Preuzmi Maturang aplikaciju
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Opšte informacije - Fakultet političkih nauka

Fakultet političkih nauka

 

O fakultetu 

Fakultet političkih nauka (FPN) predstavlja jednu od vodećih institucija u oblasti visokog obrazovanja u Republici Srbiji i regionu Jugoistočne Evrope. Osnovan je 1968. godine kao prva nastavno-naučna ustanova te vrste u tadašnjoj Jugoslaviji. Deo je Univerziteta u Beogradu, koji se nalazi u 300 najboljih univerziteta sveta, prema Šangajskoj listi za 2016. godinu. Jedina je državna visokoškolska ustanova matična za politikologiju u Srbiji, kao i alma mater osnivačima i predavačima na velikom broju fakulteta političkih nauka u regionu. Fakultet političkih nauka danas je moderna i otvorena škola demokratije i demokratske političke kulture, sposobna da aktivno učestvuje i unapređuje politički diskurs i odgovori na osnovne imperative političke egzistencije našeg društva i njegovog međunarodnog okruženja.

Fakultet se bavi obrazovanjem i istraživanjem u oblasti politikologije, međunarodnih studija, novinarstva i komunikologije, socijalne politike i socijalnog rada. Nastavno-naučni kadar čini više od 90 stalnih predavača, uz redovna gostovanja istaknutih inostranih i domaćih stručnjaka. Na poslediplomskim studijama, nastava se izvodi na srpskom i engleskom jeziku.

Od osnivanja, na Fakultetu je diplomiralo 8100 studenata, magistriralo 975 i doktoriralo 464 studenata.

Fakultet je danas poznati i priznati svetski obrazovni, naučno-istraživački centar. Kroz realizaciju redovnih i periodičnih projekata, FPN ostvaruje saradnju sa najznačajnijim naučnim ustanovama iz zemlje i uglednim inostranim univerzitetskim centrima. U okviru Fakulteta deluju i brojni naučno-istraživački centri specijalizovani za pojedine oblasti istraživanja, a razvijena je i izdavačka delatnost iz matičnih naučnih oblasti.

Nastavu na FPN-u trenutno prati oko 3500 studenata. Neguje se interdisciplinarni i komparativni pristupu obrazovanju i to kroz predavanja, vežbe, seminare, radionice i praktičan rad u specijalizovanim oblastima.

 

Organizacija fakulteta

Na Fakultetu deluju sledeća odeljenja:

 • Politikološko odeljenje,
 • Odeljenje za međunarodne studije,
 • Novinarsko-komunikološko odeljenje,
 • Odeljenje za socijalnu politiku i socijalni rad.

 

Studijski programi

Fakultet političkih nauka organizuje i upisuje studente na svim nivoima studija, odnosno upisuje studente na osnovne akademske, master akademske i doktorske studije. 

Na osnovnim akademskim studijama studenti se mogu upisati na smerove: 

Fakultet političkih nauka

 

Međunarodna saradnja

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu ima izuzetno razvijenu međunarodnu saradnju na različitim poljima sa brojnim međunarodnim visokoškolskim i naučno-istraživačkim institucijama. Pored toga, bitnu međunarodnu komponentu rada Fakulteta čini veliki broj studenata iz inostranstva koji studiraju ili borave na razmeni na Fakultetu, kao i veliki broj domaćih studenata Fakulteta koji putem programa mobilnosti borave određeni period u inostranstvu.

Indikatori razvijenosti međunarodne saradnje Fakulteta političkih nauka su sledeće činjenice:

 1. Na prvom smo mestu na Univerzitetu u Beogradu u pogledu broja studenata koji učestvuju u programima mobilnosti, računajući i strane studente koji borave na Fakultetu političkih nauka, kao i domaće studente Fakulteta koji jedan ili više semestara provode u inostranstvu, pre svega u zemljama članicama EU;
 2. Prva smo institucija u Republici Srbiji na kojoj studenti iz SAD (Klemson univerzitet) pohađaju jednosemestralnu nastavu prema njihovom silabusu, pri čemu nastavu izvode profesori našeg Fakulteta;
 3. Spadamo među vodeće visokoobrazovne institucije u regionu po broju master programa koji se realizuju u saradnji sa drugim fakultetima i to na engleskom jeziku (Regional Master’s Program in Peace Studies; Interdisciplinary Joint Master’s Programme in South-Eastern European Studies)
 4. Posebno institucionalizovana saradnja sa Univerzitetom u Konstancu (SR Nemačka) omogućava veoma razvijenu razmenu studenata zavšnih godina i master studija, kao i brojne zajedničke aktivnosti dve institucije, poput tradicionalne letnje škole „Beograd – Konstanc“.
 5. U velikom broju međunarodnih istraživačkih projekata, među kojima su i projekti Evropske komisije (FP7, Tempus…), učestvovali smo kao članovi konzorcijuma sa drugim institucijama širom sveta;
 6. Značajan broj studenata zemalja članica Pokreta nesvrstanih studira na Fakultetu političkih nauka, zahvaljujući programu Svet u Srbiji;
 7. Poseban kvalitet međunarodnoj saradnji Fakulteta daju specijalizovani regionalni istraživački centri, poput Centra za studije SAD i Centra za studije Azije i Dalekog Istoka, koji već dugi niz godina realizuju značajne posete eminentnih gostiju iz SAD i Azije i razvijaju saradnju sa brojnim institucijama, organizacijama i pojedincima sa geografskog prostora koji naučno izučavaju. U procesu osnivanja nalaze se Centar za nemačke studije i Centar za ruske studije.

Fakultet političkih nauka

 

Naučno-istraživački centri

U skladu sa Statutom Fakulteta i Pravilnikom o naučnoistraživačkim centirma Fakulteta, naučnoistraživačka delatnost se odvija i u okviru Naučno-istraživačkih centara Fakulteta i to:

 • Centra za demokratiju
 • Centra za medije i medijska istraživanja
 • Centra za međunarodno humanitarno pravo i međunarodne organizacije
 • Centra za studije Sjedinjenih Američkih Država
 • Centra za studije roda i politike
 • Centra za studije Azije i Dalekog istoka
 • Centra za studije mira
 • Centra za istraživanja u socijalnoj politici i socijalnom radu
 • Centar za ekološki razvoj i održivu politiku (CEPOR)
 • Centar za javnu upravu, lokalnu samoupravu i javne politike

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog