Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

  • Studentski dom Paviljon I i II Topličina bb

  • Studentski dom Paviljon III Velikotrnavska 2

  • Studentski dom Paviljon IV Gradsko polje

Prijemni ispit i uslovi za upis - Elektronski fakultet

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2024/2025 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Elektronski fakultet Niš

Važni datumi za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija 2023/24

Opis Datum Vreme
Elektronska prijava i predaja dokumenata kandidata za upis do 24. jun do 15:00 h
Prijavljivanje kandidata obaviće se na šalteru Službe za studentska od 19. do 24. juna od 08:00 do 14:30 h
Polaganje prijemnog ispita iz matematike 29. jun 11:00 h
Rezultati prijemnog ispita iz matematike 3. jul do 12:00 h
Konačna rang lista kandidata  6. jul do 15:00 h
Upis kandidata po konačnoj rang listi  7. jul i od 10. jula do 12 jula od 08:00 do 15:00 h

Dodatne informacije možete pronaći na linku.

Konkurs za upis studenata u prvu godinu master akademskih studija školske 2022/2023. godine

Elektronski fakultet u Nišu upisuje na master akademske studije (jednogodišnje studije) školske 2022/2023. godine 270 studenata koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije prema Odluci Vlade Republike Srbije o broju studenata za upis u prvu godinu master akademskih studija u školskoj 2022/2023. godine (“Službeni glasnik RS”, broj 66/2022) i 82 samofinansirajuća studenta saglasno odluci Senata Univerziteta u Nišu broj 8/16-01-001/22-010 od 28.02.2022. godine, na sledećim akreditovanim studijskim programima:

Studijski program Broj studenata iz budžeta RS Broj samofinansirajućih studenata Ukupno
Elektroenergetika 45 19 64
Elektronika i mikrosistemi 45 19 64
Računarstvo i informatika 90 6 96
Komunikacije i informacione tehnologije 30 34 64
Upravljanje sistemom 60 4 64
Ukupno 270 82 352

 

Fakultet upisuje u okviru afirmativnih mera:

1 studenta sa invaliditetom i
1 pripadnika romske nacionalnosti.

Na master akademske studije može se upisati lice koje ima završene akreditovane studijske programe osnovnih akademskih studija u zemlji i inostranstvu ostvarivši najmanje 240 ESPB bodova.

Kandidati koji su završili osnovne akademske studije Elektronskog fakulteta u Nišu na modulu koji po ishodima obrazovanja nije u potpunosti odgovarajući za nastavak studija na master akademskim studijskim programima koji se realizuju na Elektronskom fakultetu u Nišu, kao i studenti drugih fakulteta podležu proceni usaglašenosti studijskog programa osnovnih studija od strane Komisije za vrednovanje studijskih programa, u skladu sa Pravilnikom o master akademskim studijama Elektronskog fakulteta u Nišu.

Rangiranje kandidata kojima je odobren upis se obavlja na osnovu uspeha (opšta prosečna ocena) na osnovnim akademskim studijama i ostalih kriterijuma utvrđenih Pravilnikom o upisu studenata na studijske programe Univerziteta u Nišu (“Glasnik Univerziteta u Nišu”, broj 1/19) i Pravilnikom o master akademskim studijama Elektronskog fakulteta u Nišu.

Prijavljivanje kandidata je od 03.10. do 21.10.2022. godine.

Godišnja školarina na svim studijskim programima za samofinansirajuće studente državljane Republike Srbije iznosi 89.000,00 dinara, a za ostale studente strane državljane 2.000 evra.

Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu naći na internet stranici, ili se obratiti Službi za studentska pitanja na telefon: +381 (18) 529-615, +381 (18) 529-623, +381 (18) 588-414, ili na e-mail: upis@elfak.ni.ac.rs.

Otkrij budućnost

Elektronski fakultet iz Niša već preko 60 godina predstavlja vrhunsku obrazovnu i naučnoistraživačku organizaciju i instituciju od društvenog interesa koja uspešno prati razvoj elektrotehnike i informaciono-komunikacionih tehnologija.

Ove školske godine upisujemo čak 540 studenata, od toga 480 onih čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije i 60 samofinansirajućih studenata. Jedini uslov da nam se pridružite jeste dobro odrađen prijemni ispit iz matematike i dovoljan broj bodova iz škole u ukupnom zbiru.

Kada student upiše naš fakultet, na studijskom programu Elektrotehnika i računarstvo, primenom visoko postavljenih standarda kvaliteta nastave, priznatim u zemlji i inostranstvu, obrazovaće se za profesiju inženjera elektrotehnike i računarstva, u skladu sa potrebama privrede, ekonomije i društva u celini. Po završetku studija student dobija zvanje diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva.

Važno je istaći da su inženjeri elektrotehnike i računarstva veoma traženi na tržištu rada, te nije redak slučaj da naši studenti i pre diplomiranja započnu svoju profesionalnu karijeru. Mnoge kompanije sa kojima Elektronski fakultet uspešno sarađuje imaju stalno otvorene konkurse za inženjere elektrotehnike i računarstva, a dobri studenti dobijaju preporuke profesora za rad u firmama. Takođe, sve veći broj kompanija našim studentima nudi stipendije i plaćene stručne prakse. Najbolji studenti imaju i tu mogućnost da nastave svoje usavršavanje i da se bave naučnim radom na našem fakultetu.

Elektronski fakultet je vodeći u realizaciji projekata Evropske unije u okviru studentske mobilnosti. Značajan broj naših studenata jedan semestar ili celu školsku godinu provodi na nekom od prestižnih evropskih univerziteta, što za njih predstavlja neprocenjivo međunarodno iskustvo. Takođe, veliki broj studenata iz inostranstva semestar ili čitavu godinu provede na našem fakultetu. Tu su i studentske stručne ekskurzije, posete sajmovima tehnike u zemlji i inostranstvu, posete privrednim subjektima, drugim fakultetima i institutima.

Kao što se iz svega navedenog može videti, studiranje na Elektronskom fakultetu otvara zaista niz novih mogućnosti, jer se samo dobrim radom rađaju nove ideje, uspeh zavisi isključivo od truda i zalaganja, a oni koji sanjaju velike stvari zasigurno mogu ostvariti najviše ciljeve i obezbediti sebi svetlu budućnost. Mi smo tu da vas podržimo!

Sve što treba da znate o upisu na jednom mestu

Sve informacije o uslovima upisa, pripremnoj nastavi, registraciji na sajt, polaganju prijemnog ispita, možete naći ovde. Kliknite na naslov ispod za kompletni prikaz.

Opšte informacije o upisu na osnovne akademske studije

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE obuhvataju studijski program ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO sa modulima:

  • Elektroenergetika (EEN);
  • Elektronske komponente i mikrosistemi (EKM);
  • Elektronika (ELK) sa podmodulima (od četvrtog semestra): Elektronska kola i embeded sistemi (EKES) i Multimedijalne tehnologije (EMT);
  • Računarstvo i informatika (RII);
  • Komunikacije i informacione tehnologije (KIT) sa podmodulima (od petog semestra): Komunikacije i obrada informacija (KIK) i Sistemsko inženjerstvo i radio-komunikacije (KSI) i
  • Upravljanje sistemima (UPS).

Prva godina OAS na Elektronskom fakultetu u Nišu je zajednička za sve module. Listu svih predmeta iz prve godine po semestrima (prvi i drugi semestar) imate na strani o Osnovnim akademskim studijama.

Nastava po modulima počinje od druge godine studija, tj. od trećeg semestra.

Za upis u I godinu osnovnih akademskih mogu se prijaviti lica koja imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Svi kandidati koji konkurišu za upis u I godinu osnovnih akademskih studija polažu prijemni ispit iz matematike.

Zbirka zadataka iz matematike

Za uspešno polaganje prijemnog ispita iz matematike preporučujemo nabavku literature "Matematika - Kompleti zadataka za prijemni ispit" i pohađanje pripremne nastave

Zbirku zadataka za prijemni iz matematike možete preuzeti ovde.

Elektronska prijava

Svi kandidati za upis na osnovne akademske studije moraju pre predaje dokumenata na Konkurs za upis da kreiraju nalog na sajtu fakulteta i popune elektronsku prijavu. Da biste popunili elektronsku prijavu, potrebno je da napravite nalog koristeći adresu svoje e-pošte.

Ova procedura je obavezna, olakšava proces prijave kandidata i smanjuje šansu da dođe do greške prilikom upisa.

Za sve kandidate za upis koji ne unesu svoje podatke biće obezbeđeno prijavno mesto sa računarom, gde će neposredno pre prijave za upis moći da obave registraciju i popune svoje podatke.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog