Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Studijski program - Biohemija

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Hemija, Biohemija i molekularna biologija,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Beograd

Studijski program doktorskih studija iz biohemije traje 3 godine i ima 180 ESPB. Program sadrži 2 obavezna (20 ESPB) i 4 izborna predmeta (ukupno 40 ESPB), kao i seminarski rad (5 ESPB). U skladu sa praksom na evropskim univerzitetima, doktorske studije se baziraju na istraživačkom radu na sve 3 godine studija. Na prvoj godini je predviđeno "Istraživanje, pregled literature, laboratorijski rad" (25 ESPB), a na drugoj i trećoj godini je predviđeno "Istraživanje, laboratorijski rad, pisanje radova" (ukupno 80 ESPB). Najzad, u poslednjem semestru je predviđena priprema i odbrana doktorske disertacije (10 ESPB).

U okviru izbornih predmeta studenti će izučavati sadržaje koje nisu slušali u okviru osnovnog i master programa (Trendovi u ekološkoj biohemiji, Trendovi u biohemiji hrane i ishrane, Slobodnoradikalski procesi u biohemiji, Dizajn i razvoj novih lekova), kao i odabrana poglavlja iz oblasti koje su izučavali na osnovnim i master studijama, a koja su u vezi sa temom doktorske disertacije.

Nastava se izvodi kroz individualni (mentorski) rad sa studentima ili se radi sa malim grupama studenata. Metode rada su adekvatno prilagođene koncepciji doktorskih studija (konsultacije, seminari, obrada radova iz originalne naučne literature). Program obuhvata kompleksan, samostalni istraživački rad studenta na rešavanju naučnog problema koji rezultuje u naučnim publikacijama u renomiranim međunarodnim časopisima iz oblasti biohemije. Eksperimentalni rad je kompleksan i po pravilu obuhvata primenu većeg broja komplementarnih pristupa, tehnika i metoda i obavlja se u saradnji sa laboratorijama / naučno-istraživačkim grupama u zemlji i inostranstvu.

Uslovi za upis

 • Završene akademske studije drugog stepena, sakupljeno najmanje 300 ESPB bodova i opšta prosečna ocena od najmanje 8; ili
 • završene akademske studije drugog stepena, sakupljeno najmanje 300 ESPB bodova i objavljen bar jedan naučni rad u međunarodnom časopisu sa SCI liste; ili
 • akademski stepen magistra nauka.

Ciljevi studijskog programa

Primarni cilj studijskog programa je da omogući studentima sticanje diplome koja će biti prepoznata / priznata od strane svih evropskih i svetskih institucija i koja će omogućiti studentima da nađu odgovarajuće zaposlenje u akademskoj sredini, u industriji, ili da nastave post-doktorske studije iz biohemije ili srodnih disciplina na domaćim ili na nekom od svetskih univerziteta. Očekivano je da po završetku DAS Biohemija studenti budu osposobljeni da stečeno znanje i iskustvo uspešno primenjuju u cilju unapređenja različitih fundamentalnih i primenjenih biohemijskih disciplina. Znanje i iskustvo stečeno na ovom studijskom programu omogućiće im aktivno učešće u rešavanju brojnih problema savremene nauke i privrede ukljujući dizajn i razvoj analitičkih testova primenjivih u medicini, farmaciji, prehrambenoj i drugim granama industrije, kao i terapeutskih i drugih komercijalnih proizvoda širokog spektra primena.

Ishod studija

Po završetku studija na studijskom programu Biohemija kandidat stiče zvanje "doktor nauka - biohemijske nauke".

Studenti će biti u stanju da samostalno i kompetentno izvedu u okviru timskog rada kompleksna istraživanja u cilju rešavanja značajnih naučnih problema iz biohemije i srodnih disciplina. Postaće kompetentni za primenu i rad na najsavremenijim instrumentima koji se koriste u istraživačkim biohemijskim laboratorijama. Pokazaće sposobnost da primene svoja znanja u praksi, posebno u rešavanju naučnih i stručnih problema pri dolaženju do novih saznanja. Biće u stanju da formulišu hipoteze i dizajniraju eksperimente za njihovo testiranje.. Moći će da se prilagode na nove situacije tokom razvoja biohemijskih disciplina i da donose odluke za usmeravanje istraživanja. Biće u stanju da uspostave razne vidove naučne saradnje i ostvare naučnu komunikaciju na srpskom i engleskom jeziku.

Pristup daljim studijama

Imalac diplome može da nastavi postdoktorsko usavršavanje na domaćim ili svetskim univerzitetima i naučnoistraživačkim ustanovama.

Profesionalni status

Studenti koji su uspešno završili doktorske akademske studije biohemije:

 • u stanju su da samostalno i kompetentno izvedu u okviru timskog rada kompleksna istraživanja u cilju rešavanja značajnih naučnih problema iz biohemije i srodnih disciplina;
 • osposobljeni su da rade na najsavremenijim instrumentima koji se koriste u istraživačkim biohemijskim laboratorijama;
 • sposobni su da primene svoja znanja u praksi, posebno u rešavanju problema i dolaženju do novih saznanja;
 • u stanju su da formulišu hipoteze i dizajniraju eksperimente za njihovo testiranje;
 • u stanju su da analiziraju materijal i formulišu koncepte;
 • mogu da se adaptiraju na nove situacije i da donose odluke;
 • u stanju su da ostvare razne vidove naučne saradnje i ostvare naučnu komunikaciju na srpskom i engleskom jeziku;
 • sposobni su da unaprede istraživanja i nastavu iz biohemije, kao i da budu kompetentni mentori studentima na osnovnim, diplomskim i doktorskim studijama.

 

Opširnije o programu pročitajte ovde.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog