Prijemni.rs
Maturang
Opšte informacije - Mašinska škola „Kosmaj”

Mašinska škola ” Kosmaj” osnovana je 1981. godine i više decenija uspešno obrazuje stručnjake u oblasti mašinstva.

Prvenstveno su se u školi osposobljavali stručnjaci iz oblasti mašinstva. Položaj mašinske industrije poslednjih 20-ak godina nepovoljno se odrazio na zainteresovanost učenika za ovu oblast. U skladu sa potrebama privrede, škola je proširivala svoje ponude u smislu uvođenja novih obrazovnih profila, pa je upisivala učenike iz sledećih oblasti: mašinstva, tekstilstva i kožarstva i elektrotehnike.

Danas je situacija malo drugačija, tako da, u skladu sa potrebama dece i zajednice, u našoj školi trenutno postoje samo obrazovni profili iz oblasti mašinstva.

Obrazujući stručnjake koji mogu da odgovore zahtevima savremene proizvodnje, Mašinska škola ”Kosmaj” doprinosi razvoju Opštine Sopot koja perspektivu vidi u razvoju male privrede. U prilog tome ide činjenica da mnogi naši bivši učenici danas poseduju privatne radionice i servise u kojima postižu zapažene rezultate u struci.

SNAGE NAŠE ŠKOLE

 • Stučnost i iskustvo nastavnog kadra
 • Osposobljenost za različite verifikovane obrazovne profile
 • Briga o svakom učeniku
 • Dobra saradnja sa privrednicima u lokalnoj sredini
 • Dobra organizacija praktične nastave u okviru raspoloživih resursa škole
 • Osposobljavanje učenika za samostalan rad
 • Bezbednost i sigurnost učenika

SARADNJA

Škola ostvaruje dobru saradnju sa Opštinskom bibliotekom i Centrom za kulturu Sopot.
Takođe postoji uspešna saradnja sa lokalnim osnovnim školama, fakultetima i višim školama sa kojima postoji veza po struci.
Škola sarađuje sa velikim brojem preduzeća u koja učenici dugi niz godina odlaze na stručnu praksu. Neka od njih su i:

 • „Metalika“ Sopot
 • „Prometal“ Sopot
 • „Dijamant-Mineral“ Nemenikuće
 • Autoservis „Đurić“ Nemenikuće
 • Autoservis „Milanović“ Nemenikuće
 • Autoservis „Jovanović“ Ranilović
 • Autoservis „Lukić” Sopot
 • „Toplana“ Mladenovac
 • „Kolubara“ Rudovci
 • T.E.“Veliki Crljeni“
 • J.K.P. Sopot
 • „Lasta“ Sopot, Mladenovac, Beograd
 • Elektro-distibucija Sopot, Mladenovac
 • „MOS“ Sopot
 • „Mona“ Sopot
 • Dom zdravlja Sopot
 • Brojni servisi rashladne tehnike i termičkih uređaja u Sopotu, Mladenovcu i Beogradu.

MISIJA NAŠE ŠKOLE

Misija naše škole je da podstičemo lični i profesionalni razvoj učenika koji će moći samostalno da obavljaju poslove i napreduju u struci.

VIZIJA NAŠE ŠKOLE

Želimo da postanemo savremena i efikasna škola u kojoj će učenici u atmosferi uvažavanja, poverenja i tolerancije steći kvalitetna znanja,primenjiva u daljem profesionalnom razvoju, a u skladu sa zahtevima privrede i tržišta rada.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog