Preuzmi Maturang aplikaciju
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Opšte informacije - Elektrotehnički fakultet

Upis na osnovne akademske studije

Prijemni ispit za upis na ETF je prva prepreka koja se postavlja pred buduće studente. Ako vas interesuje elektrotehnika i računarstvo, imate jakih sklonosti ka matematici i fizici i ako ste bili uspešni u srednjoj školi onda je ETF fakultet za vas.

 

Ko sve može da se upiše na ETF?

Za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija mogu da konkurišu svi koji imaju završenu četvorogodišnju srednju školu. Svi obrazovni profili su prohodni za upis na Elektrotehnički fakultet. Uslove pod kojima se mogu upisati državljani Republike Srbije, pripadnici srpske manjine iz susednih zemalja i strani državljani propisuje Ministarstvo prosvete Republike Srbije.

 

Kada se vrši prijavljivanje?

Prijavljivanje se vrši po objavljivanju Konkursa za upis na fakultete koji objavljuje Univerzitet u Beogradu. Uobičajeno je da se dokumenta predaju krajem juna, a prijemni ispit se obavlja u poslednjoj nedelji juna ili prvoj nedelji jula meseca. Ukoliko ima nepopunjenih mesta dopunski upis se organizuje početkom septembra.

 

Koliko studenata se prima na prvu godinu osnovnih studija?

Poslednjih nekoliko godina Elektrotehnički fakulet je upisivao 400 studenata koji se finansiraju iz budžeta i 100 samofinansirajućih studenata na elektrotehničke odseke, kao i oko 100 studenata na Odsek za softversko inženjerstvo. Na Odseku za softversko inženjerstvo ima 20 raspoloživih budžetskih mesta. Izbor jednog od šest elektrotehničkih odseka vrši se posle prve godine studija. Zbog toga je Elektrotehnički fakultet akreditovao studijski program Elektrotehnika i računarstvo za 500 studenata, a studijski program Softversko inženjerstvo za 100 studenata.

Za svaki konkurs Ministarstvo prosvete Republike Srbije daje saglasnost na broj budžetskih i samofinansirajućih mesta koji se objavljuje u konkursu. 

 

Koja je procedura upisa?

Postupak podnošenja dokumenata, održavanja prijemnog ispita i samog upisa detaljno su opisani u Informatoru. Predaja dokumenata traje tri dana. Svi kandidati polažu prijemni ispit iz matematike ili fizike ili iz oba predmeta, izuzev ukoliko posebnom odlukom nisu oslobođeni polaganja istih (poseban uspeh na republičkim i saveznim takmičenjima u trećem ili četvrtom razredu srednje škole iz date oblasti). Prvog dana se održava ispit iz matematike, a drugog dana ispit iz fizike. Po objavljivanju rezultata ispita, formiraju se rang-liste po kojima se vrši upis zainteresovanih kandidata. 

 

Koje su opcije prilikom upisa?

Kandidati mogu konkurisati istovremeno na više fakulteta/usmerenja ukoliko se organizuje zajednički prijemni ispit i u tom slučaju se rangiraju na više rang-lista, ako za to ispunjavaju propisane uslove. Prilikom prijavljivanja kandidati se opredeljuju na koji fakultet/usmerenje žele da se upišu. 

 

Za buduće studente

Od školske 2004/05 za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu polaže se prijemni ispit na dva načina. Za upis na elektrotehničke odseke koji imaju zajedničku prvu godinu studija:

 1. Polaže se prijemni ispit iz oba predmeta (matematika i fizika) a uzima se u obzir bolji rezultat u računanju ukupnog broja bodova. Ispit iz oba predmeta se podjednako boduje.
 2. Bira se i polaže prijemni ispit iz jednog predmeta, matematike ili fizike.
 3. Priznaje se položen prijemni ispit iz matematike ili fizike sa punim brojem osvojenih bodova ukoliko je upisnik osvojio jednu od prve tri nagrade na republičkom, saveznom ili međunarodnom takmičenju iz ovih oblasti. Priznaju se samo republička takmičenja u organizaciji Ministarstva prosvete Republike Srbije.

Od osvojenih bodova na prijemnom ispitu iz fizike priznaje se 30% za ocenu na ispitu iz predmeta Fizika I i Fizika II na prvoj godini studija ETF-a u narednoj školskoj godini.

Za upis na Odsek za softversko inženjerstvo:

 1. Polaže se prijemni ispit iz matematike.
 2. Priznaje se položen prijemni ispit iz matematike ili informatike sa punim brojem osvojenih bodova ukoliko je upisnik osvojio jednu od prve tri nagrade na republičkom, saveznom ili međunarodnom takmičenju iz ovih oblasti.

 

Osnovne studije

Trajanje studija 

Od 2003. godine na Elektrotehničkom fakultetu je uveden novi nastavni plan i program, po kome osnovne studije traju četiri godine, odnosno osam semestara. To znači da se fakultet opredelio za šemu 4+1, po kojoj se posle četiri godine studija stiče titula diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva, a posle još jedne dodatne godine titula diplomirani inženjer - master elektrotehnike i računarstva u skladu sa novim Zakonom o visokom obrazovanju i principima Bolonjske deklaracije. Sve aktivnosti studenta boduju se po ECTS sistemu kredita, tako da svaki semestar nosi 30 ECTS bodova. U poslednjem, osmom semestru, student je obavezan da uradi diplomski rad, koji nosi 12 ECTS bodova. Dva semestra čine jednu školsku godinu. Svaki semestar traje 15 nedelja, u koje je uključena nastava i termini za održavanje kolokvijuma. Školska godina počinje 1. oktobra a završava se 30. septembra naredne godine. 

Nastava i ispiti

Nastava se izvodi po predmetima, koji po novom nastavnom planu moraju biti jednosemestralni. Postoje i praktikumi, koji predstavljaju predmete manjeg obima i pretežno su orijentisani na praktičan rad studenata ili produbljivanje znanja iz osnovnih predmeta. Društveni predmeti i strani jezici po obimu odgovaraju praktikumima. Kod svih predmeta aktivnosti studenta tokom semestra, kao što su kolokvijumi i domaći zadaci, ulaze u ocenu, a finalni ispiti se polažu u odgovarajućim ispitnim rokovima, a to su: januarski, aprilski, junski, septembarski i oktobarski. Uslovi za upis naredne godine studija propisani su novim Zakonom o visokom obrazovanju i izražavaju se ostvarenim brojem ECTS bodova. 

Putanje studiranja

Da bi uspešno kompletirao svoje osnovne studije student mora da izabere putanju studiranja. Ova putanja je ista bez obzira u kakvom statusu student studira. Svaka grana putanje predstavlja jedan odsek ili smer. Putanja se uvek odabira pri kraju semestra pred kojim sledi grananje. Prilikom svakog odabira student pravi rang listu svojih želja za sva moguća grananja u datom čvoru. Koji od odseka/smerova će student upisati zavisi od njegovog koeficijenta uspešnosti studiranja. 

Koeficijent uspešnosti studiranja se formira tako što se ocene na ispitima pomnože sa koeficijentima koji zavise od ispitnog roka u kojem je student položio ispit (koeficijent je maksimalan za onaj rok koji sledi neposredno po završetku predavanja iz datog predmeta, i opada što je ispitni rok dalji od završetka predavanja), takvi brojevi se saberu i podele sa ukupnim brojem ispita na datoj godini (bez obzira koliko je tih ispita student položio). 

Studenti mogu izabrati sledeće putanje:

Studenti koji su odabrali energetski odsek mogu da se upišu na jedan od sledećih smerova: Elektroenergetski sistemi ili Energetski pretvarači i pogoni

Diplomski rad

Pošto je položio sve ispite student može od svog profesora-mentora dobiti temu za diplomski rad i početi njegovu izradu, uz konsultacije sa svojim mentorom. Po završetku izrade student treba da odbrani svoj diplomski rad pred tročlanom komisijom sastavljenom od profesora sa ETF-a, koja se posebno formira za svaku odbranu rada.

Zvanje

Po uspešnoj odbrani diplomskog rada student dobija zvanje diplomirani inženjer i može upisati jednogodišnje studije za zvanje master. U trenutku nastanka ovog dokumenta posebna komisija još radi na definisanju nomenklature titula i zvanja na srpskom jeziku.

 

 Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog