstvu, osiguranju, medijima i obrazovanju, i poznati su nam kao stručnjaci koji znaju kako da postave i ostvare ciljeve koje sebi zacrtaju i naravno, ispune ciljeve svojih klijenata.

Karijerne mogućnosti za diplomirane pravnike

Tržište rada u oblasti prava obično je stabilno, posebno u velikim gradovima, gde postoji velika potražnja za pravnim uslugama. Međutim, konkurencija može biti jaka, tako da je važno da se studenti pripreme za tržište rada tokom svojih studija kroz dobijanje praktičnog iskustva i specijalizaciju u određenim pravnim područjima, ali i da proučavanju pravnih nauka pristupe studiozno, te da se odviknu od kampanjskog učenja, kako bi se istakli u odnosu na druge svojom stručnošću.

U nastavku teksta je dato nekoliko pravnih zanimanja.

 • Advokat – Advokati pružaju pravnu pomoć i zastupaju klijente u sudskim postupcima. Oni mogu raditi samostalno ili kao deo advokatske kancelarije.
 • Notar – Notari overavaju pravne dokumente i svedoče o njihovoj verodostojnosti.
 • Javni tužilac – Javni tužioci zastupaju državu u krivičnim postupcima i odgovorni su za podnošenje optužnica protiv osoba koje su optužene za krivična dela.
 • Sudija – Sudije su odgovorne za odlučivanje o sporovima i primenu zakona u sudskim postupcima.
 • Pravni savetnik – Pravni savetnici pružaju pravne savete i pomoć u vezi sa poslovanjem, transakcijama i zakonodavstvom.
 • Diplomata – Diplomati predstavljaju svoju zemlju u međunarodnim odnosima i odgovorne su za pregovaranje u ime svoje vlade.
 • Regulator – Regulatori nadgledaju i regulišu određene industrije, kao što su finansijski sektor, telekomunikacije i zdravstvo.
 • Poreski savetnik – Poreski savetnici pružaju savete o poreskom zakonodavstvu i pomažu klijentima da optimizuju svoje poreze.
 • Advokatski pripravnik – Advokatski pripravnici su novi advokati koji stiču iskustvo radeći kao pomoćnici starijih advokata.
 • Konsultant za intelektualnu svojinu – Konsultanti za intelektualnu svojinu pružaju savete i pomoć u vezi sa zaštitom intelektualne svojine, kao što su patenti, zaštitni znakovi i autorska prava.

Ovo su samo neka od zanimanja u pravnoj industriji, koja su vrlo različita i pružaju širok spektar mogućnosti za one koji žele da se bave ovom oblašću.

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog