Prijemni.rs
Maturang
 • Fakultet za medije i komunikacije (FMK)
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


O fakultetu

FMK je nova škola mišljenja u oblasti društveno-humanističkih nauka i umetnosti. Škola koja povezuje teorije i savremene prakse, podstiče akademsku argumentaciju i kreativno stvaralaštvo, i otvara slobodnu razmenu ideja. Smatramo da obrazovanje ima za cilj da oslobodi kreativne impulse pojedinca, osposobi ga da razume svet koji se neprestano menja i omogući mu da aktivno učestvuje u oblikovanju savremenog društva. Kroz proces obrazovanja želimo da vrednosti jednakosti, deljenja i solidarnosti postanu naša budućnost.

Fakultet za medije i komunikacije je nezavisna obrazovna institucija osnovana 2006. godine u okviru Univerziteta Singidunum – prvog akreditovanog privatnog univerziteta u Srbiji. Na Fakultetu studenti stiču znanja iz oblasti medija i komunikacija, digitalnih umetnosti, psihologije, socijalnog rada, politike i humanistike. Kurikulumi su proizvod iskustva poznatih profesora i nove energije mladih istraživača. Rezultati ovakve saradnje su inovativni metodi nastave i stalno uvođenje novih kurseva (poput iskustvenih grupa na psihologiji i socijalnom radu i dizajna igara na studijama digitalnih umetnosti) koji prate razvoj disciplina u svetu. Studenti FMK prolaze tokom školovanja kroz obaveznu praksu koju obezbeđuje fakultet. Ovakvom kombinacijom teorijskih i praktičnih znanja koje nudi fakultet, studenti postaju kadri da obavljaju najizazovnije poslove u domenima koje studiraju. Fakultet neguje politiku otvorenih vrata za sve one koji žele da se upoznaju sa profesorima, programima i načinom rada ove institucije.

Studijski programi

Fakultet za medije i komunikacije je savremena škola mišljenja iz oblasti društvenih nauka i umetnosti, u kojoj povezivanjem teorije i prakse razvijamo ličnu kreativnost, a kroz obrazovanje pomažemo pojedincu da aktivno učestvuje u oblikovanju društva.

Studente digitalnog marketinga, medija i komunikacija ohrabrujemo da razvijaju kritičko mišljenje o svetu koji nas okružuje; na studijama psihologije izučavamo procese koji formiraju ličnost, a na Departmanu za socijalni rad učimo kako da očuvamo temeljne vrednosti svoje zajednice. Studirajući digitalne umetnosti kroz sliku, oblik i zvuk stvaramo jasniju viziju sveta u kojem želimo da živimo, čiju prošlost izučavamo, a sadašnjost i budućnost oblikujemo širenjem novih ideja na studijama politike i humanistike.

Studijski program na osnovnim akademskim studijama traje četiri godine, tokom kojih se stiče 240 ESPB kredita. U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije, studentkinje i studenti po završetku studija dobijaju zvanje „diplomirani“.

Studijski program na master akademskim studijama traje dva/tri semestra, odnosno četiri semestra (3+1), na kojima se stiče 60 ESPB odnosno 120 ESPB kredita, u zavisnosti od broja kredita koje su studenti stekli tokom osnovnih studija. Po završetku studija, studenti stiču zvanje “master”.

Studijski programi na doktorskim akademskim studijama traju šest semestara tokom tri školske godine, na kojima se stiče 180 ESPB kredita. Po završetku studija, studenti stiču zvanja “Doktor nauka – umetnost i mediji” ili “Doktor umetnosti – dramske i audiovizuelne umetnosti”.

Departman za medije i komunikaciju

Osnove akademske studije

 • Osnovne studije komunikacija i odnosa s javnošću
 • Osnovne studije komunikacija i digitalnog marketinga 
 • Osnovne studije novinarstva i studija medija

Master akademske studije

 • Master studije komunikacija i odnosa s javnošću
 • Master studije komunikacija i upravljanja ljudskim resursima
 • Master studije Kreativne industrije i kreativne komunikacije

Departman za psihologiju 

Osnovne akademske studije

 • Osnovne studije psihologije

Master akademske studije

 • Master studije primenjene psihologije

Departman za digitalne umetnosti

Osnovne akademske studije

 • Osnovne studije digitalnih umetnosti

Master akademske studije

 • Master studije digitalnih umetnosti
 • Master studije TV serije: kreativni proces
 • Master studije Kreativne industrije

Doktorske akademske studije

 • Doktorske studije Savremene umetničke i filmske prakse

Departman za studije politike

Osnovne akademske studije

 • Osnovne studije politike

Master akademske studije

 • Master studije politike

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog