Prijemni.rs
Maturang

Master studije


Da li znate da sa master diplomom dobijate 10–20% veću početnu platu širom sveta? Upravo je bolja finansijska pozicija čest motiv diplomaca da upišu master studije – samo godinu dana ili dve godine studija za dosta beneficija i bolji početak karijere. Ako se pitate, ovo pravilo važi i na balkanskom tržištu rada. Međutim, sticanje master diplome može značiti značajno ulaganje vremena i resursa. Kako biste saznali da li su master studije za vas, šta je potrebno za upis i gde možete da ih upišete, pročitajte ovaj članak do kraja.

Šta su master studije

Master studije su vrsta visokog obrazovanja koje je fakultativno nakon završetka osnovnih studija. Pripadaju drugom nivou studija na univerzitetu i, naravno, predstavljaju stepen akademskog napredovanja. Programi su jednogodišnji ili dvogodišnji i primarno služe specijalizovanju u odabranoj oblasti, odnosno, razvijanju znanja iz nekog od aspekata nauke, na primer, iz primenjene psihologije.

Za razliku od osnovnih studija, master studije zahtevaju visok nivo istraživanja, kritičkog razmišljanja, samostalnosti u učenju, kolegijalnosti i profesionalnosti u radu, budući da su master studenti obično uključeni u različite projekte i usko sarađuju sa stručnjacima iz svoje oblasti.

Prednosti pohađanja master studija

Osim što pružaju specijalizovano znanje i veštine istraživanja, master studije vam nude:

Karijerne mogućnosti

Sticanje master diplome vas može učiniti konkurentnijim kandidatom za poslove u odabranoj oblasti. Sa naprednim veštinama i znanjem koji se stiču na ovom nivou studija možete se kvalifikovati za bolje plaćene pozicije, unapređenja ili rukovodeće uloge.

Networking – umrežavanje

Tokom master studija moći ćete da se povežete sa profesorima, vršnjacima i alumnijima iz oblasti za koju se specijalizujete. Ove konekcije mogu vam otvoriti mnoga poslovna vrata i doneti prilike za stažiranje, ponude za posao ili mogućnost mentorstva.

Lični rast i razvoj

Sticanje master diplome može biti značajno iskustvo, koje vas izaziva da kritički razmišljate, efikasnije komunicirate, družite se, radite i stičete iskustvo sa kolegama iz struke. Postdiplomske studije obično zahtevaju novi nivo posvećenosti studenata, tako da je master idealna prilika da unapredite svoje organizacione i logističke veštine.

Koje vrste master studija postoje

Svaka visokoškolska ustanova (visoke škole, državni fakulteti i privatni fakulteti) obično ima raznovrsnu ponudu master programa, razlikujući master akademske studije i master strukovne studije (oba tipa master studija namenjena su usavršavanju studenata, ali kroz različite aspekte – teorijske ili praktične).

 • Master akademske studije (MA i MSc):
  • jednogodišnje master studije (60 ESPB) za studente koji su završili četvorogodišnje osnovne studije i stekli 240 ESPB bodova ili za studente koji su završili integrisane studije i stekli 300 ESPB bodova;
  • dvogodišnje master studije (120 ESPB) za studente koji su završili trogodišnje strukovne studije i stekli 180 ESPB bodova.
 • Master strukovne studije (MVoc):
  • jednogodišnje strukovne master studije (60 ESPB) za studente koji su završili osnovne akademske studije i stekli 240 ESPB bodova ili za studente koji su završili osnovne strukovne studije i stekli 180 ESPB bodova;
  • dvogodišnje strukovne master studije (120 ESPB) za studente koji su završili osnovne strukovne studije i stekli 180 ESPB bodova.

Prekvalifikacije putem master studija

Master studije mogu biti i prilika da se prekvalifikujete ukoliko želite da proširite domen svog znanja ili pak da se okrenete potpuno drugačijem akademskom smeru od prvobitnog.

Prekvalifikacija putem master studija je moguća ukoliko ste na osnovnim studijama studirali relativno srodnu oblast. Na primer, nakon osnovnih studija mehatronike možete upisati master studije iz oblasti programiranja ili nakon studija iz sociologije možete upisati master studije iz oblasti poslovne psihologije. Treba imati na umu da ćete najverovatnije biti u obavezi da polažete diferencijalne ispite kako biste nadomestili neophodno znanje i kvalifikovali se za sticanje master diplome iz oblasti za koju ste se opredelili.

Kako steći diplomu master studija

Da biste stekli diplomu master studija, treba da ispratite nekoliko ključnih koraka:

 1. Izaberite visokoškolsku ustanovu i master program koji želite da studirate.
  Potražite informacije o master programima koje nude različiti fakulteti u Srbiji i odlučite se za onaj koji najbolje odgovara vašim interesovanjima i ciljevima.
 2. Proverite uslove upisa na izabrani master program i prijavite se na konkurs.
  Uslovi za upis na master studije mogu se razlikovati u zavisnosti od fakulteta i programa, ali uglavnom obuhvataju završene osnovne studije (180 ili 240 ESPB) i položen prijemni ispit za master studije, ukoliko je tako propisano konkursom.
 3. Nakon upisa master studija, posvetite se predavanjima, seminarima i vežbama.
  Redovno pohađajte predavanja i vežbe, izvršavajte obaveze propisane planom i programom studija i polažite sve ispite u skladu sa zahtevima master programa.
 4. Napišite, pripremite i odbranite master rad pred komisijom.
  Kada uspešno odbranite master rad, dobićete diplomu master studija, koja dokazuje da ste završili odgovarajući program i stekli kvalifikacije u skladu sa zahtevima tog programa i fakulteta.

Uslovi upisa na master studije

Ako se prijavljujete na master studije, uslovi se mogu razlikovati u zavisnosti od trajanja mastera. Za jednogodišnji master neophodno je da ste prethodno ostvarili najmanje 240 ESPB bodova na osnovnim studijama, dok je uslov za dvogodišnji master da ste ostvarili najmanje 180 ESPB bodova na osnovnim akademskim ili strukovnim studijama.

Faktori koji utiču na redosled kandidata prijavljenih na master studije

 • Dužina studiranja
 • Broj osvojenih poena na prijemnom ispitu (ukoliko je propisan konkursom)
 • Prosečna ocena tokom osnovnih studija
 • Intervju i esej (ukoliko je propisano konkursom)

Raspoloživa mesta i visina školarine na master studijama

U Srbiji državni fakulteti obično nude ograničen broj mesta za master studije (5–50 po master studijskom programu), što znači da konkurencija za upis na master studije može biti vrlo visoka. Međutim, privatni univerziteti i fakulteti često imaju veći broj raspoloživih mesta.

Školarine na master studijama takođe variraju i mogu biti visoke. U proseku se kreću od 100.000 do 170.000 dinara, ali ne treba zaboraviti da državni fakulteti obično studentima koji tokom studija ostvare izuzetne rezultate nude studentske stipendije ili druge oblike finansijske podrške poput studentskih kredita.

Dokumentacija za upis na master studije

 1. Izvod iz matične knjige rođenih
 2. Potvrda o izvršenoj uplati troškova za polaganje prijemnog ispita (ukoliko je propisan konkursom)
 3. Barem 30 ESPB bodova ostvarenih iz predmeta relevantnih za željeni master studijski program
 4. Diploma o stečenom višem ili visokom obrazovanju
 5. Dodatna dokumentacija, u zavisnosti od master studijskog programa

Master studije u inostranstvu

Master studije u inostranstvu su izvanredna prilika za studente sa naših prostora koji žele da prošire svoje znanje, upoznaju svet i obogate svoje životno iskustvo. Favoriti među zemljama za studiranje u inostranstvu su Austrija, Italija i Amerika.

Ako vas interesuje kako izgledaju iskustva naših studenata sa master studija u inostranstvu, pročitajte njihove utiske:

Master studije u Barseloni;
Master studije u Stokholmu;
Master studije u Italiji;
Master studije u Italiji i Nemačkoj (Erasmus Mundus);
Master studije na Univerzitetu u Novoj Gorici.

Karijerne mogućnosti sa diplomom master studija

Pored veće zarade i profesionalnog napretka, master studije nude i sledeće karijerne opcije:

Nastavak školovanja na doktorskim studijama

Za mnoge studente na masteru doktorske studije su logičan korak dalje ukoliko žele da usmere svoju karijeru ka akademskom ili istraživačkom radu, budući da je odbrana doktorata jedinstvena mogućnost da i na formalan način steknu najcenjeniju diplomu doktora nauka (PhD), postanu eksperti u svojoj oblasti i rade na institutima, u muzejima i laboratorijama ili kao profesori na fakultetima.

Posao asistenta, profesora ili nastavnika u obrazovnom sistemu

Diploma master studija vas stavlja u poziciju da birate između različitih poslova u obrazovnom sistemu: da budete nastavnik u osnovnim/srednjim školama ili, ukoliko ste se tokom master studija pokazali kao akademski odgovorna, pedantna i precizna osoba, da aplicirate za asistentsku poziciju na katedri na kojoj ste odbranili svoj master rad.

Mogućnost da nudite konsultantske usluge

Kao master diplomci, svoju stručnost možete demonstrirati pružanjem konsultantskih usluga i na taj način sarađivati sa različitim fizičkim ili pravnim licima u ostvarenju njihovih biznis strategija/planova.

Put preduzetništva

Da biste se ostvarili kao preduzetnik, nije vam neophodna diploma bilo kog nivoa studija, ali vam master diploma ili diploma doktorskih studija može poslužiti kao značajna prednost za ostvarenje vašeg preduzetničkog sna. Ukoliko je vaša preduzetnička ideja povezana sa oblašću za koju ste se specijalizovali na master studijama, zahvaljujući stečenoj diplomi imate mnogo veće šanse da privučete pažnju i dobijete finansijsku pomoć investitora jer posedujete kredibilitet i stručnost prepoznate od akreditovanih visokoškolskih ustanova.

Master studije na fakultetima i višim školama u Srbiji

Studijski programi na masteru su različiti i obuhvataju širok spektar naučnih disciplina (i prirodne i društvene, odnosno humanističke nauke). Pogledajte listu fakulteta i viših škola u Beogradu, Novom Sadu i Nišu na kojima možete steći master diplomu.

Master studije u Beogradu

Master studije na privatnim fakultetima u Beogradu

Master studije na državnim fakultetima u Beogradu

Master studije na višim školama u Beogradu

Master studije u Novom Sadu

Master studije na privatnim fakultetima u Novom Sadu

Master studije na državnim fakultetima u Novom Sadu

Master studije na višim školama u Novom Sadu

Master studije u Nišu

Master studije na privatnim fakultetima u Nišu

Master studije na državnim fakultetima u Nišu

Master studije na višim školama u Nišu