Prijemni.rs
Maturang
  • Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija u Valjevu

O fakultetu

Fakultet zdravstvenih i poslovnih studija u Valjevu (stari naziv Poslovni fakultet Valjevo) je savremeno organizovana visokoobrazovna institucija funkcionalno integrisana u Univerzitet Singidunum. Fakultet u Valjevu počeo je sa radom 8. septembra 2005. godine pod okriljem Univerziteta Singidunum, da bi dve godine kasnije stekao status zasebnog pravnog lica i nastavio postojanje pod imenom Poslovni Fakultet.

Danas je Fakultet zdravstvenih i poslovnih studija institucija od velikog značaja za visokoškolsko obrazovanje u regionu, gde čini važan deo društvenog, privrednog i ekonomskog razvoja Grada Valjeva i šire.

Misija Fakulteta zdravstvenih i poslovnih studija je obrazovanje stručnih kadrova iz oblasti finansija i bankarstva, računovodstva, informacionih tehnologija, turizma i hotelijerstva, marketinga i psihologije, poslovnog prava, sestrinstva i fizioterapije u skladu sa savremenim evropskim i svetskim obrazovnim i naučnim dostignućima i njihovom primenom u praksi.

Vizija Fakulteta zdravstvenih i poslovnih studija je ekonomski, društveni i kulturni doprinos gradu, regionu i državi, kroz unapređenje znanja i razvijanje stvaralaštva i kreativnosti kod studenata.

Studijski programi

Na Fakultetu zdravstvenih i poslovnih studija Univerziteta Singidunum realizuju se studije na dva departmana – Departman za zdravstvene studije i Departman za poslovne studije u okviru kojih se realizuju sledeći studijski programi:

Departman za zdravstvene studije

  • Sestrinstvo - osnovne studije
  • Fizioterapija - osnovne studije
  • Menadžment zdravstvene zaštite i napredne prakse - master studije

Departman za poslovne studije

  • Finansije i računovodstvo - osnovne studije
  • Marketing i psihologija - osnovne studije
  • Turizam i hotelijerstvo - osnovne studije
  • Poslovni softverski sistemi - osnovne studije
  • Poslovna ekonomija - master studije
  • Informacioni sistemi i tehnologije - master studije

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog