Prijemni.rs
Maturang
  • Pravni fakultet u Kragujevcu
Studentski domovi

  • Studentski dom Paviljon I Radoja Domanovića br.1

  • Studentski dom Paviljon II Radoja Domanovića br.1

  • Studentski dom Paviljon III Sloboda Branka Radičevića br.1Studiranje pravnih nauka je jedna od najpopularnijih oblasti studiranja u Srbiji, kao i u svetu. Pravni fakulteti nude različite nivoe studija – od osnovnih i master studija, preko doktorskih, pa sve do specijalističkih studija.

Pravna nauka se bavi razumevanjem zakona, pravnog sistema i ulogom pravnog sistema u društvu, kao i proučavanjem procesa donošenja i primene zakona, pravnih problema i načina rešavanja tih problema.

U toku studija studenti se upoznaju sa pravnim terminima i konceptima, uče o pravnom sistemu, istoriji i teoriji prava i dopunjuju svoje znanje o aktuelnim propisima i pravnim problemima. U sklopu svog studijskog programa studenti pravnih nauka obično izučavaju i društvene nauke, istoriju i filozofiju.

Karijerne mogućnosti za studente prava

Diplomirani pravnici imaju mogućnost da se zaposle u različitim oblastima i industrijama – mogu raditi u sudovima, advokatskim kancelarijama, ali i velikim kompanijama koje imaju pravne službe. Oni koji žele da nastave svoje obrazovanje mogu upisati master, doktorske ili specijalističke studije.

S obzirom na to da su pravni sistem i zakon prisutni u svim oblastima života, diplomirani pravnici imaju širok spektar karijernih mogućnosti. Pored toga, oni se mogu specijalizovati za određenu oblast, poput građanskog, krivičnog, radnog ili upravnog prava, i raditi na sledećim pozicijama:

  • Advokat

Diplomirani pravnici se mogu zaposliti kao advokati u advokatskim kancelarijama ili mogu samostalno osnovati svoje kancelarije. Posao advokata podrazumeva pružanje pravnih saveta, zastupanje klijenata pred sudovima i organima javne vlasti, kao i izradu pravnih dokumenata.

  • Sudija

Nakon dugogodišnjeg iskustva, diplomirani pravnici mogu da se zaposle kao sudije u različitim vrstama sudova, uključujući osnovne, prekršajne i krivične sudove. Sudije su odgovorne za donošenje odluka u skladu sa zakonom i pravilima i te odluke moraju obrazložiti. Upravo zbog toga je važno da studenti prava razvijaju sposobnost kritičkog razmišljanja i analitičke veštine kako bi bili u stanju da razumeju i primene pravne propise.

Diplomirani pravnici imaju priliku da rade u različitim oblastima i sektorima, primenjujući svoje znanje i veštine kako bi pravda i red bili očuvani u društvu. Sada ćemo se fokusirati na druge karijerne mogućnosti za studente prava.

Oni koji završe studije prava imaju priliku da se zaposle u različitim ustanovama i kompanijama koje se bave pravnim poslovima. Neke od najčešćih pozicija na kojima mogu raditi su:

Notar

Notari su ovlašćeni javni službenici koji overavaju dokumenta, potpise i izjave. Takođe, oni mogu sastavljati i overavati pravne dokumente, kao što su testamenti, ugovori i punomoćja. Notari obično rade u javnoj službi ili kao samostalni notari.

Inspektor

Inspektori su odgovorni za sprovođenje zakona i održavanje javnog reda i mira. Oni mogu raditi u gradskoj ili državnoj policiji, kao i u privatnim agencijama, a često su uključeni u istrage krivičnih dela i zločina.

Pravni savetnik u kompaniji

Pravni savetnik u kompaniji je odgovoran za pravne aspekte poslovanja. On pomaže kompaniji da se pridržava zakona i propisa i ukazuje rukovodstvu na pravne posledice poslovnih odluka. Pravni savetnici rade na sličan način, ali su uglavnom zaposleni u privatnom sektoru i njihov fokus je usmeren na pružanje pravnih saveta kompanijama ili pojedincima. Pravni savetnici pomažu svojim klijentima da se pridržavaju zakonskih propisa i da reše eventualne pravne probleme.

Upravljanje intelektualnom svojinom je još jedno područje za koje diplomirani pravnici mogu da se specijalizuju. Ako se opredele za ovu oblast, oni će se baviti pravnim pitanjima u vezi sa patentima, autorskim pravima, žigovima i drugim aspektima intelektualne svojine.

Još jedna od mogućnosti su nevladine organizacije ili vladine agencije koje se bave zaštitom ljudskih prava ili borbom protiv korupcije. U ovom slučaju, oni će raditi na pitanjima koja se tiču ljudskih prava, na borbi protiv diskriminacije, zaštiti okoline i potrošača i drugim društvenim pitanjima.

Kao što vidite, diplomirani pravnici imaju veliki izbor karijernih opcija nakon završetka fakulteta. Bez obzira na to za koje se zanimanje opredele, oni će biti u prilici da primene svoje znanje i veštine na različite načine i tako doprinesu društvu.

Interesantna činjenica koja se tiče prava je da je to jedna od najstarijih oblasti studiranja, koja se i danas razvija i prilagođava savremenim potrebama. Pored toga, pravni sistem je neizostavan deo svakog društva, što znači da će diplomirani pravnici uvek biti traženi i da će imati priliku da rade na interesantnim projektima i slučajevima koji imaju veliki uticaj na društvo u celini.

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog