Prijemni.rs
Maturang
 • Pravni fakultet
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


O Fakultetu

Pravni fakultet deo je Megatrend Univerziteta. 

Pravni fakultet Megatrend univerziteta je ušao u drugu deceniju postojanja i uspešnog rada. Akreditovan je za sve nivoe studija. Zahvaljujući tome, na njemu se realizuju studijski programi osnovnih, master i doktorskih akademskih studija.

Studijski programi

Na Pravnom fakultetu izvode se sledeći akreditovani akademski studijski programi:

Osnovne akademske studije

Studijski program osnovnih akademskih studija Pravo ima dva izborna modula: 

 • Pravo
 • Bezbednost 

U skladu sa misijom i ciljevima Pravnog fakulteta, Megatrend univerziteta, studijski program osnovnih akademskih studija ima dva primarna cilja: obrazovanje budućih pravnika koji će stečena znanja i veštine moći uspešno da primene u praksi i da buduće poslove obavljaju samostalno, stručno i odgovorno; sticanje znanja koja su potrebna za nastavak akademskog obrazovanja i pohađanje viših nivoa studija radi sticanja produbljenih znanja. Ovakvim pristupom stvoreni su uslovi za izučavanje svih pravnih predmeta potrebnih za polaganje pravosudnog ispita, u skladu sa zakonom.

Na Fakultetu se izučavaju nastavni predmeti prilagođeni studijskim programima i razvrstani po godinama studija. Na prvoj i drugoj godini studija predmeti su isti za sve studente, a na trećoj i četvrtoj godini prilagođeni izabranom studijskom programu i bližem usmerenju. Obim studija je 240 ESPB. 

Po završetku osnovnih akademskih studija Pravo, student dobija zvanje diplomiranog pravnika. Stečeno znanje omogućava mu da se za relativno kratko vreme osposobi za samostalno i uspešno obavljanje pravnih, bezbednosnih, službeničkih i drugih poslova. Na Fakultetu je diplomiralo više hiljada studenata i mnogi od njih se nalaze na najodgovornijim dužnostima kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Ima i onih koji su se opredelili za advokatski poziv, za rad u sudu, tužilaštvu, pravobranilaštvu ili kod notara, odnosno javnog beležnika. Većina diplomaca relativno brzo dolazi do odgovarajućeg posla, što je najbolja potvrda njihovog odgovornog odnosa prema radu i radnim obavezama.

Master akademske studije

Studijski program Master akademskih studija Pravo i Bezbednost predstavlja prirodni nastavak obrazovanja studenata sa studijskih programa osnovnih akademskih studija. Osnovni cilj studijskog programa master akademskih studija je obrazovanje odgovarajućih stručnjaka iz naučnih oblasti iz naučnog polja Pravo, na nivou mastera, koji će biti osposobljeni za obavljanje složenih poslova, kao i osposobljavanje za dalji naučno – istraživački rad. 

Uslovi za upis studenata na ovaj studijski program su završene osnovne akademske studije sa 240 ESPB bodova u trajanju od 4 godine.

Master studije prava i bezbednosti traju jednu godinu – dva semestra.

Obim studija: 60 ESPB.

Po završetku studijskog programa studenti stiču akademsko zvanje: master pravnik.

Doktorske studije 

Studijski program doktorskih akademskih studija Pravo i Bezbednost osposobljava studente za primenu i dalji razvoj znanja i naučno-stručnih dostignuća iz oblasti prava, kao i nadogradnju stečenog znanja i iskustva stečenih na prethodnim nivoima studija. Osnovni cilj doktorskog programa je produbljivanje i proširenje sposobnosti doktoranda da razviju istraživačka znanja i da se formiraju kao istraživači sposobni za sprovođenje istraživanja na visokom nivou u skladu sa međunarodnim standardima. 

Studijski program doktorskih akademskih studija Pravo i Bezbednost traje tri godine – šest semestara. Studijski program obuhvata dva obavezna i četiri izborna predmeta iz izbornog područja i uže naučne oblasti iz koje je predmet doktorske disertacije, kao i samostalni naučnoistraživački rad čiji je krajnji rezultat izrada i odbrana doktorske disertacije kao originalnog naučnog dela kandidata.

Po završetku studijskog programa stičete zvanje: doktor nauka – pravne nauke.


Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog