Prijemni.rs
Maturang

Koncept

Koncept se, u kontekstu usmenog ispita, odnosi na kratki, strukturirani nacrt ili plan koji student priprema kao osnovu za svoje izlaganje. Ovaj nacrt pomaže studentu da organizuje svoje misli, identifikuje ključne tačke koje treba obraditi i osigura da pokrije sve aspekte postavljenog pitanja. Koncept obično sadrži osnovne ideje, argumente, ključne termine ili činjenice koje će student koristiti tokom izlaganja.

U nekim situacijama, studentima se može dopustiti da koriste kratko vreme pre samog usmenog izlaganja da pripreme ovaj koncept, čime se olakšava strukturirano i koherentno prezentovanje informacija. U suštini, koncept služi kao svojevrsni putokaz ili vodič za studenta tokom usmenog ispita, omogućavajući mu da efikasno komunicira svoje znanje i razumevanje teme, dok istovremeno pruža jasnu i organizovanu prezentaciju svog odgovora.

Izdvojeni univerziteti i fakulteti:
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog