Prijemni.rs
Maturang

Šta radi fizičar?


Fizičari rade u raznim oblastima, od akademske zajednice i istraživanja do industrije i vlade. Neke od oblasti u koje su uključeni fizičari su:

  • teorijska fizika – proučavanje osnovnih zakona prirode i razvoj matematičkih modela koji te zakone opisuju;

  • eksperimentalna fizika – dizajn, implementacija i analiza eksperimenata za testiranje teorijskih predviđanja i istraživanje ponašanja fizičkih sistema;

  • astrofizika – proučavanje osobina i ponašanja objekata i pojava u svemiru, kao što su zvezde, galaksije i crne rupe;

  • fizika kondenzovane materije – proučavanje osobina i ponašanja materije u njenim čvrstim i tečnim oblicima, kao što su poluprovodnici, superprovodnici i polimeri;

  • nuklearna fizika – proučavanje osobina i ponašanja atomskih jezgara i čestica koje ih čine, kao što su protoni, neutroni i kvarkovi;

  • fizika visoke energije – proučavanje ponašanja čestica pri visokim energijama, kao što su one koje proizvode akceleratori čestica kao što je CERN-ov Veliki hadronski sudarač.

Šta je potrebno da bi se steklo zvanje fizičara?

Fizičari se takođe bave delatnostima kao što je razvoj novih tehnologija u oblastima poput elektronike, nauke o materijalima i medicine. Oni takođe mogu biti uključeni u razvoj novih izvora energije, kao što su fuzioni reaktori ili solarne ćelije ili u rešavanje društvenih izazova, kao što su klimatske promene i energetska bezbednost.

Zanimanje fizičara zahteva čvrstu osnovu u matematici, kao i duboko razumevanje koncepata i principa fizike. Mnogi fizičari imaju doktorat u fizici ili srodnoj oblasti i mogu provesti nekoliko godina u sprovođenju istraživanja i objavljivanju radova pre nego što dobiju stalnu poziciju u akademskoj zajednici ili industriji.

Put do karijere fizičara obično počinje sticanjem diplome iz fizike ili srodne oblasti, kao što su inženjerstvo ili matematika. Nakon toga sledi diplomski program, koji može trajati od dve do šest godina, u zavisnosti od nivoa diplome. Tokom ovog perioda studenti obično pohađaju napredne kurseve iz fizike, sprovode istraživanja pod nadzorom člana fakulteta i pišu tezu ili disertaciju na osnovu svojih nalaza.

Nakon završetka diplomskih studija fizičari mogu da pređu na postdoktorske pozicije, gde nastavljaju da sprovode istraživanja i stiču iskustvo u svojoj oblasti. Takođe, mogu se baviti poslovima u industriji ili vladi, kao što je rad za tehnološku kompaniju ili nacionalnu laboratoriju.

Pored akademskih i tehničkih veština, fizičarima su takođe potrebne jake veštine komunikacije i timskog rada, jer često rade u saradničkim okruženjima i moraju da budu u stanju da objasne složene pojmove različitoj publici.

Fizičari igraju ključnu ulogu u unapređenju našeg razumevanja univerzuma i razvoju novih tehnologija koje poboljšavaju naše živote. Oni koriste kombinaciju teorije i eksperimenta da istraže fundamentalne principe prirode, a njihov rad ima široku primenu u oblastima od medicine do energije. Put do zanimanja fizičara zahteva čvrstu osnovu u matematici i fizici, kao i višegodišnju posvećenost studijama i istraživanjima.

Zanimaju vas druga zanimanja? Pogledajte šta rade ekonomista ili računovođa.

Pogledajte i našu stranicu sa svim zanimanjima.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti:
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog