Prijemni.rs
Maturang
 • Megatrend Univerzitet
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


O Univerzitetu

MEGATREND International Expert Consortium Limited, London, konsultantsko-obrazovna kuća osnovana 1980. godine, predstavljala je osnovu za razvoj obrazovne grupe „Megatrend” u Srbiji. Prva institucija u ovom sistemu bila je Poslovna škola „Megatrend” u Beogradu, osnovana 1989. godine. Ova škola ubrzo je postala osnivač svih drugih institucija u okrilju ove akademske zajednice.

Kasnije osnivani fakulteti i škole bili su okrenuti pre svega primenjenoj ekonomiji i menadžmentu, a potom su osvajana i druga naučna polja i umetničke oblasti. Megatrend univerzitet već 25 godina primenjuje najviše standarde obrazovanja u regionu, dok su u središtu svih pregnuća – studenti. 

Megatrend univerzitet danas čine 11 fakulteta i 2 visoke škole: 

 • Fakultet za poslovne studije – Beograd
 • Fakultet za kulturu i medije – Beograd
 • Fakultet za međunarodnu ekonomiju – Beograd
 • Fakultet za pravo, javnu upravu i bezbednost – Beograd
 • Fakultet za umetnost i dizajn – Beograd
 • Fakultet za biofarming – Bačka Topola
 • Fakultet za menadžment – Zaječar
 • Fakultet za poslovnu ekonomiju – Valjevo
 • Fakultet za poslovne studije – Požarevac
 • Fakultet za kompjuterske nauke – Beograd
 • Fakultet za poslovne studije – Vršac

Takođe, u sastavu Megatrenda su i Megatrend virtuelni univerzitet i Institut za nove tehnologije. Polaznicima se pruža obrazovanje na 8 kampusa u 6 gradova Srbije (Beograd, Zaječar, Bačka Topola, Požarevac, Valjevo, Vršac). 

Nakon 25 godina kontinuiranog rada u oblasti visokog obrazovanja, naš univerzitet broji desetine hiljada aktivnih i svršenih studenata, na svim nivoima akademskih i naučnih zvanja. Na fakultetima Megatrend univerziteta organizovane su strukovne i akademske, kao i specijalističke, master i doktorske studije iz više akademskih i naučnih disciplina (biznis, međunarodna ekonomija, menadžment, umetnost i dizajn, kultura i mediji, biofarming, pravo, javna uprava i bezbednost, kompjuterske nauke). Megatrend univerzitet je vođen vizijom savremenog, najkvalitetnijeg i svrsishodnog obrazovanja. 
    
U jesen 1999, Megatrend univerzitet postao je punopravni član globalne univerzitetske mreže NEWS (North-East-West-South), čiji su članovi univerziteti iz celog sveta. Takođe, sve institucije Megatrend univerziteta su članice EAMSA (Euro-Asia Management Studies Association), jedine svetske asocijacije za studije menadžmenta. Januara 2003, Megatrend univerzitet primljen je u Zajednicu univerziteta Srbije. 
 
Studenti na Megatrend univerzitetu imaju priliku da uče od svetski priznatih predavača, koristeći učila i savremenu modernu literaturu. Oni na našem univerzitetu stiču znanja potrebna za započinjanje uspešne karijere u oblastima biznisa, ekonomije, menadžmenta, prava, kulture i medija, umetnosti i dizajna, kompjuterskih nauka, biofarminga. Mnogi od onih koji su prošli kroz naš obrazovni sistem danas su priznati stručnjaci u navedenim oblastima, i sami predstavljaju najbolju garanciju kvaliteta Megatrend univerziteta. Pokazalo se da znanja stečena na Megatrend univerzitetu predstavljaju trajan i čvrst temelj za neophodno permanentno obrazovanje eksperata današnjice, a kvalitet obrazovanja diplomcima ovog univerziteta obezbeđuje odličnu prohodnost pri nastavku studija na prestižnim svetskim institucijama, od Amerike do Japana, i od Skandinavije do Južnoafričke Republike. 
 
Megatrend univerzitet je dobitnik mnogih visokih domaćih i međunarodnih priznanja, među kojima je i nagrada dodeljena od strane Američkog udruženja za kvalitet (American Quality Association – AQA), kao i Evropska nagrada za kvalitet (European Quality Award) – obe uručene 2008. godine. Takođe, Megatrend univerzitet nagrađen je i prestižnom Vukovom nagradom za trajni doprinos nauci, obrazovanju i kulturi Srbije, u martu 2010. godine. Međunarodni naučni komitet EDUNIVERSAL, u okviru zvaničnog sistema selekcije, proglasio je Visoku poslovnu školu u Zaječaru za jednu od 500 najboljih poslovnih škola u svetu, novembra 2009. godine. EDUNIVERSAL je, inače, organizacija, koja daje globalne akreditacije visokoškolskim institucijama u svetu. 
    
Megatrend univerzitet razvio je plodnu naučnu i poslovnu saradnju sa više uglednih akademskih institucija širom sveta, čime se unapređuje opšti obrazovni potencijal i ostvaruju mogućnosti studiranja na odabranim inostranim fakultetima u okviru perspektivnih programa. Mnogi profesori Megatrendovih fakulteta nosioci su prestižnih domaćih I inostranih društvenih I stručnih priznanja (,,Zlatni beočug”,Vukova nagrada, itd.). Ugovori o saradnji potpisani su sa akademskim institucijama Italije, Slovenije, Meksika, Rumunije, Mađarske, Španije, Bugarske, Crne Gore, Francuske, Čilea, Argentine, Kine, Rusije i Venecuele. Rezultat uspešne međunarodne saradnje ogleda se i u broju i kvalitetu stranih gostujućih profesora koji učestvuju u realizaciji nastave na našem univerzitetu. 

Megatrend se i dalje razvija u skladu sa novim tehnologijama, informacionim sistemima i savremenim metodama za sticanje znanja. Svoje programe Megatrend univerzitet stalno prilagođava novim tokovima i na taj način razvija nastavu kroz koju se studenti optimalno pripremaju za buduće poslovne i životne poduhvate. 


Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog