Prijemni.rs
Maturang
  • Fakultet za digitalnu produkciju

O Fakultetu

Fakultet za digitalnu produkciju na Univerzitetu EDUCONS je osnovan 2012. godine sa namerom da premosti jaz između informacionih tehnologija i umetnosti. Informacione tehnologije koje se na ovom fakultetu izučavaju, pored fundamentalnih matematičkih disciplina, su fokusirane na savremene programiramske jezike i softvere koji su neophodni za uspešan rad u širokom polju digitalnih medija (C, C++, C#, Unity i dr.). Umetnički predmeti su većinom fokusirani na digitalne medije, između ostalih to su dizajn grafičkih komunikacija, web dizajn, storyboard, fotografija i film, produkcija i postprodukcija videa i zvuka, animacija. Poseban akcenat je usmeren na osposobljavanju studenata za gaming industriju i sve pristupačniju virtuelnu i proširenu realnost (VR/AR). Studentima je dostupna vrhunska oprema, kao što je VR head set – Oculus Rift a u planu je i uvođenje u nastavu produkcija videa putem snimanja dronovima, što je prvo osposobljavanje kadrova za ovu sve atraktivniju oblast. 

Studenti tokom studija imaju priliku da steknu znanje i prektično iskustvo u partnerskim institucijama sa kojima Univerzitet EDUCONS i Fakultet za digitalnu produkciju imaju saradnju, a vezano za održavanje obavezne prakse (TV Vojvodina, Adria Media Group, Eipix Entertainmenti dr.). U odnosu na potrebe industrija, koje se bave ovim oblastima, su formirani studijski programi koji omogućavaju diplomiranim studentima da lako dođu do zaposlenja. Najčešća zaposlenja su: web dizajner, game dizajner, kreator 3D okruženja, programer video igara, montažer digitalnih sadržaja, dizajner aplikacija za mobilne platform i sl.

Fakultet za digitalnu produkciju je kolektiv sa mladim kadrovima koji prate savremene tendencije koje uspešno integrišu u svakodnevnu nastavu, kako bi studenti koji završe ovaj fakultet mogli biti ravnopravni na međunarodnom tržištu rada. Pored osnovnih akademskih studija na fakultetu su organizovane i master studije, što omogućava diplomiranim studentima da se dalje razvijaju i produbljuju svoje znanje i interesovanje u sredini koja im je familijarna. Sticanjem diploma na Fakultetu za digitalnu produkciju Univerziteta EDUCONS studenti bivaju osposobljeni za vodeće liderske i kreativne pozicije u širokom polju industrija koje se bave digitalnim medijima.

Studijski programi

Osnovne akademske studije 

Cilj studijskog programa Digitalne produkcije uključuje postizanje komptencija i akademskih veština u korišćenju savremenih tehnologija u oblasti primenjenih umetnosti a vezano za medijske proizvode.  

Studijski program Digitalne produkcije priprema studente za profesiju primenjenog umetnika u digitalnoj produkciji za kreativnog direktora, art direktora, stručnjaka za izradu kompjuterskih animacija, veb platformi, a takođe i za pripremanje on lajn kampanja pomoću kojih će savremeni primenjeni umetnik moći da korespondira i sa poslovnim svetom putem oglašavanja, izrade banera i raznih drugih templejtova-šablona, i da sveukupno komunicira sa aspekta internet marketinga, a takođe i autorskih prava unutar savremenih digitalnih produkcija. Takođe se studenti osposobljavaju na danas aktuelnu oblast virtuelne realnosti (VR), putem koje će moći da rade vizualizacije i simulacije različitih umetničkih proizvoda, naučnih i privrednih simulacija, zabave i drugih procesa. Takođe se studenti osposobljavaju i za potrebe izrade video igara i komercijalne i primenjene vizualizacije putem animacije. 

Studijski program digitalne produkcije ima za cilj obrazovanje u sedam osnovnih grana, baziranih na potrebama savremenih primenjenih umetnosti i privrede. To su: različiti tipovi primenjenog programiranja, animacija, virtuelana realnost, zvuk, filmska i TV produkcija i postprodukcija, štampani i elektronski mediji (veb i društvene mreže), digitalna fotografija, video i film i digitalna umetnost.

Svojim znanjem i veštinama studenti obogaćuju i ispunjavaju zahteve tržišta rada i doprinose bržem razvoju i ravnopravnom praćenju svetskih trendova i uvođenju novih znanja u kvalifikacionom okviru za koji su osposobljeni.

Master akademske studije

Studijski program master studija Digitalne produkcije priprema studente za profesiju master primenjenog umetnika u digitalnoj produkciji za kreativnog direktora, art direktora, stručnjaka za izradu kompjuterskih animacija, veb platformi, a takođe i za pripremanje on lajn kampanja pomoću kojih će savremeni primenjeni umetnik moći da korespondira i sa poslovnim svetom putem oglašavanja, izrade banera i raznih drugi templejtova-šablona, i da sveukupno komunicira sa aspekta internet marketinga, a takođe i autorskih prava unutar savremenih digitalnih produkcija. Takođe se studenti osposobljavaju na danas aktuelnu oblast virtuelne realnosti (VR), putem koje će moći da rade vizualizacije i simulacije različitih umetničkih proizvoda, naučnih i privrednih simulacija, zabave i drugih procesa. 

Osim toga, master studijski program ima za svrhu i osposobljavanje studenata prema istraživačkom radu. Integrišući gore navedene aspekte Master primenjeni umetnik produbljuje i proširuje znanje u oblasti digitalne produkcije i biva spreman za profesionalne odgovornosti koje mu savremeno digitalizovano društvo nameće.

Doktorske akademske studije

Cilj doktorskih studija Digitalne produkcije uključuje postizanje kompetencija i najviših akademskih veština u korišćenju savremenih tehnologija u oblasti primenjenih umetnosti, a u vezi sa digitalnim proizvodima.  

Studijski program doktorskih studija primenjene umetnosti – digitalne produkcije ima za cilj obrazovanje u domenu interaktivnih medija, digitalne fabrikacije, tehnika i metoda simulacija u virtuelnoj realnosti, dramaturgiji i produkciji digitalnih audio-vizuelnih umetnosti, projektovanju mobilnih aplikacija, globalnog marketinga i dr.

Savladavanjem studijskog programa Digitalna produkcija doktorand stiče specifične kompetencije koje rezultiraju originalnim umetničkim stvaralaštvom, samim tim doprinosom kulturno-društvenom životu.


Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog