Prijemni.rs
Maturang
 • Fakultet političkih nauka
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


O Fakultetu

Fakultet političkih nauka (FPN) predstavlja jednu od vodećih institucija u oblasti visokog obrazovanja u Republici Srbiji i regionu Jugoistočne Evrope. Osnovan je 1968. godine kao prva nastavno-naučna ustanova te vrste u tadašnjoj Jugoslaviji. Deo je Univerziteta u Beogradu, koji se nalazi u 300 najboljih univerziteta sveta, prema Šangajskoj listi za 2016. godinu. Jedina je državna visokoškolska ustanova matična za politikologiju u Srbiji, kao i alma mater osnivačima i predavačima na velikom broju fakulteta političkih nauka u regionu. Fakultet političkih nauka danas je moderna i otvorena škola demokratije i demokratske političke kulture, sposobna da aktivno učestvuje i unapređuje politički diskurs i odgovori na osnovne imperative političke egzistencije našeg društva i njegovog međunarodnog okruženja.

Fakultet se bavi obrazovanjem i istraživanjem u oblasti politikologije, međunarodnih studija, novinarstva i komunikologije, socijalne politike i socijalnog rada. Nastavno-naučni kadar čini više od 90 stalnih predavača, uz redovna gostovanja istaknutih inostranih i domaćih stručnjaka. Na poslediplomskim studijama, nastava se izvodi na srpskom i engleskom jeziku.

Od osnivanja, na Fakultetu je diplomiralo 8100 studenata, magistriralo 975 i doktoriralo 464 studenata.

Fakultet je danas poznati i priznati svetski obrazovni, naučno-istraživački centar. Kroz realizaciju redovnih i periodičnih projekata, FPN ostvaruje saradnju sa najznačajnijim naučnim ustanovama iz zemlje i uglednim inostranim univerzitetskim centrima. U okviru Fakulteta deluju i brojni naučno-istraživački centri specijalizovani za pojedine oblasti istraživanja, a razvijena je i izdavačka delatnost iz matičnih naučnih oblasti.

Nastavu na FPN-u trenutno prati oko 3500 studenata. Neguje se interdisciplinarni i komparativni pristupu obrazovanju i to kroz predavanja, vežbe, seminare, radionice i praktičan rad u specijalizovanim oblastima.

Studijski programi

Na Fakultetu deluju sledeća odeljenja:

 • Politikološko odeljenje,
 • Odeljenje za međunarodne studije,
 • Novinarsko-komunikološko odeljenje,
 • Odeljenje za socijalnu politiku i socijalni rad.

Fakultet političkih nauka organizuje i upisuje studente na svim nivoima studija, odnosno upisuje studente na osnovne akademske, master akademske i doktorske studije. 

Na osnovnim akademskim studijama studenti se mogu upisati na smerove: 

 1. Politikološke studije
 2. Međunarodne studije
 3. Novinarstvo
 4. Socijalna politika i socijalni rad

Na master akademskim studijama studenti se mogu upisati na smerove:

1. The MA in Peace, Security and Development

2. Politički sistem i privredni razvoj

3. Međunarodne studije

 • Modul Globalne i strateške studije
 • Modul Studije savremenog Balkana
 • Modul Studije Evrope
 • Modul Međunarodna politika
 • Modul Međunarodno humanitarno pravo i pravo ljudskih prava
 • Modul Studije SAD

4. Socijalna politika

 • Modul Socijalna zaštita
 • Modul Kreiranje i analiza socijalne politike

5. Studije politike

 • Modul Demokratija i demokratizacija
 • Modul Komparativne regionalne studije
 • Modul Izbori i izborne kampanje
 • Modul Političke institucije, javna administracija i javni sektor

6. Ekološka politika

7. Studije roda

8. Politikološke studije religije

9. Politička analitika – partije, izbori i demokratija

10. Političko nasilje i država

11. Javna uprava, lokalna samouprava i javne politike

12. Socijalni rad

13. Master studije novinarstva

14. Master studije komunikologije

15. Master studije kulturologije

Na doktorskim akademskim studijama studenti se mogu upisati na smerove:

 1. Doktorske studije politikologije
 2. Doktorske akademske studije – Politikološko-sociološka istraživanja
 3. Doktorske međunarodne i evropske studije
 4. Doktorske studije socijalne politike i socijalnog rada
 5. Doktorske studije medija i komunikacija
 6. Doktorske studije kulturologije

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog