Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prema članu 34.1.2. Statuta Filozofskog fakulteta predviđa se rad Centra za strane jezike kao organizacione jedinice preko koje se ostvaruje nastava stranih jezika na nematičnim katedrama. Rad Centra reguliše se Pravilnikom, koji donosi Nastavno-naučno veće  Fakulteta.

Cilj rada Centra za strane jezike je da promoviše značaj učenja stranih jezika kao i da ukaže na važnost znanja stranih jezika neophodnog  kako za dalji nivo obrazovanja tako i za razvoj karijere i integraciju u međunarodnu zajednicu i na međunarodno tržište rada. Znanje stranih jezika neophodno je i za prepoznatljivost i transparentnost u naučnom svetu.

Iz ovog cilja proističu i mogući zadaci i delatnosti Centra za strane jezike. Centar može da pruža usluge za akademske potrebe i za građanstvo.

Centar za strane jezike Filozofskog fakulteta Prištinskog univerziteta u Kosovskoj Mitrovici organizuje upis svih zainteresovanih kandidata na kurseve jezika i jezičkih veština, dva puta godišnje.

Nastava se realizuje za I ciklus – oktobar, novembar, decembar, za II ciklus – mart, april, maj.

Prijave ONLINE preko cele godine. Obrazac prijave možete preuzeti OVDE

Popunjen obrazac prijave šalje se na adresu centar.jezici@pr.ac.rs

U ponudi su klasični i specijalizovani kursevi iz engleskog, italijanskog, nemačkog, ruskog, francuskog i španskog jezika. Radi se u malim grupama, a minimalan broj polaznika je pet. Nastavu realizuje nastavno osoblje sa Univerziteta.

Više informacija možete dobiti na telefon 066/8808–123 ili na mejl adresi centar.jezici@pr.ac.rs

Usluge Centra

Kursevi za studente Prištinskog Univerziteta:

 • kursevi jezika prema nivoima koji su usklađeni sa nivoima iz Zajedničkog evropskog okvira za žive jezik (A1/ A2/ B1/B2/ C1/C2),
 • kursevi za pripremu za polaganje standardizovanih ispita (ELTA, GETE, TEST DAF, DELF, DALF….),
 • specijalizovani kursevi stranih jezika za potrebe struke ili karijernog napredovanja, kursevi akademskog pisanja, pripremanje i držanje prezentacije, pisanje motivacionog pisma, biografije, javni nastupi, intervjui na stranom jeziku,
 • organizovanje polaganja ispita za utvrđivanje nivoa znanja jezika prema Zajedničkom evropskom okviru za žive jezike,
 • inicijalni testovi za dokazivanje nivoa znanja jezika i izdavanje potvrde.

Kursevi za građanstvo:

 • kursevi stranih jezika po nivoima ( između 80 i 120 časova u zavisnosti od nivoa komercijalnog karaktera),
 • organizovanje individualnih časova stranih jezika,
 • organizovanje priprema za standardizovane ispite,
 • inicijalni testovi za određivanje nivoa znanja jezika i izdavanje potvrde,
 • specijalizovani kursevi stranih jezika za određene struke (medicina, tehnika, uslužne delatnosti….),
 • organizovanje polaganja ispita za utvrđivanje nivoa znanja jezika prema Zajedničkom evropskom okviru za žive jezike.
   

2. Usluge pismenog i usmenog prevođenja (simultano i konsekutivno)
 

3. Stručno usavršavanje nastavnika
Centar pruža podršku nastavnicima stranih jezika (bivšim studentima) u okviru projekta celoživotnog učenja organizovanjem seminara stručnog usavršavanja i omogućava da nastavnici jačaju svoje kompetencije, unapređuju nastavu stranih jezika i budu obavešteni o inovacijama kako iz oblasti metodike nastave stranih jezika tako i iz oblasti pravne regulative (zakonska rešenja, pravilnici, odluke) u obrazovanju. Svoje seminare Centar će akreditovati u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja kako bi nastavnici dobijali neophodne poene koji ulaze u portfolio i radnu biografiju.

Kontakt i prijava

Ukoliko ste zainteresovani za neku od usluga koje Centar za strane jezike nudi, pošaljite svoju prijavu na adresu centar.jezici@pr.ac.rs

Obrazac prijave možete preuzeti OVDE.

Za više informacija o aktivnostima i uslugama posetite zvaničnu stranicu Centra ili se obratite Slađani Radomirović na email adresu centar.jezici@pr.ac.rs ili na telefon 066/8808-123.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog