Prijemni.rs
Maturang
  • 10 saveta za uspeh na prijemnom


Nikako nemojte zakasniti: kandidati moraju striktno voditi računa o tome da ne zakasne na prijemni jer u tom slučaju neće moći pristupiti ispitu. Najbolje je doći na fakultet najmanje pola sata pre ispita. Osim kod dolaska na prijemni ispit, kašnjenje se ne toleriše ni kod upisa. Bilo je studenata koji su na svoj termin upisa zakasnili pet minuta, pa nisu uspeli da se upišu jer je njihovo mesto već zauzeo neko drugi.

Ne zaboravite ličnu kartu: kad krenete na prijemni ispit, proverite da li ste poneli sav potreban pribor i dokumente. Na ispitu radi identifikacije kod sebe morate imati ličnu kartu ili pasoš. Njih nikako nemojte zaboraviti. Na nekim fakultetima ličnu kartu tokom ispita morate držati na klupi jer se proverava jeste li vi zaista osoba za koju se predstavljate.

Mobilni telefon ugasite pre ispita: na sve fakultete na ispit možete uneti mobilni, ali ga morate ugasiti. U poslednje vreme sve se češće u javnosti pojavljuju infomacije o tome da studenti putem mobilnog varaju na ispitu. Uhvate li vas da tokom ispita koristite mobilni, računajte na to da će vas sigurno izbaciti.

Prvo pročitajte čitav test: pre nego što počnete rešavati zadatke, pročitajte ceo test. Pažljivo slušajte i uputstva osobe koja sprovodi ispitivanje kako negde ne biste pogrešili. Ako imate poseban list na koji upisujete tačne odgovore, dobro pazite da ne zamenite redne brojeve pitanja i odgovora.

Negativni bodovi: vodite računa o tome da se na nekim fakultetima za netačan ili neupisan odgovor dobijaju negativni bodovi na prijemnom ispitu. Zbog toga, stručnjaci savetuju kandidatima da zaokruže i ona pitanja za koja nisu sigurni u tačan odgovor.

polaganje prijemnog ispita

Vodite računa o vremenu: svaki zadatak dobro pročitajte do kraja pre nego što počnete da ga rešavate i vodite računa o vremenu. Bilo bi dobro da kandidati na ispit ponesu sat kako ih ne bi uhvatila panika i kako bi znali koliko još tačno imaju vremena za popunjavanje testa ili rešavanje zadataka. Stručnjaci savetuju kandidatima da pre nego što počnu da rešavaju test izračunaju koliko minuta imaju na raspolaganju za odgovor na svako pitanje i da se toga pridržavaju. Najbolje je prvo rešiti one zadatke koji su vam lakši, a tek onda ostale, kako se na jednom pitanju ne biste previše zadržali. Na kraju testa ostavite dovoljno vremena da još jednom sve prekontrolišete.

Ne brzajte s promenom odgovora: najčešće je tačan onaj odgovor koji vam je prvi pao na pamet, tvrde psiholozi, i kandidatima savetuju da svoj odgovor promene samo ako su sto posto sigurni da su pogrešili.

Zamke na koje treba pripaziti: prilikom rešavanja zadataka tipa tačno-netačno pripazite na reči poput uvek, nikada, nijedan, svi, odnosno na reči ponekad, ponešto, neki, uglavnom, često... Tu se najčešće kriju zamke koje mogu da vas odvrate od tačnog odgovora.

Kod zaokruživanja prvo sami osmislite odgovor: kod zadataka sa više ponudenih odgovora, najsigurniji ćete biti u tačan odgovor ako upotrebite sledeću strategiju: pokrijte ponuđena rešenja i na postavljeno pitanje odgovorite sami. Ako se vaš odgovor nalazi medu ponuđenim rešenjima, nema sumnje da je vaš odgovor tačan. Ako nema tog odgovora, potražite mu najsličniji.

Kod pisanja eseja budite konkretni: ako se vaš ispit sastoji i od pisanja eseja, prvo izradite koncept teksta. Pri pisanju pazite da pišete kratkim i potpunim rečenicama, a gde god je to moguće, koristite i stručnu terminologiju iz ispitne literature. Budite konkretni i izbegavajte ponavljanja i vodite računa o vremenu.


Povezani članci

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: