Prijemni.rs
Maturang
  • Kako pospešiti memoriju


Memorija je sposobnost uma da zadrži, čuva i povrati informacije. Postoje različite vrste memorije, uključujući radnu memoriju, proceduralnu memoriju i deklarativnu memoriju. Svaka od njih ima svoju specifičnu ulogu u procesu pamćenja. 

Za studente značaj memorije je ključan jer direktno utiče na njihov uspeh u učenju. Efikasno pamćenje omogućava im da bolje razumeju i primenjuju gradivo, uspešno se nose s ispitima i razvijaju kritičko razmišljanje. Poboljšanje memorije putem različitih tehnika i strategija, poput aktivnog slušanja, organizacije informacija i redovnog ponavljanja, omogućava studentima da optimizuju svoje kognitivne sposobnosti, čime se stvara čvršća osnova za akademski uspeh.

Šta je memorija i kako funkcioniše

Memorija predstavlja ključnu kognitivnu funkciju uma koja omogućava zadržavanje, čuvanje i prisećanje informacija. Postoje različiti tipovi memorije, od kojih svaki obavlja specifičnu ulogu u procesu pamćenja. 

Radna memorija omogućava kratkoročno zadržavanje informacija i aktivno učestvuje u trenutnim zadacima. Proceduralna memorija je odgovorna za usvajanje i automatizaciju veština i navika, dok deklarativna memorija čuva činjenice i koncepte.

Faze pamćenja uključuju kodiranje, čuvanje i povraćaj informacija. Kodiranje se odnosi na prevođenje informacija u formu koja je pogodna za pamćenje, čuvanje je proces dugoročnog zadržavanja tih informacija, dok se prisećanje odnosi na sposobnost izvlačenja uskladištenih podataka kada su potrebni. 

Ove faze rade zajedno kako bi formirale funkcionalan sistem pamćenja, ključan ne samo za svakodnevne aktivnosti već i za uspeh u učenju i donošenju odluka. Razumevanje ovih aspekata memorije pomaže ljudima da primenjuju efikasnije strategije učenja i poboljšaju svoje kognitivne sposobnosti.

Kako možete poboljšati memoriju

Često može biti izazovno unaprediti memoriju, ključnu komponentu za učenje i svakodnevno funkcionisanje. Međutim, uz primenu određenih strategija, možete značajno poboljšati svoju sposobnost pamćenja.

1. Aktivno slušanje i pažljivo čitanje

Aktivno učestvovanje u procesu učenja je prvi korak ka poboljšanju memorije. Pažljivo slušajte tokom predavanja, postavljajte pitanja i aktivno razmišljajte o informacijama koje primate. Kada čitate, identifikujte ključne delove teksta i fokusirajte se na njih kako biste usvojili najvažnije informacije.

2. Organizacija informacija

Efikasna organizacija informacija igra ključnu ulogu u procesu pamćenja. Korišćenje konceptualnih mapa kao vizuelnog alata omogućava vam da povežete različite koncepte, dok pravljenje strukturiranih beležaka olakšava reviziju i podsećanje na bitne informacije.

3. Korišćenje različitih resursa i tehnika učenja

Varijacije u pristupu učenju čine proces zanimljivijim i efikasnijim. Koristite različite izvore informacija, poput knjiga, članaka i onlajn-resursa, kako biste stekli sveobuhvatno razumevanje gradiva. Učestvujte u diskusijama, postavljajte pitanja i rešavajte zadatke kako biste aktivno učestvovali u učenju.

4. Redovan san i fizička aktivnost

Održavanje redovnog sna ima ključnu ulogu u poboljšanju kognitivnih sposobnosti, s obzirom na to da nedostatak sna može značajno ometati procese pamćenja. Pored toga, važno je naglasiti da fizička aktivnost ne samo da povoljno utiče na opšte zdravlje već i da poboljšava protok krvi u mozgu. Poboljšani protok krvi doprinosi optimalnom funkcionisanju kognitivnih funkcija, uključujući pažnju, koncentraciju i sposobnost rešavanja problema. 

5. Tehnike vizualizacije i povezivanja

Kreiranje mentalnih slika olakšava pamćenje informacija, dok povezivanje novih podataka sa poznatim konceptima olakšava njihovo pamćenje.

6. Ponavljanje gradiva

Ponavljanje gradiva u određenim vremenskim intervalima, poznato kao „ponavljanje sa progresivnim razmacima”, ima pozitivan efekat na jačanje memorije tokom vremena. Redovna revizija gradiva dodatno pomaže u očuvanju informacija u dugotrajnom pamćenju.

7. Korišćenje mnemoničkih tehnika

Ova strategija obuhvata različite tehnike koje olakšavaju proces pamćenja i podstiču bolje zadržavanje informacija. Neke od tehnika koje možete primeniti obuhvataju kreiranje akronima, korišćenje asocijacija, upotrebu rimovanja i sl. Ove tehnike nude kreativne načine za olakšavanje procesa učenja i čine ga efikasnijim i zabavnijim.

8. Smanjenje stresa i anksioznosti

Smanjenje stresa i anksioznosti ima značajan uticaj na poboljšanje kognitivnih funkcija, uključujući i memoriju. Tehnike opuštanja, kao što su duboko disanje ili meditacija, predstavljaju efikasan način za smanjenje nivoa stresa koji inače može ometati proces pamćenja. 

Efikasno planiranje i organizacija vremena takođe su ključni faktori u smanjenju pritiska i stresa. Postavljanje jasnih ciljeva, razvoj realnih rasporeda i pridržavanje planova doprinosi boljem upravljanju obavezama, čime se smanjuje osećaj preopterećenosti.

9. Zdrava ishrana i unos odgovarajućih nutrijenata

Hrana koja obiluje hranljivim sastojcima, posebno omega-3 masnim kiselinama i antioksidansima, ima pozitivan uticaj na celokupno mentalno blagostanje. Važno je naglasiti da raznovrsna ishrana koja uključuje sve ove elemente donosi najveće koristi za zdravlje mozga. Osim direktnog uticaja na kognitivne funkcije, zdrava ishrana ima i druge beneficije za opšte zdravlje, uključujući smanjenje rizika od hroničnih bolesti. 

10. Timsko učenje i razmena informacija

Učestvovanje u grupnim diskusijama pruža vam priliku da čujete različite perspektive koje mogu unaprediti vaše razumevanje gradiva. Grupne diskusije, kao format timskog učenja, omogućavaju da članovi razmenjuju ideje, postavljaju pitanja i primenjuju različite pristupe u svom radu. 

Ovo stvaranje dinamičnog okruženja podstiče aktivno razmišljanje i kreativan pristup rešavanju problema, čime se proširuju vaše sposobnosti kritičkog razmišljanja. Postavljanje pitanja, razmatranje različitih stavova i davanje povratnih informacija često dovodi do dubljeg razumevanja gradiva, što dalje olakšava proces pamćenja.


Povezani članci

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: