Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Opšte informacije - Peta ekonomska škola „Rakovica”

Peta ekonomska škola „Rakovica“ osnovana je 1962. godine. Od osnivanja do danas obrazovala je učenike ekonomske struke.
Peta ekonomska škola „Rakovica“ je kao i pre 58 godina, srednja stručna škola koja obrazuje učenike u području rada Ekonomija, pravo i administracija, u četvorogodišnjem trajanju i to u dva obrazovna profila, Ekonomski tehničar i Finansijski administrator.

Područje rada: Ekonomija, pravo i administracija

Verifikovani obrazovni profili:

 1. Ekonomski tehničar
 2. Finansijski administrator

U dosadašnjem zajedničkom radu učenika, nastavnog i vannastavnog osoblja, izgrađen je prepoznatljiv kvalitet dokazan kroz uspehe na različitim takmičenjima i smotrama u kalendaru Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Ustanova je upisana u registarski uložak Privrednog suda u Beogradu broj 5-56-00, kao Peta ekonomska škola „Rakovica“.

Sedište škole je u Beogradu, GO Rakovica, Hasanaginice 8
Osnivač ustanove je Republika Srbija.
Šifra delatnosti: 85.32 (Uredba o klasifikaciji delatnosti Sl. glasnik br. 54/2010)

Škola koristi školski objekat u ulici Hasanaginice 8 na teritoriji GO Rakovica na katastarskoj parceli 228/1 KO Stara Rakovica, upisan u List nepokretnosti 459 a na osnovu ugovora o korišćenju objekta potpisanog sa gradom Beogradom.

Nastava se izvodi u školskom prostoru koji je izrađen i opremljen u skladu sa propisima iz oblasti planiranja i izgradnje, kao i propisima koji propisuju tehničke standarde pristupačnosti za nesmetano kretanje osoba sa invaliditetom.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog