Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

  • Studentski dom Paviljon I i II Topličina bb

  • Studentski dom Paviljon III Velikotrnavska 2

  • Studentski dom Paviljon IV Gradsko polje

Studijski program - Primenjena fizika

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Fizika,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Niš

Doktorske akademske studije na izbornom području Primenjena fizika po akreditaciji iz 2019. godine

Nastava se izvodi u prve dve godine studija, dok je treća godina predviđena isključivo za izradu doktorske disertacije.

U prvoj godini studija student bira tri predmeta sa prve godine svog izbornog područja (Primenjena fizika). 

U drugoj godini student bira tri predmeta iz grupe svih izbornih predmeta na drugoj godini doktorskih akademskih studija, nevezano za to kom izbornom području predmet pripada.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog