Prijemni.rs
Maturang

Šta radi računovođa?


Računovođa je ključan element svakog poslovanja. Odgovoran je za upravljanje finansijama i ispunjavanje finansijskih ciljeva kompanije. Ima širok spektar odgovornosti: od upravljanja budžetom i platnim spiskom do kreiranja finansijskih izveštaja i predviđanja finansijskih trendova.

Koja su zaduženja računovođe?

Jedan od najvažnijih zadataka računovođe je vođenje finansijskih evidencija. On mora:

  • pratiti sve finansijske transakcije;

  • kreirati finansijske izveštaje;

  • osigurati da kompanija poštuje računovodstvene propise i standarde.

Pored toga, u saradnji sa administratorima, može biti odgovoran i za kreiranje budžeta, upravljanje platnim spiskom i pružanje finansijskih saveta menadžmentu kompanije.

Takođe, računovođa igra ključnu ulogu u analizi finansijskih podataka i kreiranju finansijskih prognoza. Mora biti u stanju da identifikuje trendove u finansijama i iskoristi ove informacije kako bi pomogao kompaniji da donese što bolje odluke. Odgovoran je za kreiranje finansijskih modela, razvoj prognoza i analizu finansijskih izveštaja kako bi se osiguralo da kompanija ispunjava svoje finansijske ciljeve.

Pored finansijskog upravljanja, može biti zadužen i za usklađenost sa porezom i izveštavanje. Mora obezbediti da kompanija poštuje poreske propise i podnosi tačne poreske prijave, a pored toga, može pružati poreske savete menadžmentu kompanije. On, takođe, mora biti upoznat sa poreskim zakonima i propisima i biti u toku sa promenama poreskih politika i zakona.

Šta je potrebno za rad u računovodstvu?

Da biste radili kao računovođa, važno je da imate razvijene analitičke sposobnosti i osećaj za detalje. Računovođa mora biti:

  • u stanju da radi sa velikim količinama podataka;

  • u stanju da identifikuje trendove i obrasce u finansijskim informacijama;

  • vešt u finansijskoj analizi;

  • sposoban da jasno i efikasno saopštava finansijske informacije.

Najčešće pozicije u oblasti računovodstva su kadrovski računovođa, poreski računovođa i finansijski analitičar. Da biste bili uspešni u ovim ulogama, važno je da dobro razumete računovodstvene principe i da poznajete finansijski softver i računovodstvene sisteme.

Sve u svemu, računovođa je neophodan kako bi svako poslovanje što bolje funkcionisalo. Odgovoran je za upravljanje finansijama i obezbeđivanje da kompanija ispunjava svoje finansijske ciljeve. Bez dobrog računovođe mnogim kompanijama bi bilo teško da donesu informisane finansijske odluke.

Gde se možete školovati za računovođu?

Mnogi fakulteti i više škole nude školovanje koje će vam dati neophodno znanje da biste se bavili ovim zanimanjem. Neke ustanove imaju obuke posebno za računovođe, dok se druge pretežno bave ekonomijom i finansijama i imaju dosta sličnih programa koji bi vam dali dovoljno predznanja za lakušu specijalizaciju u ovoj oblasti.

U nastavku ćemo vam prestaviti neke relevante ustanove.

Ekonomski fakultet – Univerzitet u Beogradu
Adresa: Kamenička 6, Beograd
Website: www.ekof.bg.ac.rs

Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju FEFA – Univerzitet Metropolitan
Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 44, Beograd
Website: www.fefa.edu.rs

Beogradska akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija – BAPUUS
Adresa: Kraljice Marije 73, Beograd
Website: www.bpa.edu.rs

Fakultet za računovodstvo i reviziju – Alfa BK Univerzitet
Adresa: Palmira Toljatija 3, Kragujevac
Website: alfa.edu.rs

Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad
Adresa: Vladimira Perića – Valtera 4, Novi Sad
Website: www.vps.ns.ac.rs

Beogradska bankarska akademija BBA – Univerzitet UNION
Adresa: Zmaj Jovina 12, Beograd
Website: bba.edu.rs

Ekonomski fakultet Subotica – Univerzitet u Novom Sadu
Adresa: Segedinski put 9-11, Subotica
Website: www.ef.uns.ac.rs

Visoka škola za menadžment i ekonomiju Kragujevac
Adresa: Karađorđeva 52, Kragujevac
Website: vsem.edu.rs

Visoka škola strukovnih studija za ekonomiju i upravu Beograd
Adresa: Ljubana Jednaka 1, Beograd
Website: www.rafin.edu.rs

Zanimaju vas druga zanimanja? Pogledajte šta rade ekonomista ili arhitekta.

Pogledaje i našu stranicu sa svim zanimanjima.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti:
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog