Prijemni.rs
Maturang
 • Pravni fakultet Univerziteta Union
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


O Fakultetu

Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu ima već dve decenije dugu tradiciju uspešnog obavljanja delatnosti visokog obrazovanja u oblasti prava. Fakultet je osnovan 2001. godine pod imenom Fakultet za poslovno pravo. Fakultet je 2005. godine promenio naziv u Pravni fakultet i pristupio Univerzitetu Union u Beogradu. Ustanova, kao i studijski programi Fakulteta akreditovani su u redovnim ciklusima. U ciklusu reakreditacije akreditovano je pet studijskih programa. 

Osnovni zadatak koji je Fakultet postavio u svom radu je da pripremi studente/kinje da postanu odgovorni profesionalci i profesionalke, lideri i liderke u obavljanju pravnih poslova, poslovnom okruženju, državnim organima i u privatnom životu, kao i da učestvuju u izgrađivanju prava i pravnih institucija u društvu.

Prenoseći studentima i studentkinjama pravnička znanja i veštine i pripremajući ih za pravničku profesiju, Fakultet kroz sve svoje aktivnosti pokušava da promoviše osnovne vrednosti demokratske političke kulture – pre svega kulturu tolerancije, argumentovanog dijaloga i etičnog postupanja.

Fakultet je posvećen negovanju akademskih i naučnih sloboda. U svakodnevnom radu Fakulteta se podstiče razmena mišljenja i ideja, i kultura naučnog rada među zaposlenima i studentima. Konačno, Fakultet stimuliše, kreativnost i inovativnost studenata i studentkinja i otvoren je i spreman da podrži njihove ideje i inicijative.

Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu se prepoznaje po modernom načinu izučavanja pravnih disciplina koji uključuje spoj teorijske i praktične nastave. Fakultet se razlikuje od drugih pravnih fakulteta po tome što se na ovom fakultetu pored standardnih pravnih disciplina, izučavaju i moderne discipline kao što su pravo EU, medijsko pravo, medicinsko pravo, pravna etika, ekološko pravo, pravo informacionih tehnologija, prava deteta itd. Studijski programi su koncipirani i usaglašeni sa odgovarajućim programima evropskih fakulteta.

Studijski programi

Fakultet vrši upis na:

 • Studije prvog stepena– osnovne akademske studije prava u četvorogodišnjem trajanju i osnovne akademske studije prava u trogodišnjem trajanju
 • Studije drugog stepena – master akademske studije prava
 • Studije trećeg stepena – doktorske akademske studije

Osnovne akademske studije

Na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu organizuje se i realizuje jedan studijski program osnovnih akademskih studija pod nazivom Osnovne akademske studije prava (OASP). Studije traju četiri godine (osam semestara), imaju obim od 240 ESPB. Studijski program, koncipiran kao program opšteg tipa, pokriva celokupno područje pravne struke i rada uprave, pravosudnih organa, drugih institucija, privrednih subjekata itd. Cilj studijskog programa usklađen je sa misijom Fakulteta i svrhom studijskih programa regulisanom u Statutu ustanove. 

Završetkom studija student stiče šesti nivo (podnivo 2) kvalifikacija prema važećem zakonskom nacionalnom okviru kvalifikacija i akademsko zvanje diplomirani pravnik, što je istovremeno pretpostavka za polaganje pravosudnog i drugih stručnih ispita i za zapošljavanje na odgovarajućim poslovima u pravosuđu, upravi i privredi. 

Master akademske studije

Na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu organizuje se i realizuje studijski program master akademskih studija pod nazivom Master akademske studije prava (MASP). Ovaj studijski program predstavlja nadogradnju programa koji se ostvaruje na prvom nivou akademskih studija u obimu od 240 ESPB i sa koga studenti imaju direktnu prohodnost na master akademske studije. Studije MASP traju jednu godine (dva semestra), imaju obim od 60 ESPB i omogućavaju studentima da se odluče između različitih studijskih modula. 

U studijskom programu ostvarena je interakcija između različitih grana prava i pravnih disciplina, kako bi studenti, prema vlastitim potrebama i interesovanjima, mogli steći uvid u njihovu međusobnu povezanost, čime se, s druge strane, podstiče interdisciplinarno izučavanje tzv. graničnih oblasti pravne nauke. Master akademske studije prava pružiće studentima vrhunska stručna i teorijska znanja zahvaljujući kojima će moći da rešavaju najsloženije pravne probleme što je od značaja za sve pravničke profesije, a posebno za pravnike koji treba da obavljaju poslove na rukovodećim radnim mestima u državnoj upravi, u pravosuđu, drugim organizacijama ili u pravnim službama u privrednom sektoru, u okvirima javno beležničke službe, delatnosti javnih izvršitelja, advokata i drugih organizacija.

Doktorske akademske studije

Na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu organizuje se i realizuje studijski program doktorskih akademskih studija pod nazivom Doktorske studije prava (DSP), obima 180 ESPB, u trajanju od tri godine (šest semestara), kojim se zaokružuje proces obrazovanja pravnika. 

Studije imaju naglašenu naučno-istraživačku komponentu koja omogućava kritičko vrednovanje postignuća u oblasti prava. Studijski program pokriva celokupno područje pravne nauke, savremen je i kompatibilan sa sistemima doktorskih studija u evropskim akademskim sredinama (posebno u okviru kontinentalnog pravnog područja), a temelji se na razvoju kreativnog istraživanja iz područja nacionalnog, evropskog, međunarodnog i uporednog prava.


Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog