Prijemni.rs
Maturang
  • Fakultativni ispiti i dodatni bodovi


Upisivanjem određenog fakulteta, automatski dobijate mogućnost da usavršavate jezike koje ste do sada učili (najčešće, kao obavezan jezik postavlja se engleski).

Učenje

Foto: Pixabay

Na svakoj godini, naročito na filološkim i filozofskim fakultetima, dobićete mogućnost da birate jezike koje želite da usavršite i da se njime koristite.

Međutim, uvek možete da izaberete više. Fakultativno polaganje ispita podrazumeva da sami birate ispit koji je na listi izbornih predmeta te da ga polažete kao i sve druge obavezne ispite. Ocene koje dobijete prilikom polaganja fakultativnih ispita ne ulaze u vaš prosek, ali donose dodatne ESPB bodove. Tako npr., ukoliko uzmete engleski jezik kao obavezni, a nemački jezik kao fakultativni, imaćete priliku da polažete oba, kao ravnopravna, ali ćete samo sa obaveznog predmeta računati ocene u prosek.

Iako ne zvuči naročito ohrabrujuće, fakultativni predmeti (ne samo jezici, već bilo koji predmet, koji se može birati dodatno), može da vam donese mnoge beneficije.

Ukoliko želite da upisujete master ili doktorske studije, fakultativni ispiti doneće vam dodatne bodove, te će vaš prosek postati veći. Recimo, ukoliko jedan fakultativni predmet nosi 4 ESPB boda, vaš prosek na listi za master, odnosno, doktorske studije se povećava za 0,4 (tako, ukoliko ste ranije imali prosek 8, vaš prosek će se računati kao 8,4). Takođe, ukoliko planirate da upisujete doktorske studije, morate imati položena dva jezika, u nivou B2. Ovo pravilo je neophodno ispoštovati, jer inače nećete biti u mogućnosti da usavršavate vaše zanje i dobijete zvanje doktora nauka.

Ono što je najbitnije jeste da rasporedite svoje vreme. Ukoliko nemate vremena zbog predmeta koji su obavezni da se polože, fakultativni ispiti mogu da pričekaju neku drugu godinu, kada će studiranje biti malo lakše i kada ćete biti bolje organizovani. Najbitnije je da sami organizujete svoje vreme, pa ukoliko i ima mesta usavršavanju, doći će i za to vreme.

Takođe, ukoliko imate diplome iz nekih jezičkih škola, donesite ih prilikom upisa na fakultet, ili u toku fakulteta. Ako je škola lincencirana na univerzitetskom nivou, postoji velika mogućnost da vam se diplome priznaju, te da imate dodatne položene ispite, koje ne morate spremati, a možete se pak za to vreme upustiti u neko novo savlađivanje jezika ili nekih drugih predmeta.

Najbitnije je biti dobro informisan i pokušati sebi olakšati upis na više studije, ukoliko je to moguće. Mnoge aktivnosti van fakulteta, takođe mogu da donesu dodatne bodove – volontiranje na različitim skupovima, učestvovanje na konferencijama, kao i objavljivanje radova u zbornicima i određenim časopisima, koji su ovlašteni da dodeljuju studentima bodove, nakon objavljenog članka/eseja/studije.

Radite na sebi, učestvujte u događajima vezanim za vašu struku i usavršavajte se kad god za to imate vremena. Najbitnije je biti dobro informisan i pokušati sebi olakšati upis na više studije, ukoliko je to moguće.

 


Povezani članci

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: