Prijemni.rs
Maturang
 • Fakultet za menadžment u sportu
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


O Fakultetu

Fakultet za menadžment u sportu deo je prvog privatnog univerziteta u zemlji, Alfa Univerziteta. 

Menadžment u sportu danas nije samo posao, profesija ili struka, već izizetno cenjena i unosna delatnost širom sveta. Sportska industrija je postala jedna od najprofitabilnijih privrednih grana u svetu,a sportski menadžeri su glavni generatori procesa i ljudi usmerenih ka ostvarivanju zadatih ciljeva u sportu. Vizija i misija menadžera u sportu podrazumeva koordinaciju svih procesa i aktivnosti kojima se obezbeđuje pravilan i svrsishodan razvoj sportske organizacije.

Fаkultet zа menаdžment u sportu je jedinstvenа visokoobrаzovnа institucijа u oblаsti menаdžmentа u sportu. Pored nаjkvаlitetnijeg teorijskog obrаzovаnjа, studenti stiču i prаktično upotrebljivа znаnjа iz oblаsti menаdžmentа u sportu rаdeći sа iskusnim profesorimа, vrhunskim sportistimа i gostujućim predаvаčimа. Bаzirаnje nаstаve nа implementаciji nаjsаvremenijih nаučnih dostignućа u oblаsti menаdžmentа i sportа u svetu, аfirmisаli su Fаkultet zа menаdžment u sportu kаo lidersku instituciju u Srbiji i Jugoistočnoj Evropi.

Fakultet za menadžment u sportu ima akreditovana dva nivoa studija: osnovne i master studije, što zainteresovanim studentima omogućava izvrsne mogućnosti teorijske edukacije u oba segmenta menadžmenta u sportu, sportskom i poslovnom. Stečena diploma na ovom fakultetu pružiće vam raznovrsne mogućnosti zapošljavanja u zemlji i inostranstvu.

Vizijа Fаkultetа  zа menаdžment u sportu je liderskа pozicijа u oblаsti visokoškolskog obrаzovаnjа u menаdžmentu u sportu i trenаžnoj tehnologiji nа prostorimа Srbije  i jugoistočne Evrope. Fаkultet zа menаdžment u sportu studentimа pružа obrаzovаnje nаjvišeg kvаlitetа i omogućаvа sticаnje stručno-teorijskih i prаktično upotrebljivih znаnjа i veštinа zа uspešаn rаd u menаdžementu u sportu i fitnesu, dа stvаrаnjem novih liderа i profesionаlаcа u oblаsti sportа doprinese kаko nаcionаlnim, tаko i interesimа šire društvene zаjednice.

Studijski programi

Akreditovаni studijski progrаmi Fаkultetа zа menаdžment u sportu:

 • OAS: Menadžment u sportu
 • MAS: Menadžment u sportu
 • MAS: Fizičko vaspitanje i sport (u pripremi)

1. OAS: Menadžment u sportu

NAUČNA, STRUČNA ILI UMETNIČKA OBLAST: Menadžment u sportu
VRSTA STUDIJA: Osnovne akademske studije
OBIM STUDIJA STUDIJA IZRAŽEN ESPB BODOVIMA: 240
STRUČNI NAZIV: Diplomirani menadžer
DUŽINA STUDIJA: 4 godine (8 semestara)

Svrha ovog programa je opšte obrazovanje diplomiranih menadžera koje omogućava sposobnost za praktičan rad u različitim oblastima sporta, sportskim klubovima, savezima i organizacijama.

Ciljevi studijskog programa su:

 • Upoznavanje sa osnovnim principima, metodama i tehnikama upravljanja u sportu;
 • Teorijska edukacija u oba segmenta menadžmenta u sportu,sportskom i poslovnom i mogućnost primene stečenih znanja u praksi;
 • Praćenje i usvajanje savremenih tendencija razvoja menadžmenta u sportu u našoj zemlji i svetu;
 • Priprema za uspešan rad u praksi.

2. MAS: Menadžment u sportu

NAUČNA, STRUČNA ILI UMETNIČKA OBLAST: Menadžment u sportu
VRSTA STUDIJA: Master akademske studije
OBIM STUDIJA STUDIJA IZRAŽEN ESPB BODOVIMA: 60
STRUČNI NAZIV: Master menadžer
DUŽINA STUDIJA: 1 godina (2 semestra)

Svrha studijskog programa je da studentima kroz obrazovanje pruži mogućnost izbora zanimanja i zaposlenja u sportskim klubovima, sportskim organizacijama i sportskim savezima; da studenate osposobi da samostalno prate, stiču, razvijaju i primenjuju savremena naučna i stručna dostignuća, da pruži mogućnost svršenim studentima, da se, nakon završetka master akademskih studija, upišu na doktorske akademske studije.

Predmetno specifične kompetencije koje stiču studenti ovog studijskog programa su:

 • Osposobljenost studenata za primenu stečenih znanja kroz izradu konkretnog projektnog zadatka počevši od definisanja problema, preko analize, dizajna, programiranja, implementiranja, prezentovanja i izrade projektne i korisničke dokumentacije.
 • Osposobljenost za korišćenje menadžerskih veština u sportu.
 • Osposobljenost studenata za korišćenje eksperimentalnih metoda u istaživačkom radu, sa posebnim naglaskom na važnost neprekidnog praćenja toka eksperimenta kao i sposobnost analize eksperimentalnih rezultata.
 • Osposobljenost studenata za korišćenje  metoda, tehnika i alata potrebnih za modelovanje i optimizaciju poslovnih procesa.

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog