Prijemni.rs
Maturang
  • Pravni fakultet u Kragujevcu
Studentski domovi

  • Studentski dom Paviljon I Radoja Domanovića br.1

  • Studentski dom Paviljon II Radoja Domanovića br.1

  • Studentski dom Paviljon III Sloboda Branka Radičevića br.1


O Fakultetu

Pravni fakultet je visokoobrazovna ustanova smeštena u Kragujevcu i deo je Univerziteta u Kragujevcu. Fakultet je osnovan 1972. godine.

Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, čiji je osnivač Vlada Republike Srbije, kao visokoškolska ustanova specijalizovana za proučavanje i unapređivanje pravne nauke i pravne prakse, obezbeđuje najviše standarde u visokom obrazovanju, podstiče intelektualni i lični razvoj, sprovodi relevantna istraživanja i pruža usluge za okruženje.

Pravni fakultet u Kragujevcu je posvećen cilju, da ostvarivanjem savremenih studijskih programa, postane regionalni lider u visokom obrazovanju. Težnju za liderskom pozicijom u regionu, Pravni fakultet u Kragujevcu pravda manifestovanjem kvalitetnih i savremenih obrazovnih programa, podsticanjem različitosti i uključivanjem zajednice u aktivnosti Fakulteta. Izvanredni uslovi za sticanje adekvatnih znanja i veština, studentima Pravnog fakulteta u Kragujevcu omogućuju konkurentnost pri zapošljavanju. Pravni fakultet u Kragujevcu stalnom edukacijom zaposlenih i sistemom kontrole kvaliteta obezbeđuje da studenti budu uvek na prvom mestu.

Visokoškolska ustanova ima utvrđene osnovne zadatke i ciljeve koji su u skladu sa ciljevima visokog obrazovanja u Srbiji i utvrđeni Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije.

Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, u okviru svoje osnovne delatnosti, razvija obrazovni, stručni i naučno–istraživački rad u oblasti pravnih nauka. Pored postojećih, Pravni fakultet sprovodi i nove obrazovne standarde u skladu sa Bolonjskom deklaracijom radi unapređivanja obrazovnog procesa i kvaliteta nastave. Na ovaj način studentima se omogućava da steknu teorijska i stručna znanja i profesionalne veštine na savremenom obrazovnom nivou u cilju kreativnog rada i uspešnog zapošljavanja u Republici Srbiji i inostranstvu. 

Takođe, u cilju sticanja praktičnih znanja i iskustava od strane studenata, Pravni fakultet sarađuje sa pravosudnim organima, privrednim subjektima, centrima za socijalni rad, kazneno-popravnim ustanovama, državnom upravom i lokalnom samoupravom i diplomatsko-konzularnim službama. Fakultet razvija saradnju i sa njemu srodnim ustanovama u zemlji i svetu, čime se omogućava razmena nastavnika, saradnika i studenata, ali i unapređuje obrazovna i naučna delatnost. 

Prihvatanjem i primenom novog sistema upravljanja kvalitetom Pravni fakultet obezbeđuje dostizanje visokih domaćih i međunarodnih standarda kvaliteta obrazovnog, stručnog i naučno-istraživačkog rada. Krajnji cilj Pravnog fakulteta je stvaranje kvalitetnih stručnjaka i naučnika u oblasti prava, kao i podizanje opšteg nivoa pravne svesti kao jednog od bitnih elemenata u građenju pravne države. Takođe, unapređivanjem nastavnih programa, povezivanjem sa međunarodnim i domaćim ustanovama, Pravni fakultet u Kragujevcu ima za cilj i da postane jedan od ključnih nosilaca razvoja pravne struke i nauke u Republici Srbiji.

Studijski programi

1. Osnovne akademske studije prava

  • Opšti smer
  • Unutrašnji poslovi i bezbednost

2. Master akademske studije prava
3. Doktorske akademske studije prava


Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog