Prijemni.rs
Maturang

Evropski opšti okvir kvalifikacija

Evropski opšti okvir kvalifikacija (EQF – European Qualifications Framework) je alat koji omogućava upoređivanje kvalifikacija iz različitih zemalja unutar Evropske unije. Cilj EQF-a je da podrži mobilnost radnika i studenata unutar Evrope, olakšavajući razumevanje kvalifikacija nezavisno od zemlje u kojoj su stečene.

Ovaj okvir posebno olakšava studiranje u inostranstvu, jer univerziteti i visokoškolske institucije mogu lakše prepoznati i vrednovati kvalifikacije potencijalnih međunarodnih studenata. Okvir se sastoji od osam referentnih nivoa koji se baziraju na ishodima učenja. Svaki nivo opisuje ono što pojedinac zna, razume i može da uradi nakon završetka obrazovanja ili obuke.

EQF služi kao most između nacionalnih kvalifikacionih sistema, čineći ih transparentnijim i lakšim za upoređivanje. Kroz ovaj okvir, Evropska unija teži jačanju saradnje u oblasti obrazovanja, promovišući mobilnost studenata i celoživotno učenje.

Izdvojeni univerziteti i fakulteti:
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog