Prijemni.rs
Maturang
 • Fakultet za menadžment malih i srednjih preduzeća
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


Kviz znanja


Upis i studentska služba u Travničkoj 2.

O fakultetu za menadžment MSP

Fakultet za menadžment malih i srednjih preduzeća u Beogradu (FMMSP), osnovan je 2000.godine. Dobijena je akreditacija za tri studijska programa: osnovne akademske studije, diplomske akademske studije-master i doktorske studije, akreditacija Instituta za naučnoistraživački rad, sertifikat za kvalitet nastavnog procesa prema međunarodnom standardu SRPS ISO 9001, i akreditovanu biblioteku naučno obrazovne literature.

Školske 2012./13. godine, FMMSP upisuje 60 studenata na osnovne akademske studije (studije prvog stepena). Nakon njihovog završetka studenti stiču diplomu akademskog obrazovanja  i stručni naziv menadžer, (180 ESPB – Evropski sistem prenosa bodova). Fakultet realizuje diplomske akademske studije (studije drugog stepena) – master, i doktorske akademske studije ﴾studije trećeg stepena ﴿.

Nastavu na FMMSP realizuju ugledni profesori sa ekspertskim znanjima iz teorije i prakse. Nastavni procesi se realizuju u savremenim kabinetima i Institutu, uz aktivno učešće studenata u rešavanju primera iz života i prakse.

Studijski program  za osnovne akademske studije

Osnovne akademske studije se realizuju u okviru jednog studijskog programa: Operativni-primenjeni menadžment, u trajanju od tri školske godine, odnosno  šest semestara (180 ESPB. Sadržaji predmeta su utvrđeni saglasno zahtevima i potrebama tržišta i privrede, čime se obezbeđuje kvalitetno stručno obrazovanje i praktična osposobljenost menadžera za rad u privrednim i poslovnim sistemima.

Pri kraju treće godine realizuje se predmet «virtuelno preduzeće» u okviru koga, studenti obavljaju konkretne poslovne zadatke i rešavaju probleme na način kako se to radi u realnom preduzeću.

U toku poslednjeg semestra studenti obavljaju i stručnu praksu, koja se realizuje u preduzećima.

Pored saradnje sa nizom srodnih fakulteta u zemlji i inostranstvu, Fakultet ima saradnju sa Tržištem rada i Nacionalnom službom zapošljavanja, Asocijacijom srpskih menadžera i dr.
Završni rad se radi metodom mentorstva.

Diplomske akademske studije - Master

Na Fakultetu za menadžment malih i srednjih preduzeća organizuju se i dvogodišnje diplomske akademske studije (studije drugog stepena) – master, sa stručnim nazivom diplomirani menadžer. Uloga ovog studijskog programa  je da osposobi visoko obrazovne kadrove upravljačkog menadžmenta.

Doktorske akademske studije

FMMSP organizuje i trogodišnje doktorske studije  (studije trećeg stepena), u okviru studijskog programa: Integralno- razvojni menadžment,  sa stručnim nazivom doktor nauka-menadžment i biznis.

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog