Preuzmi Maturang aplikaciju


Opšte informacije - Poljoprivredni fakultet u Zemunu

poljoprivredni fakultet

Studenti koji upišu Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu imaju mogućnost konkurisanja za smeštaj u studentskim domovima, ishranu u studentskom restoranu koji se nalazi u okviru Fakulteta, kao i konkurisanje za stipendije i kredite Ministarstva prosvete Republike Srbije.

Razvijene, interaktivne metode nastave i učenja izvode kompetentni nastavnici i saradnici koji će vam, uz savremenu opremu i materijale za nastavu i nauku, u moderno opremljenim učionicama, amfiteatrima, laboratorijama i na fakultetskom oglednom dobru, omogućiti da steknete potrebna teorijska i praktična znanja, kako biste, po završetku studija, započeli uspešnu karijeru.

čitaona 

Studije

Na Poljoprivrednom fakultetu nastava se izvodi na tri nivoa akademskih studija:

 • Osnovne akademske studije
 • Master akademske studije i specijalističke akademske studije
 • Doktorske akademske studije

 

 laboratorija

 

Gde mogu da se zaposlim kada završim Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu?

Nakon završenih osnovnih studija, sa zvanjem diplomiranog inženjera, možete se uspešno zaposliti u zemlji, EU i širom sveta, u oblasti ratarstva, povrtarstva, voćarstva, vinogradarstva, hortikulture, zootehnike, melioracija zemljišta, fitomedicine, prehrambene tehnologije, poljoprivredne tehnike i agroekonomije, u državnim, adrministrativnim i organima lokalne samouprave, u prosveti, bankama i drugim privrednim subjektima.

 

Nastavni odseci na Fakultetu

Nastavna delatnost Fakulteta obavlja se u okviru sledećih odseka:

 • Odsek za ratarstvo i povrtarstvo;
 • Odsek za voćarstvo i vinogradarstvo;
 • Odsek za hortikulturu;
 • Odsek za fitomedicinu;
 • Odsek za zootehniku;
 • Odsek za melioracije zemljišta;
 • Odsek za poljoprivrednu tehniku;
 • Odsek za agroekonomiju;
 • Odsek za prehrambenu tehnologiju.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog