Prijemni.rs
Maturang

Zajednička diploma (Joint degree)

Zajednička diploma (Joint degree) predstavlja akademsku kvalifikaciju koju student stiče nakon završetka studijskog programa koji je organizovan i sproveden u saradnji između dve ili više visokoškolskih institucija, često iz različitih zemalja. Ove institucije mogu biti fakulteti, univerziteti, visoke škole ili bilo koja druga institucija visokog obrazovanja. Ovaj pristup omogućava studentima da tokom studija steknu iskustvo u više obrazovnih sistema, kombinujući različite metode učenja, kulture i akademske pristupe. Na kraju ovakvog programa, studentima se izdaje jedna diploma koju su overile sve institucije koje su učestvovale.

Ova diploma priznaje se širom sveta i često je visoko cenjena zbog međunarodnog karaktera i interdisciplinarnog pristupa obrazovanju. Zajednički studijski programi pružaju studentima priliku da razviju međukulturne kompetencije, jezične veštine i globalnu perspektivu, čineći ih konkurentnijima na međunarodnom tržištu rada i otvarajući im vrata za dalje međunarodne akademske i profesionalne prilike.

Izdvojeni univerziteti i fakulteti:
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog