Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

  • Studentski dom Paviljon I i II Topličina bb

  • Studentski dom Paviljon III Velikotrnavska 2

  • Studentski dom Paviljon IV Gradsko polje

Studentske organizacije

 

SICEF

SICEF

Studentski Inovacioni Centar Elektronskog Fakulteta (SICEF) je mlada studentska organizacija sačinjena i vođena od strane studenata Elektronskog fakulteta u Nišu. Osnovne aktivnosti organizacije su uvođenje inovacija u proces studiranja i dodatna edukacija studenata, kako bi se smanjio jaz između akademskog programa i potreba privrede i kako bi naši studenti nakon završetka studija bili konkurentniji na tržištu rada. SICEF se takođe bavi i promocijom fakulteta, stvaranjem i jačanjem mreže mladih i ambicioznih ljudi i drugim društveno korisnim radom.

Osnovni ciljevi SICEFa su:

  • uvodjenje inovacija i poboljšanje kvaliteta studiranja na Elektronskom fakultetu
  • povezivanje studenata sa kompanijama
  • popularizacija modernih tehnologija
  • promocija Elektronskog fakulteta
  • stvaranje i jačanje mreže mladih i ambicioznih ljudi
  • poboljšanje položaja mladih u društvu.

Adresa: Elektronski fakultet, Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš, kancelarija 35

email: office.sicef@gmail.com

website: www.sicef.info

 

BEST

BEST

BEST (Board of European Students of Technology) je neprofitna i nepolitička studentska organizacija čiju osnovu čine 82 lokalna BEST grupe (LBG’s) u 30 zemalja Evrope; ona deluje kao most između Univerziteta, njihovih studenata i industrije. Okuplja studente tehničkih i prirodnih fakuleta.

BEST pomaže studentima da postanu mobilniji, internacionalno orijentisani, da bolje razumeju druge kulture i društva. Takođe, BEST stvara prilike za lično usavršavanje studentima i podržava ih u dostizanju njihovog punog potencijala.

Tokom cele godine BEST na različitim nivoima organizuje razne aktivnosti gde studenti dobijaju priliku da uvećaju svoje internacionalno iskustvo, nauče nešto novo iz oblasti koju studiraju, uspostave kontakte sa kolegama iz drugih zemalja, usavrše govor engleskog ili nekog drugog stranog jezika i zabavljaju se.

 

EESTEC

EESTEC

EESTEC (asocijacija studenata elektronskih fakulteta Evrope) je međunarodna studentska organizacija koja okuplja studente elektronskih fakulteta, odnosno svih fakulteta koje dodeljuju diplomu inženjera elektronike.

Osnovan je u Ajndhovenu, Holandiji 1986. godine. Od 1995. sedište je prebačeno u Cirih, Švajcarska. Od 2002. sedište je vraćeno u Holandiju, ali sada u Delftu. Lokalni komitet je grana internacionalnog EESTEC-a. Trenutno postoje 39 lokalnih komiteta u više od 20 zemalja sa više od 1700 članova.

Osnovni cilj EESTEC-a je da podstakne razvoj međunardonih kontakata između studenata i profesionalaca. Razmena ideja i iskustva između studenata elektronike i kompjuterskih nauka je moguće kroz radionice, razmene i druge aktivnosti. EESTEC takođe promoviše internacionalnu karijeru i mogućnosti za posao i teži da upozna studente sa privredom i obrazovnim sistemom drugih zemalja.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog