Preuzmi Maturang aplikaciju
Studentski domovi

  • Studentski dom Ivo Lola Ribar Sep Ferenca 5, 24000 Subotica

  • Studentski dom Bosa Miličević (Novi dom) Marije Vojnic Tošinice 7, 24000 Subotica

Studentski restorani - menze

  • Restoran 1 (novi dom) Segedinski put 11

Studijski program - Građevinarstvo

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Građevinarstvo,

Vrste studija: Akademske

Na prijemnom se polaže: Matematika

Vežbaj online: Matematika,

Gradovi: Subotica

Studijski program osnovnih akademskih studija Građevinarstvo traje 4 godine, odnosno obim studija iznosi 240 ESPB.

Po završetku osnovnih akademskih studija student stiče zvanje diplomirani inženjer građevinarstva.

Nastava se izvodi na srpskom jeziku. 

Ovde možete preuzeti spisak predmeta po godinama studija (Kurikulum).

Prva tri semestra osnovnih studija su zajednička za sve studente nakon čega se studenti opredeljuju za jedan od ponuđenih studijskih modula, i to:

  • Konstrukcije,
  • Hidrotehnika i vodno inženjestvo okoline,
  • Saobraćajnice,
  • Arhitektonsko inženjerstvo.

 

Studijski modul Konstrukcije

Osnovni cilj ovog studijskog programa je stvaranje inženjera koji će imati solidno opšte akademsko obrazovanje (sociologija, ekonomika, strani jezici, veze građevinarstva i arhitekture i sl.), čvrstu podlogu iz teorijsko-metodoloških oblasti (matematike, fizike, mehanike, računarstva), kao i pouzdana znanja iz naučno stručnih i stručno-aplikativnih oblasti konstrukcija i materijala, kao i, u nešto manjoj meri, hidrotehnike i vodnog inženjerstva okoline. Studenti treba da steknu teoretske osnove i praktična znanja iz građevinske struke uopšte, a posebno iz oblasti konstrukcija i materijala. Cilj teoretskih osnova je da se studentima omogući jasno razumevanje problema i načina na koje se došlo do različitih inženjerskih postupaka i metoda za rešavanje praktičnih problema.

Krajnji cilj je da se obrazuju inženjeri koji će biti:
(a) sposobni da razumeju probleme iz oblasti konstrukcija i materijala;
(b) efikasni u rešavanju praktičnih problema primenom raspoloživih inženjerskih metoda;
(c) u stanju da, tokom svoje inženjerske karijere, prihvate i nove, izmenjene i poboljšane metode.

Znanja koje student stekne završetkom osnovnih akademskih studija dovoljna su za praćenje master akademskih studija na Građevinskom fakultetu Subotica ili sličnih programa na drugim građevinskim fakultetima u zemlji ili inostranstvu. Ova znanja treba da im posluže za uspešno zapošljavanje na jednostavnijim stručnim poslovima u građevinskoj privredi, ili kao uslov za dalje stručno i naučno usavršavanje na master akademskim studijama, čime će im pored ostalog biti omogućeno i dobijanje ovlašćenja (licence) za samostalno delovanje u struci.

 

Studijski modul Hidrotehnika i vodno inženjerstvo okoline

Ciljevi programa su da obezbedi široko opšte obrazovanje iz oblasti građevinskog inženjerstva, kao i specijalizovano inženjersko obrazovanje u oblasti hidrotehnike i vodnog inženjerstva okoline. Program obezbeđuje opšte obrazovanje iz građevinskog inženjerstva kroz niz predmeta iz oblasti matematike, fizike, mehanike, građevinskih materijala, konstrukcija, geomehanike, izvođenja građevinskih radova, saobraćajnica, geodezije, geologije, itd. Obrazovanje u oblasti hidrotehnike i vodnog inženjerstva okoline je obezbeđeno kroz niz baznih i primenjenih predmeta iz podoblasti, kao što su: mehanika fluida, hidraulika, hidrologija, podzemne vode, hidroinformatika, snabdevanje vodom i kanalisanje naselja, hidrotehničke melioracije, Hidrotehničke konstrukcije, regulacija reka odnosno rečna hidraulika i morfologija sa zaštitom od poplava, prečišćavanje otpadnih voda, kvalitet voda, itd.

 

Studijski modul Saobraćajnice

Cilj studija je da studenti steknu osnovni nivo stručnog i naučnog znanja iz oblasti projektovanja i izvođenja saobraćajnica. Osim saobraćajnica, studijski program obuhvata i druge aspekte građevinske struke sa naglaskom na projektovanje i izvođenje sledećih građevinskih konstrukcija: manje složenih zemljanih objekata, potpornih zidova i propusta, uređenje terena i slobodnih površina, manje složenih objekata visokogradnje; manje složenih temeljnih konstrukcija objekata visokogradnje; unutrašnjih instalacija, sekundarne mreže i priključaka vodovoda i kanalizacije; izrada projekata konstrukcija jednostavnijih individualnih objekata manje spratnosti i površine. Ova znanja predstavljaju osnov za uspešno zapošljavanje na stručnim poslovima u građevinskoj privredi, a uslov su za dalje stručno i naučno usavršavanje na master akademskim studijama. Završetkom osnovnih akademskih studija stiče se uslov za dobijanje odgovarajućeg ovlašćenja (licence) za samostalno delovanje u struci.

 

Studijski modul Arhitektonsko inženjerstvo

Cilj studija je da studenti steknu osnovni nivo stručnog i naučnog znanja iz oblasti arhitektonskog projektovanja i izvođenja objekata visokogradnje manje spratnosti. Osim objekata visokogradnje, studijski program obuhvata i druge aspekte građevinske struke sa naglaskom na projektovanje i izvođenje sledećih građevinskih konstrukcija: manje složenih temeljnih konstrukcija objekata visokogradnje; unutrašnjih instalacija, sekundarne mreže i priključaka vodovoda i kanalizacije; izrada projekata konstrukcija jednostavnijih individualnih objekata manje spratnosti i površine. Ova znanja predstavljaju osnov za uspešno zapošljavanje na stručnim poslovima u građevinskoj privredi, a uslov su za dalje stručno i naučno usavršavanje na master akademskim studijama. Završetkom osnovnih akademskih studija stiče se uslov za dobijanje odgovarajućeg ovlašćenja (licence) za samostalno delovanje u struci.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog