Prijemni.rs
Maturang
 • Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
Studentski domovi

 • Studentski dom Paviljon I Radoja Domanovića br.1

 • Studentski dom Paviljon II Radoja Domanovića br.1

 • Studentski dom Paviljon III Sloboda Branka Radičevića br.1


O Fakultetu

Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu spada u grupu najuglednijih i najprestižnijih naučno-obrazovnih institucija u oblasti tehničkih nauka. Danas je to savremena naučno-obrazovna institucija sa jasno definisanom misijom, vizijom, ciljevima i programskim opredeljenjima.

Misija Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, kao obrazovno naučne ustanove, je da uz maksimalno i stalno inoviranje nastavnih sadržaja, primenu savremenih metoda i tehnika edukacije i kroz istraživački proces obrazuje mlade i kvalitetne stručnjake u oblasti inženjerskih nauka sposobne da budu lideri u razvoju industrije regiona i šire.

Obrazovanje na Fakultetu inženjerskih nauka obuhvata čitav spektar razvoja moderne i savremene tehnologije usklađen sa Evropskim trendovima, idealno postavljen za praktičnu profesiju, ali i kao osnova za delotvorne kreativne radove.

Uloga Fakulteta inženjerskih nauka je i da osmisli, ispita i razvije inovacije u oblasti inženjerskih odnosno tehničkih nauka kao i da kroz naučnu i tehničku podršku pomaže razvoj regiona i šire.

Vizija Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu je da se razvije u modernu evropsku visokoškolsku instituciju priznatu po svojim naučnim i naučno-istraživačkim dostignućima i dostignućima svršenih studenata i postdiplomaca u različitim tehničkim oblastima.

Namera je da Fakultet osposobi lidere koji će voditi napredak industrije u regionu i celoj zemlji, mlade stručnjake sposobne da se uključe u saradnju sa univerzitetima u celom svetu.

Ciljevi fakulteta su:

 • podizanje nivoa kvaliteta svih nivoa studija,
 • povećanje interesovanja za studije inženjerskih nauka,
 • unapređenje postojećih i uvođenje novih nastavnih planova i programa,
 • povećanje broja domaćih i međunarodnih naučnih projekata uz značajan transfer rezultata istraživanja ka privredi i okruženju,
 • razvoj naučno-istraživačke misli,
 • stvaranje novog naučno-nastavnog kadra i dr.

Uloga Fakulteta treba da postane još značajnija i da doprinese bržem razvoju grada, regiona i republike.

Misija, vizija i ciljevi treba da doprinesu bržem uključivanju Fakulteta inženjerskih nauka u Univerziteta Kragujevcu u svetske naučne i naučno istraživačke trendove čime se obezbeđuje i veliki doprinos razvoju Univerziteta u Kragujevcu.

Studijski programi

Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu ima četiri organizacione jedinice: nastavno-naučnu, naučno-istraživačku i stručnu, tehničku i administrativnu.

Nastavno-naučna jedinica se bavi nastavnim i naučnim radom u cilju ostvarivanja plana i programa nastave na osnovnim akademskim, master akademskim i doktorskim studijama i svih oblika istraživanja (fundamentalna, razvojna i primenjena). Nastavno-naučnu jedinicu čine katedre koje su osnovni oblik organizovanja nastave i naučno-istraživačkog rada. Šest katedri (prema redosledu formiranja) su:

 • Katedra za proizvodno mašinstvo,
 • Katedra za motorna vozila i motore,
 • Katedra za mašinske konstrukcije i mehanizaciju,
 • Katedra za energetiku i procesnu tehniku,
 • Katedra za primenjenu mehaniku i automatsko upravljanje
 • Katedra za elektrotehniku.

Naučnoistraživačka i stručna jedinica (Institut) se bavi naučnom, istraživačkom, razvojnom, stručnom, obrazovnom i izdavačkom delatnošću u oblasti mašinstva, izradom studija, ekspertiza, projekata i druge tehničke dokumentacije itd. Čine je laboratorije, centri i biblioteka.

Tehnička jedinica obavlja: laboratorijske poslove, poslove održavanja zgrada, opreme i instalacija, obezbeđenja objekata, kopiranja i fotografisanja i druge poslove tehničke prirode.

Administrativna jednica realizuje zadatke vezane za studentska pitanja, opšte, pravne, administrativne i finansijsko-materijalne poslove iz oblasti delatnosti Fakulteta.

Osnovne akademske studije

 • Mašinsko inženjerstvo
 • Računarska tehnika i softversko inženjerstvo
 • Vojnoindustrijsko inženjerstvo
 • Urbano inženjerstvo
 • Automobilsko inženjerstvo
 • Inženjerstvo zaštite životne sredine

Master akademske studije 

 • Mašinsko inženjerstvo
 • Vojnoindustrijsko inženjerstvo
 • Automobilsko inženjerstvo
 • Urbano inženjerstvo
 • Inženjerski menadžment
 • Industrijsko inženjerstvo
 • Bioinženjering
 • Elektrotehnika i računarstvo
 • Inženjerstvo zaštite životne sredine

Doktorske akademske studije

 • Mašinsko inženjerstvo
 • Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment
 • Bioinženjering
 • Elektrotehnika i računarstvo

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog